Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies. OK
zaloguj si 
BAZA PREZENTACJI MATURALNYCH:

Prezentacje maturalne i wypracowania z polskiego. Od startu strony we wrzeniu 2007 do dzi zaufao nam ju
9935 maturzystw.
Nie musisz ju duej szuka - jeli chcesz mie wyjtkow prezentacj w dobrej cenie to doskonale trafie. Dziki nam zamiast stresu poczujesz ju pomaturalne wakacje :)
Akceptujemy patnoci m.in.:


Prezentacje maturalne

- Bohaterowie skazani na rozstanie i samotno.
- „ JZYKOWE SPOSOBY KREOWANIA OBRAZU WIATA W REKLAMIE TELEWIZYJNEJ. PRZEDSTAW JE NA WYBRANYCH PRZYKADACH”
- Na podstawie analizy rnych tekstw kultury (literatury, filmu, fotografii)zaprezentuj funkcj motywu odmieca w sztuce.
- Literackie wiadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach koncentracyjnych.
- Problem Powinnoci rzdzcych. Przeanalizuj zagadnienia wykorzystujc wybrane utwory J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, J. U. Niemcewicza
- "Rola mioci w yciu czowieka. Omw problem na podstawie przykadw z rnych epok literackich".
- "Rola mioci w yciu czowieka. Omw problem na podstawie przykadw z rnych epok literackich".
- "Wielkie przyjanie w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach".
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza. Omw na wybranym przykadzie. (Adam Mickiewicz)
- Cierpienie jako wany problem egzystencjalny w utworach literackich rnych epok. Omw temat na wybranych przykadach.
- Dramaty Szekspira jako rdo inspiracji dla literatury i filmu.Omw na wybranych przykadach
- Ewolucja bohatera tragicznego w dramacie. Omw na wybranych przykadach.
- Funkcja motyww tatrzaskich w literaturze i malarstwie Modej Polski. Analizujc celowo wybrane przykady, omw zagadnienie, wska funkcj tych motyww. Uwzgldnij kontekst kulturowy.
- Kreacje postaci ydw w literaturze polskiej omw na wybranych przykadach.
- Laureaci literackiej nagrody Nike. Oce nagrodzone utwory minimum trzech laureatw nagrody Nike z ostatnich lat
- Literackie i filmowe wyprawy do Afryki. Przedstaw obraz kontynentu i ludzi go zamieszkujcych, odwoujc si do wybranych tekstw kultury. Motyw Afryki
- Literackie obrazy zniewolenia czowieka w systemie totalitarnym.
- Motyw poegnania jako „motyw towarzyszcy”- literackie przyczyny poegna.
- Motyw samotnoci i jego funkcje. Omw, odwoujc si do rnych utworw literackich.
- Obraz kobiety, jej ycia, problemw i pragnie w literaturze polskiej. Omw zagadnienie, wykorzystujc wybrane utwory.
- Przedstaw na wybranych przykadach obrazy Niemcw w literaturze XX wieku
- Przedstaw rnorodne ujcia i funkcje motywu modoci analizujc wybrane utwory literackie
- Przemiana wewntrzna jako motyw okrelajcy osobowo bohatera literackiego.
- Rne ujcia wizerunku kobiety w literaturze. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Samotno czowieka w otaczajcym go wiecie. Omw temat na podstawie wybranych przykadw literackich.
- Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze
- wiat wartoci winiw agrw i lagrw i ich odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizujc wybrane utwory.
- Zaprezentuj obraz totalitaryzmu. Oce, analizujc wybrane utwory literatury XX wieku.
- Zwizki malarstwa impresjonistycznego i literatury przeomu XIX i XX wieku
- "Boska komedia" Dantego jako inspiracja dla artystw i pisarzy pniejszych epok. Omw temat, odwoujc si do wybranych przykadw.
- "Czarny charakter" w dzieach literackich rnych epok. Na wybranych przykadach omw funkcje bohatera negatywnego.
- "Czym jest dla bohaterw literackich podr?" Odpowiedz na pytanie, analizujc wybrane przez siebie utwory z rnych epok.
- "Fascynacja psychoanaliz w literaturze okresu midzywojnia. Odwoujc si do wybranych utworw, wyjanij, jakie formy przybieraa ta fascynacja."
- "Inny wiat" obkanych w literaturze. Przedstaw motywy szalestwa odwoujc si do wybranych przykadw.
- "Jam jest t si, ktra wiecznie za pragnc wiecznie czyni dobro" - Przedstaw motyw szatana i jego funkcje w literaturze romantycznej i wspczesnej.
- "Miasto - przestrze przyjazna czowiekowi czy raczej labirynt dungla"
- "Motyw mierci i czasw ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce.Omw, analizujc wybrane przykady.
- "Nie ma zbrodni bez kary". Przeanalizuj rne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w wybranych utworach literackich.
- "Non omnis moriar" - sylwetka Jana Pawa II w tle jego twrczoci.
- "Obkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw na wybranych przykadach.”
- "Od Villona do Morrisona" przedstaw sylwetki i twrczo wybranych poetw wykltych
- "Pianista" wedug Szpilmana i Polaskiego
- "Poezja Tadeusza Rewicza jako wyraz przey pokolenia Kolumbw"
- "Portret szlachcica sowem malowany. Zilustruj temat wybranymi przykadami literackimi".
- "Przedstaw obraz pielgrzyma i tuacza, odwoujc si do wybranych dzie literatury romantycznej i wspczesnej."
- "Psalm jako dialog czowieka z Bogiem. Rozwi temat, odwoujc si do wybranych przykadw."
- "Samotno bohatera romantycznego i czowieka wspczesnego. Scharakteryzuj i porwnaj je odwoujc si do wybranych utworw literackich romantyzmu i wspczesnoci."
- "wiat jest teatrem, aktorami ludzie". Przedstaw motyw ycia jako teatru, analizujc utwory renesansowe i wybrane teksty z epok pniejszych.
- "wiat to labirynt, teatr, sen..." – Ktra z koncepcji mwienia o wiecie przez literatur jest najblisza Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistoci?
- ”Motyw Anioa w literaturze i sztuce. Omw jego funkcjonowanie na dowolnych przykadach”.
- „Aby czowiek mg by zadowolony z ycia, jednym z najistotniejszych warunkw jest, aby by przekonany, ze ma ono jaki sens, jaka warto”. Rozwi t zota myl w oparciu o wybrane teksty literackie.
- „Aby istnie, czowiek musi si buntowa”- Albert Camus. Uka rne ujcia motywu buntu utrwalone na kartach literatury
- „Analizujc wybrane utwory literackie przedstaw portrety bohaterw zbuntowanych i wyobcowanych.”
- „Artysta nie moe oddzieli si od niedoli wiata. Rozwi myl A. Camusa odwoujc si do XX-wiecznych utworw literatury polskiej i obcej
- „Czarny charakter” w dzieach literackich rnych epok. Na wybranych przykadach omw funkcje bohatera negatywnego
- „Czarny charakter” w dzieach literackich rnych epok. Na wybranych przykadach omw funkcje bohatera negatywnego
- „Czarny charakter” w dzieach literackich rnych epok. Na wybranych przykadach omw funkcje bohatera negatywnego
- „Dawno, dawno temu…, a potem yli dugo i szczliwie” – baniowe opowieci uplecione z marze. Omw warto bani i bajek oraz ich wpyw na ycie czowieka.
- „Jam jest dwr polski - rne obrazy polskich dworw (na przykadzie utworw A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. eromskiego)
- „Kady z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewi muz”). Co wedug Ciebie znacz sowa poety? Rozwa problem na podstawie wasnych przemyle i literatury.
- „Kto mwi, e si mierci nie lka, kamie.” – I. Krasicki. Zaprezentuj rnorodne ujcia motywu mierci na wybranych przykadach.
- „Miej czas na modlitw - to najwiksza sia na ziemi”- Matka Teresa z Kalkuty. Omw funkcjonowanie motywu modlitwy w literaturze rnych epok
- „Motyw buntu w literaturze. Omw rne jego wersje w wybranych utworach literackich.”
- „Motyw grobu i mogiy w literaturze i malarstwie”
- „Naley uwierzy, e w tym powszednim krztaniu s te jakie ... Odwoujc si do literatury omw znaczenie codziennoci w yciu czowieka
- „Obco zaczyna si nie na brzegu oceanw, ale na granicy skry."(C. Geertz). Na przykadzie wybranych przykadw wyjanij, w jaki sposb bohaterowie literaccy postrzegajc - oceniaj odmienne kultury.
- „Obcy wrd swoich” – odwoujc si do wybranych tekstw literackich rozwa problem alienacji bohatera w wieci, w ktrym przyszo mu y.
- „Obraz wsi w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj porwnawczo wybrane dziea.”
- „Obrazy zniewolenia czowieka w systemie totalitarnym. Zaprezentuj temat, analizujc wybrane teksty literackie.”
- „Pan Tadeusz” i „Trylogia” wobec sarmatyzmu. Przedstaw problem.
- „Patrz na gwiazdy grne i kwiaty polne... (Leopold Staff). Przyroda bliska, zdumiewajca, tajemnicza... Rozwa, odwoujc si do utworw literackich rnych epok
- „Porwnaj sposoby kreowania portretw kobiet w literaturze i malarstwie na podstawie analizy wybranych przykadw”.
- „Porwnaj sposoby przedstawienia i funkcje motywu cudu w utworach literackich rnych epok.”
- „Postawy bohaterw literackich wobec mierci. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykadach literatury polskiej i obcej z rnych epok.”
- „Powoa mnie Pan na bunt (Stanisaw Grochowiak) - gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omw na wybranych przykach
- „Przeyem, wic jestem”. Opisz ycie winiw w obozach koncentracyjnych na podstawie literatury faktu i wspomnie winiw.
- „Samotno. Przedstaw motyw na podstawie tekstw rnych epok historycznoliterackich”.
- „Synne historie miosne. Omw temat, analizujc wybrane utwory literackie.”
