Jakie umiejętności musi posiadać dobry nauczyciel?

Dobry nauczyciel jest podstawą udanego wykształcenia i aby tak się stało, trzeba mieć szereg umiejętności osobistych i zawodowych. Ponieważ w nauczaniu nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale o wiele więcej, chodzi o wiedzę, jak stworzyć uczniom niezbędne warunki do nauki myślenia i budowania własnej wiedzy o otaczającym ich świecie.

Dobry nauczyciel potrzebuje nie tylko szerokiej wiedzy na temat nauczanego przez siebie przedmiotu i programu nauczania; musi być entuzjastyczny, troskliwy i empatyczny, ale także stanowczy i pełen szacunku, odpowiedzialny i komunikatywny. To, oprócz innych cech, są kluczem do bycia dobrym nauczycielem.

Jakie umiejętności musi posiadać dobry nauczyciel?

Empatia, aby postawić się na miejscu ucznia i zrozumieć jego trudności lub obawy; aby zrozumieć go i pomóc mu pokonać przeszkody, które go powstrzymują lub postawić niezbędne wyzwania, które pozwalają mu iść dalej.

Zaangażowanie w swój zawód i pracę, którą wykonuje. Dobry nauczyciel zajmuje się przekazywaniem i rozpowszechnianiem chęci uczenia się, bez względu na liczbę uczniów w klasie czy różnice poznawcze, kulturowe, społeczne lub ekonomiczne, które między nimi istnieją.

Urozmaicenie nauki

Entuzjazm dla tego, co robią, zdolność do motywowania swoich uczniów i zarażania ich chęcią uczenia się i poznawania. Entuzjazm zdolny do dotarcia do ucznia i zaciekawienia go swoim otoczeniem.

Kreatywność. Dobry nauczyciel musi umieć być kreatywny zarówno w sposobie, w jaki przyciąga uwagę uczniów, jak i w sposobie, w jaki eksponuje swoją wiedzę, tworząc niepowtarzalne, urzekające i dynamiczne lekcje.

Elastyczność. W obliczu szczególnej sytuacji lub problemu, musi on być w stanie zmienić i znaleźć sposób, aby wszyscy uczniowie zrozumieli pojęcie, które wyjaśnia.

Spójność w decyzjach. Dobry nauczyciel musi umieć umieścić w swojej klasie normy i zasady, które są spójne i konsekwentne. Musi korzystać z autorytetu, jaki daje mu jego stanowisko, bez popadania w autorytaryzm, który zmniejszyłby jego wiarygodność i zraziłby do niego uczniów.

Skromność. Dobry nauczyciel, bez względu na to jak bardzo się stara, nie może być nieomylny, tak jak każdy może popełnić błąd. Umiejętność rozpoznawania błędów, przyznawania się do nich i przepraszania jest cechą, która zawsze będzie grała na korzyść nauczyciela, zwiększając zaufanie dzieci do niego.