Anestezjolog – wyzwania

Anestezjolog jest lekarzem, który zapewnia pacjentowi komfort i bezpieczeństwo podczas zabiegu, podając znieczulenie miejscowe lub ogólne bez bólu. Po wejściu pacjenta na salę operacyjną przez cały czas trwania zabiegu będzie mu towarzyszył anestezjolog. Anestezjologia jest prestiżową i lukratywną dziedziną medycyny, ale wymaga wielu lat edukacji i doświadczenia.

Co robi anestezjolog?

Anestezjolog spotka się z pacjentem przed zabiegiem, aby upewnić się, że jest on odpowiednio przygotowany i medycznie sprawny, aby znieść proponowany zabieg, jak również związane z nim znieczulenie. Po wykonaniu tego wywiadu, tuż przed zabiegiem, anestezjolog podaje pacjentowi znieczulenie ogólne lub miejscowe.

Podczas zabiegu anestezjolog monitoruje ciśnienie krwi, tętno, temperaturę ciała, poziom świadomości i ilość tlenu we krwi. W przypadku znieczulenia ogólnego, anestezjolog będzie monitorował każdy oddech. Dokonuje się tego poprzez pomiar objętości wydychanego powietrza i ilości dwutlenku węgla w każdym oddechu. Mogą oni również mierzyć ilość krwi, którą serce pompuje oraz ciśnienie krwi w naczyniach płucnych.

Egzamin maturalny

Anestezjolodzy położniczy pomagają również w leczeniu bólu podczas porodu. Omawiają oni z matką opcje zniwelowania bólu i podają znieczulenie jeśli matka zdecyduje, że tego chce.

Mogą oni również pracować z pacjentami, którzy potrzebują ukojenie od bólu z powodów innych, poza salą operacyjną i porodową. Zapewniają oni opiekę pooperacyjną, która nadal wymaga ukojenia od bólu. Mogą oni również pracować na SOR i pomagać pacjentom, którzy potrzebują natychmiastowego uśmierzenia bólu lub uspokojenia.

Jak wygląda miejsce pracy anestezjologa?

Anestezjolodzy często pracują w sytuacjach wysokiego stresu, gdzie potrzebna jest duża koncentracja, np. na sali operacyjnej. Pracują również w wielu placówkach ambulatoryjnych, w których często muszą pracować z osobami wracającymi do zdrowia po operacji.