- „Szary czowiek te jest bohaterem - przedstaw wspczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera
- „wiat jest teatrem, aktorami ludzie” W. Szekspir. Przedstaw sposb funkcjonowania motywu teatru mundi w wybranych utworach literackich
- „Tak, by nam si serce miao do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolito skrzeczy...”. Sowa Stanisawa Wyspiaskiego wykorzystaj jako inspiracj do rozwaa na temat tych bohaterw literackich, ktrzy bolenie dowiadczyli rozdwiku midzy marzeniami a rzeczywistoci
- „Tragizm pokolenia Kolumbw. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane utwory Krzysztofa Kamila Baczyskiego”
- „Wierno jest pierwsz z cnt; to ona nadaje naszemu yciu jednolito – w przeciwnym wypadku rozprysnoby si na tysice chwilowych wrae jak na tysic szklanych odamkw”
- „adna noc nie moe by a tak czarna, eby nigdzie nie mona byo odszuka cho jednej gwiazdy”- Phil Bosmans. Rne wizje nocy utrwalone na kartach literatury i obrazach malarskich
- „ycie jest gr, przygod, wdrwk.” Przedstaw wybranych bohaterw literackich, ktrzy tak traktowali ycie.
- „ycie jest- gr, przygod, wdrwk?”. Przedstaw wybranych bohaterw literackich, ktrzy tak traktowali ycie.
- …Tu przed kocem drugiego tysiclecia, cigle siebie pytam, ile z tego, co si zdarzyo, znalazo si w ksikach”. Wykorzystujc znajomo literatury wspczesnej, odpowiedz na pytanie Czesawa Miosza.
- ,,Kobieto! Puchu marny..." Zaprezentuj najciekawsze Twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze.
- - Motyw zagady wiata w literaturze, malarstwie i filmie. Omw na wybranych przykadach
- -Cay wiat to teatr-Zaprezentuj koncepcje wiata jako teatru w wybranych utworach rnych epok literackich
- -Fraszki nieprzepacone, wdziczne fraszki moje, W ktre ja wszytki kad tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego
- -Jaka jest przeciw wczni zego twoja tarcza, czowiecze z koca wieku- (K.P-T.). przedstaw twoje podre po kartach literatury poszukiwaniu wartoci yciowych
- -Zabi si – mody- Przedstaw motyw samobjstwa w utworach z rnych epok. Odwoaj si do wybranych przykadw
- 1. Podre edukacyjne bohaterw . Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw.
- 6. Analizujc wybrane przykady literackie, uka rne postawy modego pokolenia wobec ojczyzny
- : Apokalipsa polskich ydw w przekazach literackich i filmowych. Rozwi problem, odwoujc si do wybranych przykadw
- : Motyw buntu w literaturze. Omw rnorodno ujcia tego tematu na wybranych przykadach literatury ronych epok
- : Symbolika barw w literaturze i dzieach plastycznych. Omw na wybranych przykadach.
- : Tragizm bohatera. Rozwa postawy bohaterw literackich z rnych epok.
- Absurd w rnych dziedzinach sztuki europejskiej. Przedstaw rne sposoby ujcia tego problemu, analizujc wybrane przykady.
- Adaptacja filmowa – wzbogaca czy zubaa dzieo literackie? Porwnujc filmy z ich literackimi pierwowzorami, oce adaptacj (Ogniem i mieczem, Romeo i Julia, Wiedmin, Skazani na Shawshank)
- Adaptacja filmowa a tekst literacki
- Adaptacja filmowa i jej literacki pierwowzr. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw
- Adaptacje filmowe dzie Wiliama Shakespeare. Porwnaj adaptacj filmow (jedn lub dwie) Wybranego dramatu tego autora z literackim pierwowzorem oraz oce film.
- Adaptacje filmowe jako interpretacje lub ilustracje dzie literackich. Omw na wybranych przykadach.(Pan Tadeusz, Zemsta, Brzezina, Wesele)
- Adaptacje filmowe na podstawie filmw Andrzeja Wajdy
- Adaptacje filmowe tesktw klasyki polskiej i wiatowej. Porwnaj dzieo literackie i filmowe.
- Adaptacje filmowe wielkich dzie literackich - omw na wybranych przykadach. (Lalka, Pan Tadeusz)
- Afryka i jej mieszkacy jako temat sztuki i literatury. Rozwa zagadnienie analizujc kultur i cechy ludzi z Czarnego Ldu.
- Alegoria i symbol jako rodki wyrazu w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach
- Alkohole, opium, narkotyki- ich rola w biografiach bohaterw literackich. Omw na wybranych przykadach
- Analiza jzykowa i kulturowa przysw polskich (na przykadzie przysw o okrelonej tematyce).
- Analiza jzykowa i kulturowa przysw polskich na podstawie przysw o okrelonej tematyce
- analiza literackich wizerunkw on przedstawionych w utworach rnych epok
- Analiza porwnawcza kreacji Boga w literaturze na podstawie dwch wybranych epok
- Analiza wybranych fragmentw tekstw instruktaowych z uwzgldnieniem ich poprawnoci, komunikatywnoci, itp.
- Analizujc „Kwiatki w. Franciszka” i utwory literatury wspczesnej wyrastajcej z tradycji franciszkaskiej przedstaw zawart w nich koncepcj ludzkiego ycia.
- Analizujc 3-4 wybrane przykady (reklama, prasa, przemwienia), wyjanij, sposoby i cele jzykowej manipulacji.
- Analizujc celowo wybrane utwory literackie, przedstaw odczytanie twrczoci pisarza przez pryzmat jego biografii /J. Sowacki/.
- Analizujc i interpretujc wybrane dziea literackie oraz filmowe przedstaw motyw diaba
- Analizujc reprzantatywne utwory, scharakteryzuj twrczo wybranego polskiego noblisty. Henryk Sienkiewicz
- Analizujc utwory Literackie wybranych epok, przedstaw i porwnaj rne ujcia motywu mioci do kobiety.
- Analizujc wybrane przykady literackie, porwnaj kreacje marzycieli i idealistw stworzone przez autorw rnych epok.
- Analizujc wybrane przykady wybranych dzie literackich i malarskich, wyka rnorodno funkcjonowania motywu Arkadii.
- Analizujc wybrane przykady, wyjanij, w jaki sposb jzyk moe stad si narzdziem manipulacji
- Analizujc wybrane przykady, zbadaj funkcj motta i jego zwizek z treci utworu literackiego.
- Analizujc wybrane teksty literackie, uka rne ujcia tematu cierpienia i ofiary.
- Analizujc wybrane teksty z XX- wiecznej literatury polskiej i obcej,zaprezentuj rne sposoby interpretowania sensu cierpienia .
- Analizujc wybrane teksty, omw wpyw popenionej zbrodni na ycie wybranych postaci literackich i ich bliskich.
- Analizujc wybrane teksty, przedstaw sposoby prezentowania w literaturze miast przekltych i miast ukochanych.
- Analizujc wybrane utwory literackie filmowe i malarskie przedstaw fascynacje miastem
- Analizujc wybrane utwory literackie z trzech rnych epok, porwnaj rol poety i poezji.
- Analizujc wybrane utwory literackie, filmowe i malarskie, przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku
- Analizujc wybrane utwory literackie, scharakteryzuj wizerunek kobiety w romantyzmie
- Analizujc wybrane utwory przedstaw rne realizacje i funkcje Lwowa i jego okolic.
- Analizujc wybrane utwory, przedstaw problem odmiennoci jako rda samotnoci czowieka.
- Analizujc zgromadzony materia jzykowy scharakteryzuj zapoyczenia we wspczesnym jzyku polskim.
- Analizujc zgromadzony materia jzykowy, przeanalizuj zapoyczenia we wspczesnym jzyku polskim. Oce ich celowo.
- Analizujc zgromadzony materia jzykowy, scharakteryzuj zapoyczenia we wspczesnym jzyku polskim. Oce ich celowo.
- Andrzej Wajda realizuje na planie filmowym wielk polsk literatur. Oce adaptacje filmowe dzie literackich dokonane przez Andrzeja Wajd.
- Anglicyzmy we wspczesnej polszczynie. Oce zasadno ich uycia odwoujc si do wybranych przykadw.
- Anio czy Famme Fatale-obraz kobiety w literaturze polskiej.
- Anio, duch- gocie zza wiatw z dzie literackich. Omw ich funkcje na podstawie wybranych przykadw
- Antysemityzm i holocaust w literaturze polskiej. Przedstaw temat odwoujc sie do wybranych przykadw.
- Antysemityzm i holokaust w literaturze polskiej. Omw na wybranych przykadach.
- Apokalipsa przeraa i fascynuje. Na wybranych tekstach literackich omw rne wizje koca wiata
- Apollo, Achilles, Superman...- porwnaj idea mczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z rnych epok.
- Archaizacja i jej funkcje w dzieach literackich. Omw na wybranych przykadach
- Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy yciowej w literaturze polskiej i obcej. Omw na wybranych przykadach
- Arcydziea polskie - co moemy zaproponowa Europie Rozwa temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Ferdydurke Gombrowicza
- Arcydziea polskie - co moemy zaproponowa Europie Rozwa temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Pan Tadeusz Mickiewicza
- Arcydziea polskie - co moemy zaproponowa Europie Rozwa temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – poezja Szymborskiej
- Arcydziea polskie - co moemy zaproponowa Europie Rozwa temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Szewcy Witkacego
- Arcydziea polskie - co moemy zaproponowa Europie Rozwa temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Treny Kochanowskiego
- Arkadia i "bolca rzeczywisto" - dwa rne sposoby kreowania obrazu wsi polskiej. Odwoaj si do stosownych przykadw
- Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porwnaj rne sposoby oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach rnych epok
- Artysta- wizjoner, prorok Omw na wybranych przykadach rne ujcia artystw
- Artystyczna wizja codziennosci w okupowanej Polsce
- Artystyczne interpretacje motywu vanitas w rnych dziedzinach twrczoci. Zaprezentuj zagadnienie odwoujc si do wybranych dzie z rnych epok.
- Artystyczne interpretacje powsta narodowych w literaturze i sztuce. Omw temat na wybranych przykadach
- Artystyczne interpretacje mierci w literaturze i malarstwie - zanalizuj wybrane przykady z rnych epok.
- Artystyczne ujcie macierzystwa w literaturze i sztuce
- Artystyczne wykorzystanie wyobrae i motyww ludowych w twrczoci polskich romantykw. Omw na wybranych przykadach dzie.
- Artyci wobec zjawiska Holokaustu i drugiej wojny wiatowej (na wybranych przykadach literackich i z innych dziedzin sztuki
- Asymilacja ydw w literaturze pozytywizmu i pniejszych epok
- Autobiografia twrcy a jego twrczo. Omw posta i funkcj wykorzystania autobiografii w twrczoci wybranego autora.
- Azyl, twierdza, witynia, ruina… Okrel, rol, jak peni dom w yciu bohaterw literackich. Odwoaj si do wybranych utworw z literatury polskiej i obcej.
