Przygotowanie do egzaminu wielokrotnego wyboru

Studiowanie do egzaminów wielokrotnego wyboru wymaga specjalnej metody przygotowania, wyraźnie różniącej się od egzaminu pisemnego. Ten rodzaj oceny uczenia się wymaga od ucznia rozpoznania poprawnej odpowiedzi z zestawu opcji, zwykle trzech lub czterech. Właściwemu wyborowi towarzyszą nieprawidłowe odpowiedzi. Bardzo różni się to od testów pisemnych, w których uczeń jest proszony o skonstruowanie prawidłowej odpowiedzi od podstaw.

Czytaj dalej…

Jakie umiejętności musi posiadać dobry nauczyciel?

Dobry nauczyciel jest podstawą udanego wykształcenia i aby tak się stało, trzeba mieć szereg umiejętności osobistych i zawodowych. Ponieważ w nauczaniu nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale o wiele więcej, chodzi o wiedzę, jak stworzyć uczniom niezbędne warunki do nauki myślenia i budowania własnej wiedzy o otaczającym ich świecie.

Czytaj dalej…