Przygotowanie do egzaminu wielokrotnego wyboru

Studiowanie do egzaminów wielokrotnego wyboru wymaga specjalnej metody przygotowania, wyraźnie różniącej się od egzaminu pisemnego. Ten rodzaj oceny uczenia się wymaga od ucznia rozpoznania poprawnej odpowiedzi z zestawu opcji, zwykle trzech lub czterech. Właściwemu wyborowi towarzyszą nieprawidłowe odpowiedzi. Bardzo różni się to od testów pisemnych, w których uczeń jest proszony o skonstruowanie prawidłowej odpowiedzi od podstaw.

Takie testy są łatwiejsze czy trudniejsze?

Z wielu powodów studenci często uważają testy wielokrotnego wyboru za łatwiejsze niż testy pisemne. Być może najbardziej oczywiste powody są następujące:

Mamy gwarancję, że wśród odpowiedzi znajduje się prawidłowa odpowiedz. Uczeń może zdobywać punkty zaznaczając przypadkowe odpowiedzi.

Ponieważ testy wielokrotnego wyboru zawierają zazwyczaj o wiele więcej pytań niż testy pisemne, każde pytanie ma niższą wartość punktową i dlatego stanowi mniejsze ryzyko.

Praca domowa

Jednakże, pomimo tych czynników, testy wielokrotnego wyboru mogą być bardzo trudne.

Jakie są strategie studiowania do egzaminu wielokrotnego wyboru?

Przygotowanie jest kluczem do radzenia sobie z tym systemem oceny. Uczniowie, którzy chcą nie tylko zdać, ale również uzyskać dobry wynik na testach wielokrotnego wyboru, powinni:

Przeanalizować program kursu, zapoznać się z wcześniejszymi testami i quizami oraz wykorzystać notatki zrobione na zajęciach w trakcie kursu, aby sprawdzić wiedzę, którą nauczyciel może chcieć sprawdzić na egzaminie.

Wybrać aktywne metody uczenia się i przeglądania informacji. Wykresy, schematy i tabele są sprzymierzeńcami ucznia.

Zapamiętywać materiał w krótkich, rozłożonych w czasie okresach, a nie w długich sesjach na dzień przed egzaminem.

One comment on “Przygotowanie do egzaminu wielokrotnego wyboru”

Dodaj komentarz