- Bajka i ba – dwa sposoby ksztatowania wiadomoci odbiorcy. Omw problem na podstawie analizy wybranych utworw
- Ballady Adama Mickiewicza i Bolesawa Lemiana. Zaproponuj prb porwnania, przywoujc wybrane teksty.
- Barokowe i romantyczne mwienie o mioci. Skonfrontuj na podstawie przykadw z obydwu epok.
- Barokowe ideay piekna w literaturze, malarstwie i architekturze
- Barokowe ideay pikna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omw na celowo wybranych tekstach literackich i kultury; uwzgldnij jeli to moliwe, zabytki architektoniczne swojego regionu.
- Barokowe rozumienie pikna w sztuce i poezji.
- Banie w literaturze
- Biblia ksika nad ksikami.
- Biblijne i literackie kreacje Boga. Omw rnorodne sposoby przedstawienia tej postaci na podstawie wybranych utworw.
- Biesiady, wesela i bale jako motyw literacki. Przedstaw ich rol i sposoby wykorzystywania w wybranych tekstach.
- Biesiady, wesela i bale. Omw i zanalizuj zagadnienie na podstawie literatury i innych tekstw kultury.
- Biesiady, wesela, bale- przedstaw role tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej.
- Biesiady, wesela, bale. Przedstaw role motywu i sposoby jego przestawienia w wybranych utworach literatury polskiej.
- Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rol tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej.
- Biografia jako klucz do odczytania tworczosci pisarza
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza! Przeanalizuj temat odwoujc si do losw i dzie wybranego przez siebie autora. (Jan Kochanowski)
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza. (Adam Mickiewicz)
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza. Omw zagadnienie, odwoujc si do pisarstwa np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Sowackiego, G. Herlinga-Grudziskiego, T. Borowskiego i in.
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci pisarza. Przedstaw problem, analizujc biografi i utwory wybranego artysty. (Tadeusz Borowski)
- Biografia jako klucz do odczytania twrczoci wybranego pisarza. Omw zwizki ycia z twrczoci wybranego pisarza. (Adam Mickiewicz)
- Biografia jako klucz do odczytywania twrczoci pisarza. Omw temat analizujc wybrane przykady.
- Biografia jako klucz do twrczoci na przykadzie Haliny Powiatowskiej
- Biografia jako klucz interpretacyjny na podstawie wybranego przykadu omw zwizki pomidzy yciem a twrczoci artysty. (Adam Mickiewicz)
- Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykadu omw zwizki z yciem artysty a jego twrczoci. (Jan Kasprowicz)
- Biografia jako klucz, do odczytania twrczoci Jana Kochanowksiego. Dokonaj stosownej analizy.
- Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omw na wybranych przykadach
- Biografia polskiego noblisty jako klucz do odczytania jesgo twrczoci
- Biografie wybitnych ludzi rdem inspiracji dla twrcw literatury i filmu.
- Bitwa jako wspaniae widowisko i przeraajcy chaos. Przedstaw na przykadach z literatury, filmu i dzie malarskich
- Blaski i cienie kariery. Rozwa problem, odwoujc si do postaw bohaterw wybranych utworw XIX i XX wieku
- Bd a innowacja jzykowa. Wyjanij pojcia i podaj przykady
- Bdy jzykowe politykw
- Bdy jzykowe w komentarzach sprawozdawcw sportowych .Omw ich genez i rne rodzaje na przykadach tekstw prasy, radia, telewizji
- Bdy jzykowe w mediach. Omw zjawisko oraz rodzaje bdw, podajc przykady z programw telewizyjnych, radiowych czy tekstw prasowych
- Bdy jzykowe, ktre zauwaasz w swoim rodowisku. Podaj przyczyny i mechanizmy powstawania bdw.
- Bdy jzykowe- wyjanij, na czym polegaj i przedstaw ich klasyfikacj.
- Bogurodzica jako bohaterka utworw literatury polskiej. Przedstaw jej wizerunek, odwoujc si do analizy wybranych tekstw
- Bohater dynamiczny w literaturze. Przedstaw rne wizerunki postaci przecodzcych przemian analizujc wybrane utwory
- Bohater filmowy czy bohater literacki
- Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Mod Polsk. Omw w oparciu o wybrane przykady
- Bohater literacki a jego kreacja filmowa i (lub) teatralna. Omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna (Przedwionie,Quo Vadis,luby panieskie)
- Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna.
- Bohater literacki a jego kreacja filmowa. Przedstaw temat na wybranych przykadach
- Bohater literacki jako alter ego twrcy dziea.
- Bohater literacki w walce o godno i prawa czowieka. Rozwa na wybranych przykadach.
- Bohater modzieczy i jego ideay w konfrontacji z rzeczywistoci
- Bohater negatywny – uka cel i sposb kreowania postaci.
- Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcje. Przedstaw wybrane portrety na przykadach z rnych epok.
- Bohater romantyczny i jego kontynuacje w literaturze pniejszych epok
- Bohater romantyczny w literaturze XIX i XX wieku
- Bohater romantyczny w literaturze XIX i XX wieku – kontynuacje i nawizania. Rozwi problem na wybranych przykadach.
- Bohater romantyczny w polskiej literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Bohater romantyczny. Omw jego biografi i przemiany na podstawie wybranych przykadw w literaturze polskiej
- Bohater tragiczny i jego ewolucja w literaturze (antyk, renesans, romantyzm, literatura wspczesna)
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej , romantycznej i wspczesnej.Przedstaw i porwnaj na wybranych przykadach
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej - przedstaw i porwn
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej - przedstaw i porwnaj rne kreacje
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej.
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej. Przedstaw i porwnaj na podstawie wybranych utworw literackich.
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej. Przedstaw i porwnaj przykady literackie.
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej. Przedstaw i porwnaj.
- Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i wspczesnej. Scharakteryzuj na wybranych przykadach.
- Bohater z ksik w rku. Przedstaw rol literatury w yciu bohaterw literackich XIX i XX wieku.
- Bohater ydowski w literaturze XIX i XX wieku
- Bohater- buntownik. Na wybranych przykadach omw funkcjonowanie w literaturze
- Bohater- everyman w literaturze. Omw w oparciu o wybrane dziea literackie
- Bohater- karierowicz. Omw na wybranych przykadach
- Bohater- szaleniec. Omw na wybranych przykadach
- Bohaterowie historyczni, a ich literackie portrety. Omw na podstawie wybranych utworw literackich.
- Bohaterowie literaccy i filmowi w poszukiwaniu prawdy o sobie
- Bohaterowie literaccy stojcy przed yciowymi wyborami.
- Bohaterowie literaccy ugodzeni strza amora. Przedstaw portrety zakochanych, ich rozterki. Wykorzystaj celowo dobrany materia.
- Bohaterowie literaccy w pogoni za szczciem. Zaprezentuj na wybranych przykadach.
- Bohaterowie o rnych twarzach. Przedstaw rne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
- Bohaterowie polskich utworw romantycznych i pozytywistycznych. Co je czy, a co dzieli? Omw na wybranych przykadach.
- Bohaterowie polskiej powieci midzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu ycia.
- Bohaterowie poszukujcy drogi yciowej. Przedstaw temat na wybranych przykadach z literatury.
- Bohaterowie poszukujcy szczcia.
- Bohaterowie romantyczni jako reprezentanci ideologii swojej epoki. Omw temat, odwoujc si do wybranych dzie literackich.
- Bohaterowie Stefana eromskiego w zderzeniu z brutalnoci ycia. Omw na wybranych przykadach.
- Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwoujc si do wybranych dzie z literatury polskiej
- Bohaterowie w habitach
- Bohaterowie w habitach. Przedstaw na podstawie wybranych utworw.
- Bohaterowie w poszukiwaniu szczcia. Omw temat w oparciu o wybrane przykady literackie
- Bohaterzy, ktrzy dowiadczyli okruciestw drugiej wojny wiatowej i prbuj odbudowa wiat wartoci
- Bg i czowiek w tradycji literackiej. Zbadaj wzajemne relacje odwoujc si do wybranych przykadw z literatury.
- Bg, wiat i czowiek w literaturze redniowiecza. Scharakteryzuj wiatopogld czowieka redniowiecza na podstawie analizy wybranych utworw z epoki.
- Brawny wiat tradycji szlacheckich uwieczony w dzieach literackich
- Bunt i nawrcenie w ralacjach bg czowiek. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykadw
- Bunt i pokora jako sposoby zachowa wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwoujc si do wybranych tekstw literackich.
- Bunt jako postawa wobec ycia. Scharakteryzuj i porwnaj sylwetki wybranych bohaterw literatury polskiej i obcej (+cytaty)
- Bunt jako wyraz niezgody na otaczajc rzeczywisto.Przedstaw na wybranych przykadach.
- Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywisto. Odwoujc si do wybranych tekstw literackich zaprezentuj bohaterw, ktrzy bunt uznali za konieczno.
- Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywisto. Odwoujc si do wybranych tekstw literackich, zaprezentuj bohaterw, ktrzy bunt uznali za konieczno.
- Bunt przeciw Bogu. Omw temat n wybranych przykadach literatury polskiej
- Bunt w literaturze. Omw jego rodzaje i sposoby prezentacji w wybranych tekstach literackich.
- Bunt, jako wyraz niezgody na rzeczywisto na podstawie mitu o Prometeuszu, Antygony i trenw IX, X i XI Jana Kochanowskiego.
- By albo mie – to alternatywa przed ktr staje kady czowiek. Scharakteryzuj bohaterw literackich i filmowych, ktrzy dokonywali takich wyborw.
- Bywa nieraz, e stajemy w obliczu prawd, dla ktrych brakuje sw” Jan Pawe II. Czy literatura XX wieku potwierdza t myl?
- C.K. Norwid - poeta osobny
- Cechy charakterystyczne literatury fantasy
- Cechy fantasy (Analizujc wybrane utwory literatury fantasy, uka charakterystyczne cechy dla tego nurtu.)
- Cele i sposoby wykorzystania jzyka w Internecie. Omw i ocen zjawisko odwoujc sie do wybranych przykadw
- Chartakterystyka argonu internetowego
- Choroba jako motyw literacki. Przedstaw sposb ujcia motywu i jego funkcje w wybranych utworach literatury piknej.
