Praca domowa

Praca domowa to praca lub zadania, które nauczyciele zadają uczniom do wykonania poza klasą i godzinami szkolnymi. W większości przypadków praca domowa jest odrabiana w domu, pod opieką osoby dorosłej. Zajęcia zazwyczaj obejmują czytanie, pisanie lub rozwiązywanie problemów matematycznych.

Celem pracy domowej jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w klasie, dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, jest ona zorientowana na rozwój osobistej i indywidualnej odpowiedzialności każdego ucznia z jego własnym procesem uczenia się. Prawdą jest, że toczy się szeroka debata na temat przeciążenia zajęciami szkolnymi, które uczniowie muszą wykonywać poza godzinami lekcyjnymi, ale faktem jest, że sprzyjają oni rozwijaniu nawyków nauki, które będą dla nich przydatne do końca życia. Bez wątpienia konieczne jest osiągnięcie konsensusu w sprawie najzdrowszej równowagi w życiu dzieci i młodzieży w odniesieniu do proporcji czasu, jaki powinny one poświęcać na tego typu zajęcia, oprócz czasu, który już spędzają w szkole, ale jest to otwarta debata, która jest daleka od zakończenia.