Retencja wody opadowej

Okazuje się, że najlepszym sposobem na walkę z nieprawidłowym bilansem wodnym terenów miejskich, są dachy zielone. To właśnie one w dużym stopniu powodują, że retencja wody opadowej działa znacznie sprawniej.

W obecnych czasach jednym z największych zagrożeń współczesnego świata okazują się być zaburzenia w bilansie wodnym na terenach miejskich. Wynika to z faktu, że coraz częściej występują różnego rodzaju anomalie klimatyczne, a te natomiast wiążą się z bardzo obfitymi opadami. Jednocześnie należy zauważyć, że retencja wody http://gcl.com.pl/retencja-wody/retencja-wody/ jest utrudniona ze względu na coraz doskonalsze uszczelnienie powierzchni i co za tym idzie – zwiększony spływ powierzchniowy. Z roku na rok widzimy coraz bardziej obniżony poziom wód gruntowych, a to natomiast wpływa bezpośrednio na zubożenie warstwy zielonej. Wygląda na to, że zapominamy, że to właśnie szata roślinna jest ożywczym elementem środowiska miejskiego.

Aby przywrócić potrzebną równowagę w cyklu hydrologicznym, niezbędna jest retencja wody opadowej. Konieczne jest opóźnienie jej odpływu. Wymaga to zastosowania kolejnych miejsc inflitracji wody czy odprowadzenie w miejsca, gdzie odbędzie retencja wody zanim trafi ona do zbiornika głównego. Niestety – to, co najprostsze, wydaje się być nierealne. Najlepszym bowiem rozwiązaniem zdecydowanie byłoby zwiększenie udziału tzw. nawierzchni chłonnych. Uniemożliwiają to współcześnie ceny gruntu w miastach oraz rozrastająca się ciągle zabudowa. Sposobem, dzięki któremu retencja wody opadowej jest możliwa na terenie miejskim, są zielone dachy. Mają same zalety:

  • są powierzchnią biologicznie czynną
  • możliwa jest dzięki nim retencja wody
  • nie wymagają dodatkowej przestrzeni

Zdecydowanie najważniejszym zadaniem zielonych dachów jest retencja wody. Wpływają one w znacznym stopniu na redukcję odpływu wód opadowych. Warto podkreślić, że dzięki roślinności część wód opadowych jest wykorzystywana do procesów życiowych oraz ulega parowaniu.

Bardzo ciekawe jest, że zielone dachy są w stanie zgromadzić i zatrzymać od 15% do nawet 90% wody opadowej. Potwierdzają to liczne badania zagraniczne. Średnia retencja wody przy wykorzystaniu dachów zielonych to 50-60%. Oczywiście, retencja wody i jej skuteczność na dachach zielonych uzależniona jest w dużym stopniu od pory roku i pewnie nie zaskakuje nikogo fakt, że największa skuteczność retencyjna występuje w miesiącach letnich. Zależna jest jednak także od intensywności opadów i oczywiście rodzaju i spadku dachu zielonego oraz grubości warstw substratu. Nie bez znaczenia pozostaje także gatunek roślin, jakimi zielony dach został pokryty. 

Zielone dachy to nie tylko skuteczna retencja wody – to również odciążenie hydrauliczne całego systemu kanalizacyjnego. Okazuje się, że dachy zielone oddają do kanalizacji o 80% wody mniej niż zwykłe dachy.