- Cierpienie fizyczne i duchowe w rnych tekstach kultury. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Cierpienie i jego rola w yciu czowieka. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
- Cierpienie jako nieodczny atrybut ludzkiej egzystencji. Omw funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykadach
- Cierpienie jako nieodczny element mioci romantycznej
- Cierpienie niewinnych czyli dramat holokaustu. Przedstaw temat odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Cierpienie w literaturze romantycznej i neoromantycznej. Rozwa na podstawie wybranych utworw.
- Cierpienie w literturze wybranych epok, analizujc stosowane przykady literackie omw zagadnienie, uwzgldnij kontekst historyczny i filozoficzny
- Co sdzisz o ekranizacji wielkich dzie literatury polskiej ?Przedstaw swoje stanowisko w oparciu o analiz twrczoci filmowej Andrzeja Wajdy .
- Co uderza, gdy obserwujemy stare dzieje Obyczaje, tradycje, kultura utrwalone na kartach literatury. Omw na wybranych przykadach, omawiajc poszczeglne zwyczaje
- Co w wielkiej literaturze romantyzmu i pozytywizmu moe zobaczy i zaakceptowa wspczesny mody Polak? Odpowiedz na pytanie, odwoujc si do wybranych dzie tych epok.
- Codzienno i odwitno szlachecka w literaturze XVI i XVII wieku
- Codzienno w literaturze i sztuce. Poka rnorodno w ujciu motywu na podstawie wybranych dzie.
- Crka, ona, matka obrazy kobiet w literaturze ronych epok. Ocen funkcje ronych kreacji postaci
- Crki - bohaterki literatury piknej. Co je czy a co dzieli? Zaprezentuj temat, odwoujc si do wybranych przykadw literackich.
- Crki-bohaterki literatury piknej. co je czy a co dzieli?
- Czarne charaktery w literaturze. Analizujc wybrane przykady przestaw kreacje postaci kreatywnych w dzieach literackich
- Czarne charaktery, sposb ich kreowania. Zaprezentuj, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Czarny charakter w literaturze i filmie. Na wybranych przykadach omw funkcje bohatera negatywnego
- Czas beztroski, biedy ponienia... - omw motyw dziecistwa na podstawie wybranych utworw.
- Czas i przestrze w „Sklepach cynamonowych i „Sanatorium pod Klepsydr Brunona Schulza
- Czat, usenet, forum- jako formy zbiorowej komunikacji. Omw zjawisko analizujc charakterystyczne cechy jzyka.
- Czlowiek w sytuacji zyciowego wyboru- dokonaj analizy na podstawie przezyc boahetrow literackich
- Czowieczestwo wystawione na prb. Na podstawie wybrancyh rodkw literackich zanalizuj sposoby przedstawiania ludzi w sytuacjach ekstramalnych.
- Czowiek – obroca ludzkiej godnoci. Uzasadnij tez, odwoujc si do wybranych utworw poruszajcych problem totalitaryzmu.
- Czowiek - ofiara totalitarnych ideologii
- Czowiek i jego szanse w walce z systemem. Omw temat na wybranych przykadach.
- Czowiek i mier - omw rozmaite postawy w kontekcie wybranych utworw z rnych epok literackich
- Czowiek i wiat widziany oczyma artysty hip-hopowego. Przedstaw i omw obraz rzeczywistoci kreowanej przez twrcw tego nurtu.
- Czowiek jest zdumiewajcy, ale arcydzieem nie jest. Rozwaania o zoonoci natury ludzkiej na przykadzie znanych ci utworw literackich
- Czowiek katem i ofiar. Analizujc wybrane utwory literackie, przedstaw rne postawy czowieka w „sytuacjach granicznych”.
- Czowiek poraony i dowiadczony okruciestwem. Przedstaw problem, odwoujc si do XX - wiecznej literatury obozowej.
- Czowiek przez cae ycie musi dokonywa wyborw. Przedstaw problem prezentujc kontrastowo dobrane sytuacje z biografii bohaterw.
- Czowiek sam musi okreli, co w yciu jest najwaniejsze. wiat jakich – wanych dla Ciebie – wartoci odnajdujesz w utworach literackich.
- Czowiek w obliczu katastrofy, choroby, innych nieszcz. Przedstaw zagadnienie, dokonujc analizy wybranych utworw literackich
- Czowiek wobec Boga – rozwa problem na podstawie wybranych tekstw literackich.
- Czowiek wobec Boga w prozie i poezji na przestrzeni wiekw. Przedstaw problem na wybranych przykadach literackich.
- Czowiek wobec Boga. Omw temat na podstawie wybranych utworw literackich.
- Czowiek wobec Boga. Omw zagadnienie odwoujc si do literatury dwch wybranych epok.
- Czowiek wobec natury. Zinterpretuj problem na wybranych przykadach literackich
- Czowiek wobec wojny. Omawiajc zagadnienie, odwoaj si do wybranych utworw literackich
- Czowiek wspczesny w wiecie zagroe i unicestwianych wartoci.
- Czowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omw problem interpretujc stosowne utwory
- Czowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omw problem interpretujc stosowne utwory
- Czowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omw problem interpretujc stosowne utwory
- Czowiek zbuntowany i wyobcowany w literaturze na przestrzeni dziejw
- Czowiek- wieczny pielgrzym. Przedstaw motyw wdrwki na podstawie wybranych utworw literackich
- Cztery pory roku w sztuce i literaturze. Uka sposb wykorzystywania motywu w rnych dzieach sztuki
- Czy cierpienie jest wartoci?
- Czy czowiek ma prawo decydowa o yciu drugiego czowieka? Odwoujc si do wybranych dzie rozwa, jak literatura i filozofia odpowiada na te pytanie.
- Czy istnieje wspczesna parenetyka? Bohaterowie i idole wspczesnej literatury i filmu. Zbadaj problem na wybranych przykadach.
- Czy moliwa jest zbrodnia bez kary? Rozwi problem odwoujc si do wybranych dzie literackich.
- Czy mona zgodzi si z pogldem,e ciepienie uszlachetnia? Uzasadnij swj sd w oparciu o wybrane utwory literackie.
- Czy Tristan i Izolda zasuguj na miano kochankw wszechczasw?
- Czym dla bohaterw filmowych i literackich moe by dom rodzinny? Rozwa problem, odwoujc si do znanych Ci dzie.
- Czym jest szalestwo? Znajd i zinterpretuj rne odpowiedzi na to pytanie w wybranych dzieach literackich.
- Czynniki zaburzajce komunikatywno wypowiedzi. Przedstaw ich rda odnoszc si do wybranych przykadw.
- Czysta Forma Stanisawa Ignacego Witkiewicza - na przykadzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw zaoenia tej koncepcji i jej realizacj
- Dawne i wspczesne wzorce rodziny na podstawie literatury i innych dzie sztuki.
- Degradujcy wpyw systemw totalitarnych na osobowo czowieka. Omw problem odwoujac si do wybranych problemw.
- Demony, wampiry, upiory - analizujc wybrane przykady, zaprezentuj wiat zjaw w literaturze i sztuce.
- Despotyczny wadca jako bohater literacki. Omw zagadnienie poddajc analizie wybrane przykady.
- Destrukcyjna rola pienidza. Omw analizujc wybrane teksty kultury.
- Destrukcyjna sia mioci, w yciu bohaterw romantycznych.
- Destrukcyjny wpyw kobiety na ycie mczyzny. Omw temat na wybranych przykadach z filmu i literatury.
- Diabe w literaturze XIX i XX wieku
- Diabe w literaturze. Scharakteryzuj i porwnaj jego wizerunek w dzieach literackich rnych epok.
- Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wska i omw zagadnienie, zwracajc uwag na cechy fonetyczne, fleksyjne, skadniowe i leksykalne wybranych tekstw
- Dialog twrcw literatury z filozofami
- Dlaczego li? Przedstaw wybrane kreacje bohaterw, ktrzy krzywdz innych.
- Dobro i zo w literaturze fantasy
- Dokonaj analizy archaizmw wykorzystanych w Trylogii Henryka Sienkiewicza.
- Dokonaj analizy jzyka reklam. Wyjanij, jaki obraz wiata kreuj
- Dokonaj analizy jzyka wspczesnej modziey. (Jzyk mwiony wspczesnej modziey)
- Dokonaj analizy motywu pracy w literaturze polskiej.
- Dokonaj przegldu ludzkich zachowa w obliczu ekstremalnych sytuacji – literatura lagrowa i agrowa.
- Dokonujc analizy jzyka reklam wyjanij, jaki obraz wiata one kreuj.
- Dokonujc analizy jzyka reklam, wyjanij, jaki obraz wiata one kreuj
- Dokonujc analizy jzyka reklam, wyjanij, jaki obraz wiata one kreuj
- Dokonujc analizy jzyka rznych reklam, wyjanij, jaki obraz wiata one kreuj
- Dom - oaza szczcia?
- Dom - ostoj tradycji i polskoci
- Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Dom ostoja bezpieczestwa albo wizienie. Przedstaw rne ujcia wskazanego motywu w literaturze.
- Don Juan i inni ... Porwnaj rn interpretacj motywu uwodziciela w literaturze na wybranych przykadach.
- Dowiadczanie cierpienia. Rozwi temat w oparciu o wybrane teksty literackie z rnych epok
- Dowiadczenie Holocaustu - pisarskie wiadectwa
- Dowiadczenie holocaustu w relacjach kata i ofiary. Omw problem na podstawie wybranych utworw literackich.
- Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny - porwnanie.
- Dramat czowieka uwikanego w histori
- Dramat narodu bez pastwa. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworw literatury polskiej.
- Dramat niespenienia ludzkich marze w literaturze. Omw jego przyczyny i konsekwencje, analizujc utwory z wybranych epok
- Dramat pokolenia Kolumbw wyraony w literaturze... Okrel jego istot i wymiar analizujc wybrane utwory.
- Dramat pokolenia Kolumbw. Omw problem analizujc utwory literackie
- Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i wspczesnej. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Dramaty miosne w literaturze. Przedstaw rne sposoby ich ujcia w wybranych utworach.
- Droga bohatera literackiego od wyboru wartoci do ich urzeczywistnienia
- Drzewo-wiadek.uczestnik ycia postai literackich.Omw na wybranych przykadach
- Duchowny jako twrca literacki
- Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omw temat na wybranych przykadach
- Duchy, zjawy i upiory w literaturze romantyzmu i neoromantyzmu. Omw na wybranych przykadach.
- Duchy, zjawy, sny i wizje. Omw ich rol i znaczenie w wybranych dzieach literackich.
- Duchy, zjawy, upiory w literaturze. Omw funkcje tego motywu na wybranych przykadach.
- Dwie ekranizacje „Lalki” B. Prusa. Analiza porwnawcza pierwowzoru literackiego i adaptacji filmowych
- Dworek literacki jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzie.
- Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw rne jego konkretyzacje na przykadach wybranych dzie
- Dworek szlachecki w literaturze i sztuce. Omw zagadnienia odwoujc si do przykadw.
- Dwory i dworki szlacheckie w literaturze. Omw temat analizujc celowo dobrane dziea
- Dwory i dworki szlacheckie. Przedstaw ycie mieszkacw i omw kulturotwrcze znaczenie tych szlacheckich siedlisk. Przywoaj przykady z literatury polskiej.
- Dwory i dworki szlacheckie. Przedstaw ycie mieszkacw i omw kulturotwrcze znaczenie tych szlacheckich siedlisk. Przywoaj przykady z literatury polskiej.
- Dwr jako symbol tradycji polskiej. Omw i porwnaj odwoujc si do wybranych dzie literackich z dwch epok.
- Dwr polski - prawda i mity. Omw problem analizujc przykady z literatury, malarstwa i filmu.
- Dylematy moralne bohaterw i parabolizm powieci Alberta Camusa na podstawie celowo wybranych dzie tego autora.
- Dylematy moralne bohaterw literackich. Omw na przykadzie trzech wybranych utworw z XIX wieku.
- Dziecistwo- Arkadia, z ktrej odchodzimy i do ktrej wracamy. Zanalizuj problem, odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Dziecko i jego dorastanie w nieatwej rzeczywistoci dorosych. Omw na wybranych przykadach literackich z XIX lub XX wieku.
- Dziecko jako bohater literacki w rnych tekstach i w rnych epokach
- Dziecko jako bohater literacki. Przedstaw najciekawsze kreacje i ich funkcje w wybranych utworach rnych epok.
- Dziecko jako bohater literacki. Zaprezentuj rne sposoby kreowania bohatera dziecicego w wybranych utworach.
- Dziecko w literaturze polskiej. Omw na wybranych przykadach.
- Dziecko w wybranych dzieach malarskich, literackich i filmowych.
- Dziecko, jako bohater dziea literackiego. Przedstaw temat na wybranych przykadach.
- Dzieje gupoty politycznej w Polsce. Omw na wybranych przykadach literackich
- Dziea Szekspira i ich filmowe realizacje. Omw na przynajmniej dwch przykadach.
- Dzieo literackie a filmowa adaptacja. Omw na wybranych przykadach (Ogniem i mieczem, Poegnanie z Mari)
- Dzieo literackie a jego adaptacja filmowa (Lot nad kukuczym gniazdem,Granica)
- Dzieo literackie a jego adaptacja filmowa. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Dzieo literackie a jego adaptacja filmowa. Omw na wybranych przykadach.
- Dzieo literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranych przykadach (przedwionie)
- Dzieo literackie a jego adaptacja filmowa. Przedstaw na wybranym przykadzie.(Romeo i Julia)
- Dzieo literackie a jego filmowa adaptacja. Porwnaj film z jego literackim pierwowzorem.
- Dzieo literackie a jego filmowa adaptacja. Porwnaj jzyk filmu i literatury, odwoujc si do wybranych dzie literackich i filmowych. (Faraon, Lalka, Jdro Ciemnoci, Czas Apokalipsy, Quo Vadis)
- Dzieo literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykadach (Zemsta, Pianista)
- Dzieo literackie i jego adaptacja. Omw udane przykady realizacji filmowych
- Dzieo literackie jako studium zbrodni. Omw analizujc wybrane utwory.
- Dzieo literackie, a jego filmowa adaptacja przedstaw na wybranych przykadach.(Przedwionie)
- Dzieo literackie, a jego filmowa adaptacja. Opisz na podstawie wybranych lektur.
- Dzieo literackie, a jego filmowa adaptacja.(Pan Tadeusz, Solaris)
- Echa (motyw) buntu prometejskiego w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach.
- Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj rne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych dzieach
- Echa powsta narodowych w literaturze. Omw temat zwracajc uwag na funkcje przywoanych wydarze historycznych.
- Edward Stachura jako literacki outsider. Zaprezentuj sylwetk artysty, analizujc jego artystyczny dorobek i sposb ycia.
- Egzorcyzmy jako forma walki ze zem. Przedstaw zagadnienie analizujc wybrane utwory literackie i filmy
- Ekspansja jzykw obcych na jzyk polski na progu XXI wieku. Omw zjawisko na podstawie obserwacji jzyka prasy, telewizji, radia, reklam itp
- Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie
- Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwoujc si do przykadw, rodki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rol
- Eksterminacja narodu ydowskiego w czasie II Wojny wiatowej. Przedstaw problem na wybranych przykadach literackich,
- Emigracja jako jeden z wielkich tematw literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykadach
- Epistolografia a Internet. Rozwa problem, czy technika „zabija” sztuk pisania listw.
- Epoka redniowiecza w oczach wspczesnych pisarzy i twrcw filmowych. Omw na wybranych przykadach.
- Eros i Tanatos - ladem mioci i mierci w literaturze polskiej i powszechnej. Zanalizuj i oce funkcje tych motyww na wybranych przykadach literackich
- Eros i Tanatos- ladem mioci i mierci w literaturze polskiej i powszechnej
- Erotyzm barokowy w literaturze i malarstwie. Zbadaj problem na wybranych przykadach.
- Erotyzm w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porwnawczej wybranych dzie.
- Eschatologia redniowieczna i renesansowa: mier, Sd Ostateczny, niebo i pieko. Przedstaw rne ujcia tych motyww, analizujc wybrane dziea literackie i malarskie obydwu epok.
- Ethos rycerski w dzieach literackich (wallenrod, roland, wesele)
- ETOS RYCERZA. Omw wzorce osobowe wojownika typowe dla rnych kultur. Odwoaj si do literatury i innych dziedzin sztuki.
- Etos mioci w literaturze romantyzmu. Omw problem na wybranych przykadach tego okresu
- Etos rycerski
- Etos rycerski i jego rnorodne pobrzmiewanie w dzieach literackich. Rozwa na wybranych przykadach
- Etos rycerski w literaturze.
- Etos rycerza i spiskowca w poznanych utworach literackich. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych przykadw.
- Ewolucja dramatu na przykadzie literatury polskiej i obcej. Zanalizuj wybrane przykady.
- Ewolucja komizmu od staroytnoci do wspczesnoci. Zbadaj, co bawio ludzi rnych czasw
- Fantastyka i baniowo w twrczoci Adama Mickiewicza. Rozwa problem w odniesieniu do wybranych utworw
- Fantastyka i realizm w literaturze
- Fantastyka naukowa - swiat realny a swiat fantastyczny w wspolczesnych utworach literackich
- Fantastyka w literaturze rnych epok. Na wybranych przykadach uka jej funkcjonowanie.
- Fascynacja filozofi stoick w twrczoci poetw renesansowych i dwudziestowiecznych. Omw na wybranych przykadach.
- Fascynacja piknem Tatr w literaturze i sztuce.
- Fascynacja Tatrami i kultur grali – recepta na dekadentyzm czy niezalene zjawisko kulturowe?
- Fascynacje przyrod w twrczoci romantykw i modernistw. Porwnaj sposoby ukazywania natury w wybranych utworach obydwu epok.
- Faszyzm - rdo destrukcji. Omw rnorodne ujcia tego motywu na wybranych przykadach z literatury.
- Felieton w literaturze polskiej - przedstaw histori oraz zanalizuj przykadowe realizacje gatunku
- Film a adaptacja. Filmowe realizacje Andrzeja Wajdy a ich literackie pierwowzory. Porwnaj konstrukcj wiata przedstawionego, postaci i motyww na wybranych przykadach”.
- Film a literatura. Porwnaj wybrane dzieo literackie i jego filmow adaptacj.
- Film i literatura grozy. Dokonaj porwnania na wybranych przykadach.
- Filmowe adaptacje dziea literackiego. Odwoujc si do wybranych przykadw, wska, e adaptacja filmowa dziea literackiego moe wzbogaci lub zuboy jego odbir.(Imi ry,Pan Tadeusz,Lot nad kukuczym gniazdem)
- Filmowe adaptacje sztuk Szekspira. Przeanalizuj tema na podstawie wybranych dzie.
- Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzie literatury polskiej.
- Folklor a literatura
- Folklor jako rdo inspiracji w romantyzmie. Omw na wybranych przykadach z literatury
- Franciszkanizm jako wiecznie ywa recepta na szczliwe ycie.
- Franciszkanizm w poezji rnych epok. Omw na podstawie myli filozoficznej i wybranych utworw literackich.
- Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omw jego specyfik odwoujc si do przykadw.
- Frazeologizmy w polszczynie - omw zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartoci
- Funkcja magiczna jzyka i jej przejawy w rnego typu wypowiedziach. Omw problem, wykorzystujc przykady
- Funkcja motywu mierci
- Funkcje archaizacji jzyka. Omw zjawisko na wybranych przykadach literackich z rnych epok
- Funkcje komizmu jzykowego w wybranych bajkach dawnych i wspczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do przykadw
- Funkcje motta na przykadzie wybranych przykadw literackich
- Funkcje motywu mierci w literaturze redniowiecza. Omw je na wybranych przykadach.
- Funkcje motywu tsknoty w twrczoci romantykw. Omw na podstawie wybranych utworw.
- Funkcje obrazu mierci w literaturze i malarstwie
- Funkcje perswazyjne jzyka. Wyjanij na podstawie tekstw propagandowych.
- Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych przykadw z rnych epok
- Funkcje stylizacji jzykowej w literaturze
- Funkcje tekstw jzykowych
- Funkcje wtkw miosnych
- Funkcjonowanie motyww biblijnych w wybranej epoce. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do literatury i sztuk plastycznych.
- Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Funkcjonowanie motywu matki w literaturze. Przedstaw temat analizujc wybrane przykady.
- Funkcjonowanie motywu matki w rnych epokach. Omw na wybranych przykadach literackich
- Funkcjonowanie motywu nieszczliwej mioci w literaturze rnych epok.
- Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Funkcjonowanie motywu teatru w dzieach literackich na przestrzeni epok. Omw w oparciu o wybrane przykady
- Funkcjonowanie motywu theatrum mundi. Omw na wybranych przykadach literackich z dwch rnych epok.
- Funkcjonowanie motywu wampirycznego w literaturze, sztuce i filmie
- Funkcjonowanie motywu wdrwki w wybranych tekstach literackich. Omw na wybranych utworach
- Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omw przykady, okrel ich znaczenie
- Grny lsk w literaturze polskiej
- Gry jako rdo inspiracji artystycznej. Omw temat na podstawie wybranych przykadw z rnych epok literackich.
- Gry w literaturze, muzyce i malarstwie rnych epok. Odwoaj si do istniejcych wwczas konwencji artystycznych.
- Graffiti - modzieowa sztuka czy akt wandalizmu?
- Grecka tragedia - przedstaw, na wybranych przykadach, genez, charakter oraz funkcje gatunku
- Groteska w kreowaniu wizji wiata i czowieka. Omw na wybranych przykadach
- Groza i niesamowito w literaturze nowoytnej. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw.
- Groza i tajemniczo w twrczoci pisarzy amerykaskich
- Grupa poetycka Skamander.
- Grzech- wiadectwo czowieczestwa. Omw na wybranych przykadach
- Hagiografia redniowiecza. Przedstaw rne wizerunki redniowiecznego ascety.
- Hiob naszych czasw.Przedstaw motyw cierpienia w literaturze powojennej.
- Hip Hop jako wyraz ekspresji wspczesnego pokolenia nastolatkw. Omw na wybranych przykadach.
- Historia jako materia literacki. Zanalizuj zwizki midzy histori a literatur przywoujc wybrane utwory literackie i wypowiedzi.
- Historia Polski jako inspiracja dla twrcw literatury.
- Historia, literatura, malarstwo. Przedstaw literackie i malarskie portrety wybranej postaci historycznej.
- Historie miosne w literaturze powszechnej. Omawiajc wybrane utwory, porwnaj sposb prezentacji tematu.
- Hitlerowskie obozy i sowieckie agry obrazem „innego wiata” w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Hitlerowskie obozy i sowieckie agry obrazem „innego wiata” w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Holocaust jako temat literacki i filmowy. Analizujc wybrane teksty kultury, przedstaw problem
- Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omw problem analizujc odpowiednio wybrane fragmenty.
- Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omw problem, analizujc wybrane przykady, np. Medaliony, Zdy przed Panem Bogiem, Lista Schindlera, Pianista itp.
- Holocaust w litaraturze. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworw literackich
- Holocaust w literaturze i filmie. Analizujc wybrane teksty literackie i dziea filmowe, porwnaj sposoby opisywania i prezentowania tej tematyki
- Holocaust w literaturze i filmie. Analizujc wybrane teksty literackie i dziea filmowe, porwnaj sposoby opisywania i prezentowania tej tematyki.
- Holocaust w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach
- Holocaust w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Holocaust w literaturze i filmie. Omw temat na podstawie wybranych utworw literackich i dzie filmowych.
- Holocaust w literaturze polskiej.
- Holocaust we wspczesnej literaturze polskiej. Omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Holokaust w literaturze. Omw na wybranych przykadach utworw literackich
- Honor i rodzina jako najwysze wartoci w literaturze i filmie o tematyce mafijnej
- Horror jako gatunek literacki i filmowy
- Horror w balladach romantycznych. Przeanalizuj wybrane przykady okrelajc funkcje obrazw grozy.
- Humor, ironia i parodia. Okrel ich role odwoujc si do wybranych utworw literackich z rnych epok.
- Humor, kpina, groteska jako sposb mwienia o wiecie i czowieku. Analizujc celowo wybrane rysunki satyryczne i teksty kabaretowe, omw temat. W swojej prezentacji uwzgldnij kontekst kulturowy
- Hymn i rozmaito jego funkcji w literackich przekazach rnych epok. Omw na wybranych przykadach.
- Idea franciszkanizmu w literaturze redniowiecza i pniejszych epok. Przedstaw zagadnienie, odwoujc sie do wybranych utworw.
- Idea suby spoecznej w twrczoci stefana eromskiego
- Idealici i marzyciele jako bogaterowie literaccy. Przedstaw ich kreacje na wybranych przykadach.
- Idealici i marzyciele w konfrontacji z rzeczywistoci
- Idealici i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistoci - zmieniaj wiat czy wiat ich zmienia Rozwa problem na przykadach wybranych bohaterw literackich
- Idea kobiecego pikna dawniej i dzi.
- Idea kobiecego pikna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omw na wybranych przykadach.
- Idea kobiety i kobiecego pikna w literaturze i malarstwie rnych epok.
- Idea urody kobiecej w literaturze i malarstwie - omw na wybranych przykadach dzie.
- Impresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy przykadw ilustrujcych to zagadnienie.
- Impresjonizm w literaturze, muzyce i sztuce
- Impresjonizm w malarstwie i literaturze Modej Polski
- Impresjonizm w malarstwie i literaturze modopolskiej
- Impresjonizm w malarstwie i poezji Modej Polski. Dokonaj charakterystyki tego zagadnienia na podstawie analizy przykadw.
- Impresjonizm w malarstwie i utworach literackich modej polski. Omw specyfik tej techniki utrwalania rzeczywistoci analizujc wybrane przykady
- Imresjonizm w literaturze i sztuce. Omw na wybranych utworach literackich i dzieach sztuki.
- Imresjonizm w literaturze i sztuce. Omw na wybranych utworach literackich i dzieach sztuki.
- Inspiracja folklorem w literaturze wybranych epok
- Inspiracje biblijne w dzieach J.R.R. Tolkiena. Zanalizuj celowo dobrane teksty twrcy.
- Inspiracje tatrzaskie w literaturze i innych dziedzinach sztuki przeomu XIX i XX wieku
- Internet, telewizja gazeta- scharakteryzuj i omw rne formy przekazu informacji uywane przez te media
- Interpretacje motywu "vanitas vanitatum" w literaturze i sztukach plastycznych. Omw na wybranych przykadach.
- Interpretujc wybrane teksty kultury, przedstaw portret psychologiczny czowieka, ktry dowiadczy tragedii II wojny wiatowej.
- Istota i funkcja utworw parenetycznych literatury redniowiecza. Przedstaw problem, wykorzystujc wybrane utwory epoki.
- Istota i wymiar dramatu pokolenia Kolumbw wyraonego w literaturze . Omw zagadnienia odwoujc si do utworw literackich
- Jacy jestemy, Polacy? Opracuj wypowied poszukujc przykadw w literaturze dwch lub trzech wybranych epok
- Jak cierpienie wpywa na czowieka Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze wojny i okupacji
- Jak cierpienie wpywa na czowieka. Przedstaw obraz cierpienia w literaturze rnych epok
- Jak funkcjonuje motyw cierpienia w literaturze? Zaprezentuj temat odwoujc si do wybranych przykadw z literatury polskiej i obcej rnych epok.
- Jak ksika moe zmieni ycie czowieka Omw na wybranych przykadach
- Jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykady
- Jak literatura przedstawia ludzkie cierpienie i/lub mier? Porwnaj rne ujcia tego tematu.
- Jak mio ksztatuje obraz wiata bohatera literackiego? Omw temat analizujc wybrane utwory literackie
- Jak mwi sprawozdawcy sportowi? Dokonaj analizy i charakterystyki ich jzyka na podstawie zgromadzonego materiau
- Jak rodz si zbrodniarze
- Jak rodz si zbrodniarze? Udowodnij, e literatura jest rdem informacji o wpywie rnych czynnikw na degradacj jednostki.
- Jak rozumieli poczucie odpowiedzialnoci za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok
- Jak rzdzi pastwem? Jakim by obywatelem? Jak odpowied na te pytania day dramaty od staroytnoci do owiecenia? Omw problem, przywoujc odpowiednie utwory.
- Jak ukazywane byy problemy dyskryminacji i wyzwolenia kobiet? – odwoaj si do wybranych tekstw literackich oraz innych dzie kultury
- Jak zaskakiwali i bulwersowali modopolscy artyci? Omw na przykadach wybranych tekstw literackich i innych dzie sztuki
- Jak funkcj peni parabola w literaturze XX wieku Omw na wybranych przykadach
- Jaki wiat wartoci wspczesnej modziey kreuj teksty suchanych przez ni piosenek? Omw, odwoujc si do tekstw wybranego zespou muzycznego.
- Jakie rodki jzykowe mona znale w tekstach piosenek rapowych Dokonaj analizy kilku przykadw
- Jakie wady spoeczne i narodowe krytykowali twrcy staropolscy? Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw: M. Reja, J. Kochanowskiego, P. Skargi, Sz. Szymonowica i W. Potockiego
- Jakim jzykiem posuguj si internauci? Dokonaj analizy i oceny zjawiska.
- Jan Pawe II – wielki papie, wielki czowiek, wielki poeta. Udowodnij suszno powyszych sw, odwoujc si do biografii i tekstw Papierza polaka.
- Jan Pawe II poeta i pielgrzym. Omw zagadnienie na podstawie wybranych utworw poetyckich
- Jan Pawe II poeta i pielgrzym. Omw zagadnienie na podstawie wybranych utworw poetyckich
- Jednostka a najblisze jej otoczenia: rodzina, ssiedzi, rodowisko pracy. Omw zagadnienie, odwoujc sie do wybranych utworw: Honoriusza Balzaka, Stefana eromskiego, Gabrieli Zapolskiej.
- Jednostka wybitna i jej miejsce w spoeczestwie. Omw problem, odwoujc si do literatury polskiej i obcej.
- Jesie jako motyw literatury i muzyki. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwoujc si do wybranych tekstw kultury.
- Jezyk Piosenek hip-hop
- Jzyk a pe. Perspektywy historycznoliterackie, lingwistyczne, feministyczne.
- Jzyk dziennikarzy i prawozdawcw sportowych
- Jzyk filmu a jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie z jego filmow adaptacj. ("niadanie u Tiffany'ego" i "Ojciec chrzestny")
- Jzyk filmu i jezyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i jego filmowa adaptacj. (Forrest Gump,Proces,Romeo i Julia)
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i filmow adaptacje
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i filmow adaptacje (Zemsta,Krzyacy,Wesele)
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i filmow adaptacje.
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i jego adaptacje filmow w oparciu o „Przedwionie”
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj dzieo literackie i jego filmow adaptacj. (Makbet)
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj wybrane dziea literackie z ich filmowymi adaptacjami
- Jzyk filmu i jzyk literatury. Porwnaj wybrane dzieo literackie i jego adaptacj filmow.
- Jzyk i funkcje tekstw reklamowych w kreowaniu wspczesnego obrazu wiata
- Jzyk i jego dziaanie - wyjanij pojcie aktu mowy
- Jzyk Internetu jako najnowsza odmiana wspczesnej Polszczyzny. Omw zjawisko, podaj przykady.
- Jzyk Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykadzie wybranych list dyskusyjnych.
- Jzyk Internetu.Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykadzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych
- Jzyk jako narzdzie propagandy i demagogii. Przedstaw zjawisko na podstawie wybranych przykadw z literatury i-lub publicystyki.
- Jzyk jako system znakw - zdefiniuj, na czym moe polega systemowo jzyka, okrel charakter znaku jzykowego oraz zastanw si nad moliwociami komunikacyjnymi mowy
- Jzyk komentarza sportowego i jego wpyw na odbiorc. Omw to zjawisko jzykowe, podaj swoistoci tego sposobu wypowiedzi, uwzgldniajc sytuacj komunikacyjn.
- Jzyk komentatorw sportowych
- Jzyk komentatorw sportowych wobec norm poprawnociowych. Omw zagadnienie.
- Jzyk komentatorw sportowych wobec norm poprawnociowych. Omw zagadnienie.
- Jzyk komentatorw sportowych. analiza jzyka
- Jzyk komentatorw sportowych. Scharakteryzuj go, odwoujc si do dwch wybranych osb.
- Jzyk perswazji w reklamach prasowych
- Jzyk perswazji w reklamie telewizyjnej
- Jzyk piosenek hip-hopowych jako wyraz pokoleniowego buntu. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Jzyk piosenek modzieowych. Wyjanij jakie tendencje rozwojowe wspczesnej polszczyzny znalazy nim odzwierciedlenie
- Jzyk polski w domu, pracy, szkole - ta sama, czy inna polszczyzna? Przeanalizuj problem na wybranych formach wypowiedzi.
- Jzyk polskich piosenek wspczesnych - scharakteryzuj na podstawie zebranego materiau
- Jzyk prasy kobiecej-omw na wybranych przykadach
- Jzyk prasy modzieowej. Oce jego wpyw na kultur jzyka modego czowieka
- Jzyk Reklam
- Jzyk reklam. Okrel jego specyfik i oddziaywanie na polszczyzn ogln.
- Jzyk reklamy i jego funkcje.Manipulacja i perswazja w jzyku wybranych reklam.
- Jzyk sprawozda sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zebranego materiau jzykowego
- Jzyk rodkw masowego przekazu. Omw cechy jzykowe wybranego medium przywoujc zgromadzone przykady.
- Jzyk Twoich rwienikw – dokonaj analizy na podstawie zgromadzonego przez siebie materiau.
- Jzyk Twoich rwienikw. Scharakteryzuj analizujc celowo dobrany materia jzykowy
- Jzyk utworw Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omw na wybranych przykadach
- Jzyk wspczesnej publicystyki- nowomowa czy poprawna polszczyzna Zbadaj problem, odwoujc si do wybranych tekstw prasowych
- Jzyk wspczesnej reklamy. Scharakteryzuj na wybranych przykadach.
- Jzyk wybranego polityka - Andrzej Lepper
- Jzykowe i pozajzykowe rodki perswazji stosowane we wspczesnej reklamie.Zanalizuj zagadnienia na wybranym materiale z radia prasy i tv.
- Jzykowe sposoby kreowania obrazu wiata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na wybranych przykadach.
- Jzykowe rodki perswazji w reklamie-przykady radio,tv,prasa.(tylko plan i bibliografia!)
- Jzykowe rodki perswazji w reklamie.
- Jzykowe rodki perswazji w reklamie. Przeprowad analiz wybranych reklam z radia, telewizji lub/i prasy.
- Jzykowe rodki perswazji w tekstach reklamowych. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Jzykowy obraz pikarskiego wiata, czyli pikarski profesiolekt.
- Kamienica jako przestrze yciowa czowieka
- Kamienica jako przestrze yciowa czowieka.
- Kamienny? Zadumiony? Inny? wiat w literaturze XX wieku. Przedstaw temat, analizujc wybrane przykady.
- Kanon kobiecego pikna na wybranych przykadach z literatury i sztuki .
- Kanony urody kobiecej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Kara jako konsekwencja zbrodni. Omw zagadnienie, zwracajc uwag na sposb jego ujcia w wybranych utworach literackich.
- Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwoujc si do wybranych utworw utworw literackich
- Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozwa problem odwoujc si do wybranych przykadw
- Karykatury Polakw w literaturze. Analizujc utwory z trzech epok, omw sposoby kreowania postaci i ich rol w utworze.
- Katastroficzna koncepcja dziejw jako temat literacki. Omw w oparciu o wybrane przykady.
- Katastroficzna wizja wiata w poezji i malarstwie czasw wojny.
- Katastroficzne wizje i obrazy zagady w dzieach literackich i filmowych
- Katastroficzne wizje i obrazy zagady w dzieach literackich i filmowych. Omw problem w oparciu o wybrane przykady
- Katastroficzne wizje koca wieku w literaturze. Dokonaj wyboru tekstw, przedstaw je i porwnaj.
- Katastroficzne wizje wiata na przestrzeni epok. Omw w oparciu o wybrane przykady z literatury rnych epok
- Kady z nas jest Odysem - o pielgrzymowaniu w yciu i literaturze.
- Kicz jzykowy a piosenki disco polo. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykady
- Kicz jzykowy. Przedstaw zjawisko, analizujc cechy jzyka przykadowych piosenek nurtu „disco polo”
- Kicz w literaturze i sztuce
- Kobieta – anio czy demon ? Na podstawie wybranych przykadw z literatury polskiej i obcej , omw rne sposoby kreowania postaci kobiecych.
- Kobieta - anio, kobieta - demon jako rdo inspiracji w literaturze. Rozwa problem na wybranych przykadach.
- Kobieta - bogosawiestwo czy przeklestwo mczyzny? Scharakteryzuj wpyw kobiet na postpowanie mczyzn, odwoujc si do wybranych utworw rnych epok.
- Kobieta - uwodzicielka. Omw na przykadach z literatury
- Kobieta demoniczna w tekstach kultury
- Kobieta fatalna w literaturze i filmie XX wieku
- Kobieta idealna w literaturze. Omw sposoby kreacji, analizujc wybrane utwory.
- Kobieta jako inspiracja dla twrcw literatury i innych dziedzin sztuki. Zaprezentuj rnorodne portrety postaci kobiecych na wybranych przykadach.
- Kobieta jako obiekt uczu w twrczoci artystw rnych epok. Omw zagadnienie w oparciu o wybrane testy kultury.
- Kobieta jako posta drugoplanowa w utworze literackim. Na podstawie analizy wybranych utworw literackich omw rol,jak w nich odgrywa.
- Kobieta jako przyczyna konfliktw i dramatw. Przedstaw temat analizujc wybrane przykady literackie.
- Kobieta jej ycie problemy i pragnienia w literaturze wybranych epok
- Kobieta niejedno ma imi. Udowodnij, e Szekspir przedstawi wiecznie yw prawd o kobietach, na przykadach z rnych epok literackich
- Kobieta w Literaturze i Sztuce.
- Kobieta w literaturze. Oce jak zmienia si jej rola na przestrzeni wiekw w wybranych utworach literackich.
- Kobieta w spoeczestwie. Okrel jej zadania i funkcje w rnych kulturach i okresach literackich. Omw odwoujc si do wybranych tekstw literackich.
- Kobieta w sztuce (film, rzeba, malarstwo, literatura). Okrel cechy artystyczne wybranych przykadw.
- Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w wybranych dzieach literackich i oce przyczyny i skutki buntu.
- Kobieta zbuntowana. Przedstaw na wybranych przykadach jej rnorodne wizerunki w literaturze.
- Kobieta, jej ycie, problemy i pragnienia w literaturze wybranych epok.
- Kobieta- wita czy grzesznica Omw na wybranych przykadach rone ujcia kobiet w literaturze
- Kobieta-blogoslawienstwo czy przeklenstwo mezczyzny? Porwnaj wpyw kobiet na postpowanie mczyzn odwoujc sie do wybranych utworw rnych epok.
- Kobieta-bogosawiestwo czy przeklestwo mczyzny?Scharakteryzuj wpyw kobiet na postpowanie mczyzn odwoujc si do wybranych utworw rnych epok
- Kobiety autorki o kobietach bohaterkach
- Kobiety ich ycia. Omw literackie obrazy bohaterek-adresatek mioci wybranych twrcw.
- Kobiety w literaturze i sztuce. Na wybranych przykadach omw sposb ich kreacji
- Kobiety w oczach kobiet. Omw i zinterpretuj portret kobiety w prozie i poezji kobiecej XX wieku.
- Kobiety w twrczoci Adama Mickiweicza. Omw temat na podstawie wybranych przykadw
- Kobiety w Twrczoci Szekspira
- Kobiety w uyciu Fryderyka Chopina. Omw temat na przykadzie literatuy i filmu.
- Kochankowie jako motyw w rnych tekstach kultury. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Kolda polska (od F. Karpiskiego po czasy wspczesne) Przedstaw dzieje i cechy charakterystyczne gatunku.
- Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykadach
- Komedie Moliera rdem wiedzy o czowieku i sabociach jego charakteru. Omw temat, odwoujc si do wybranych utworw.
- Komiks - „papka dla umysu czy jeden z najpopularniejszych sposobw przekazu fabularnego Omw temat na wybranych przykadach
- Komiks jako gatunek z pogranicza literatury i plastyki. Na wybranych przykadach omw charakterystyczne cechy tej formy wypowiedzi.
- Komizm sowny i sposoby jego realizacji. Omw na wybranych przykadach rnych autorw i epok.
- Komizm w utworach A. Fredro
- Komizm w utworach Aleksandra Fredro
- Koncepcja mczyzn i mskoci w kulturze. Omw zagadnienie. Wypowied uzasadnij przykadami z rnych epok.
- Koncepcja mczyzn i mskoci w kulturze. Omw zagadnienie. Wypowied uzasadnij przykadami z rnych epok.
- Koncepcja mczyzn i mskoci w kulturze. Omw zagadnienie. Wypowied uzasadnij przykadami z rnych epok.
- Koncepcja mioci w literaturze romantycznej i wspczesnej
- Konflikt pokole - mit czy rzeczywisto. Rozwa problem odwoujc si do wybranych lektur, wasnych rozwiza i dowiadcze.
- Konflikt pokole jako powtarzajcy si motyw literacki. Zanalizuj zagadnienie, odwoujc si do wybranych dzie z rnych epok.
- Konflikt pokole jako temat literacki.
- Konflikt pokole w literaturze.
- Konflikt pokole w literaturze. Odwoaj sie do wybranych utworw.
- Konflikt pokole w literaturze. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw.
- Konflikt pokole w ujciu twrcw rnych epok. Rozwa problem na wybranych przykadach.
- Konflikt pokole zapisany w literaturze. Okrel jego istot na wybranych przykadach.
- Konflikty midzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze
- Konflikty rodzinne w poznanych utworach literackich. Dokonaj analizy wybranych przykadw.
- Koniec i pocztek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagady wiata. Omw problem analizujc wybrane teksty.
- Koniec i pocztek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagady wiata
- Kontrast jako metoda prezentacji bohaterw literackich. Przedstaw funkcje takiego sposobu kreowania postaci, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Kontrowersyjne decyzje literackich bohaterw. Omw problem na wybranych przykadach.
- kostium,maska,przebranie - rozwazanie o bohaterach literackich ukrywajacych sw tosamoc - rozwa problem na podstawie kilku epok
- Krajobraz tatrzaski w wierszach K.P Tetmajera i J. Kasprowicza
- Krajobraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie
- Krajobrazy tatrzaskie w liryce polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw sposoby opisywania charakterystyczne dla rnych epok i nurtw literackich (np. dla pozytywizmu, impresjonizmu, symbolizmu, awangardy).
- Krakw w literaturze i malarstwie. Omw temat w oparciu o wybrane utwory.
- Kreacja bohatera - patrioty w literaturze polskiej. Scharakteryzuj wybrane przykady z co najmniej dwu epok literackich.
- Kreacja matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omw temat, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Kreacja postaci kobiecych w literaturze rnych epok. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Kreacje gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omw na wybranych przykadach.
- Kreacje gwnego bohatera w literaturze fantasty a jego ujcie filmowe. Omw na wybranych przykadach
- Kreacje herosa (nadczowieka) w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych (analiza porwnawcza na wybranych przykadach).”
- Kreacje herosa/nadczowieka w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych.
- Kreacje swiata fantastycznego
- Kreacje swiata fantasycznego
- Kreacje ydw w literaturze polskiej, omw wybrane przyklady z rnych epok.
- Krlestwo piekie i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Omw funkcjonowanie motywu na wybranych dzieach.
- Krlestwo piekie i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dzieach
- Kryzys tosamoci i poszukiwanie sensu ycia. Scharakteryzuj i porwnaj bohaterw literackich przeywajcych kryzys tosamoci i poszukujcych sensu ycia. Uwzgldnij kontekst historycznoliteracki.
- Krzywe zwierciado PRL-u w literaturze i filmie
- Ksiki na indeksie. Przedstaw problem, analizujc utwory literackie z rnych epok.
- Ksztat relacji polsko- ydowskich. Przedstaw problem na wybranych przykadach literackich, odnoszc si do uwarunkowa pozaliterackich.
- Ktre utwory literackie mona nazwa pomostami midzy epokami ? Uzasadnij swj wybr.
- Kult wielkich postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przeprowad analiz i interpretacj wybranych dzie.
- Kultura jako wyobcowanie w filozofii Jean – Jacques Rousseau
- Kultura jzyka w Internecie. Scharakteryzuj jzyk uytkownikw Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiau.
- Lk przed zagad. Przedstaw motywy katastroficzne w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
- Literaccy rodzice.
- Literacka i filmowa wizja PRL-u
- Literacke portrety zbuntowanych kobiet
- Literacki dialog czowieka z Bogiem na przestrzeni wiekw
- Literacki obraz miasta i prywatne dramaty jego mieszkacw
- Literacki obraz zbrodni i kary. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Literacki topos przyjani midzy kobietami. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykadach z polskiego pimiennictwa
- Literacki wizerunek wasny Polakw - przeled jego charakter od renesansu do wspczesnoci
- Literackie i filmowe obrazy gett. Przedstaw na wybranych przykadach. Zawony:ycie codzienne w gettach okupowanej Polski.
- Literackie i filmowe obrazy szlachty polskiej. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych dzie.
- Literackie i malarskie fascynacje brzydot w XVII i XX wieku. Przedstaw i porwnaj,
- Literackie i malarskie fascynacje brzydot w XVII i XX wieku. Przedstaw i porwnaj,odwoujc si do wybranych dzie.
- Literackie i malarskie przedstawienia wsi. Zaprezentuj temat na wybranych przykadach.
- Literackie kreacje buntownikw. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Literackie kreacje ludzi szczliwych
- Literackie kreacje rycerza, spiskowca, onierza. Porwnaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.
- Literackie kreacje rycerza, spiskowca, onierza. Porwnaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach.
- Literackie maestwa. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Literackie nawizania do biblijnej wizji koca wiata
- Literackie obrazy bitew. Okrel ich rol w wybranych utworach
- Literackie obrazy miasta. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Literackie obrazy powsta. Omw, analizujc celowo wybrane utwory z rnych epok.
- Literackie obrazy rewolucji. Przedstaw na podstawie wybranych utworw jej si oraz wpyw na ludzi i otoczenie, w ktrym yli.
- Literackie obrazy zmaga czowieka z cierpieniem. Przedstaw funkcjonowanie tematu w wybranych utworach literackich rnych epok
- Literackie obrazy zniewolenia czowieka w systemie totalitarnym
- Literackie obrazy zniewolenia czowieka w systemie totalitarnym. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw
- Literackie pary kochankw. Przedstaw na przykadach wybranych dzie.
- Literackie podre do piekie. Omw przyczyny i skutki wypraw, przywoujc wybrane teksty literackie.
- Literackie portrety dzieci. Omw na wybranych utworach z rnych epok.
- Literackie portrety dzieci. Zbadaj problem odwoujc si do charakterystyki wybranych postaci
- Literackie portrety idealistw i marzycieli na przestrzeni epok (na wybranych przykladach)
- Literackie portrety kobiet
- Literackie portrety kobiet. Omw na przykadach utworw rnych epok literackich.
- Literackie portrety kobiet.Omow ich typy i funkcje na wybranych przykladach
- Literackie portrety ludzi zlagrowanych.
- Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na postawie literatury obozowej.
- Literackie portrety matek. Omw na przykadach utworw rnych epok.
- Literackie portrety matek. Omw na przykadach utworw z rnych epok
- Literackie portrety matek. Omw na wybranych przykadach
- Literackie portrety matek. Omw na wybranych utworach
- Literackie portrety ojca w wybranych utworach
- Literackie portrety zakochanych. Scharakteryzuj sposoby ich tworzenia wybierajc przykady z rnych epok
- Literackie portrety zbrodniarzy. W odniesieniu do wybranych tekstw omw kreacje kilku bohaterw.
- Literackie realizacje motyww biesiadnych
- Literackie realizacje motywu wdrwki
- Literackie realizacje postawy buntu. Rozwa problem odwoujc si do wybranych przykadw
- Literackie rozmowy czowieka z Bogiem. Przedstaw ich problematyk i sposb prowadzenia dialogu, odwoujc si do wybranych utworw.
- Literackie rozmowy z Bogiem Na podstawie wybranych utworw przedstaw relacje midzy czowiekiem a Bogiem.
- Literackie rozmowy z Bogiem - omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Literackie rozmowy z Bogiem. Omw problem na podstawie wybranych utworw.
- Literackie rozmowy z Bogiem. Przedstaw na podstawie wybranych dzie literackich.
- Literackie wiadectwo pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach zagady. Omw zagadnienie analizujc wybrane utwory
- Literackie wizerunki idealistw. Omw na wybranych przykadach
- Literackie wizerunki katw. Omw w oparciu o wybrane dziea literackie
- Literackie wizerunki ojca
- Literackie wizerunki przyjani i przyjaci
- Literackie wizerunki wadcw. Omw w oparciu o wybrane lektury
- Literackie wizje par zakochanych - omw temat wykorzystujc wybrane przez siebie utwory.
- Literackie wizje totalitarnego zniewolenia. Omw temat odwoujc si do wybranych przykadw
- Literatura a film. Porwnaj teksty J. Tolkiena z ich filmowymi adaptacjami.
- Literatura a film. Omw problem adaptacji dzie literackich
- Literatura dla dzieci i modziey. Przedstaw funkcje i odmiany tej literatury na wybranych przykadach.
- Literatura faktu – to tylko suchy przekaz informacji czy te dzieo sztuki? Przedstaw problem na podstawie wybranych utworw literackich.
- Literatura faktu - przedstaw to zjawisko na przykadzie wspczesnej literatury polskiej
- Literatura faktu a powie reportaowa. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykady
- Literatura faktu dokumentujca tragedi narodu ydowskiego. Omw to zjawisko odwoujc si do utworw powstaych po 1945 roku
- Literatura faktu jako dokument ilustrujcy ludzkie tragedie w czasie II Wojny wiatowej. Omw temat na wybranych przykadach.
- Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykadach
- Literatura fantasy oddzielnym gatunkiem literackim. Porwnaj sposb przedstawienia wiata i rol, jak speniaj te dziea we wspczesnym wiecie
- Literatura i film o ydach i kwestii ydowskiej. Przedstaw rne ujcia tematu na wybranych przykadach.
- Literatura i film wobec Holocaustu. Porwnaj sposb podejcia do problemu w wybranych dzieach literackich i filmowych
- Literatura i film wobec Holocaustu. Porwnaj sposb podejcia do problemu w wybranych dzieach literackich i filmowych
- Literatura Mlodziezowa Dawniej i Wspolczesnie
- Literatura o mierciu i umieraniu - zaprezentuj na wybranych przykadach
- Literatura tworzona przez kobiety.
- Literatura w subie ideologii. Rozwa problem na przykadzie wybranych utworw epoki dawnej i czasw powojennych. Przedstaw swoj ocen.
- Literatura w subie ideologii. Uka zjawisko na przykadzie wybranego autora lub autorw
- Literatura wobec holocaustu. Omw temat na przykadzie wybranych utworw literackich.
- Literatura wobec ludzkiego cierpienia.
- Los czowieka w ujciu antycznym i Szekspirowskim. Rozwa zagadnienie na przykadzie wybranych utworw.
- Los ludzki fatum czy wolna wola
- Los polskich emigrantw. Omw temat analizujc wybrane dziea literatury rnych epok.
- Los prawdziwej sztuki i los prawdziwego artysty w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- ludowo i ludomania.omw rne sposoby nawizania do folkloru i ucia ludu w twrczoci literackiej.
- Ludowo w literaturze romantycznej oraz jej funkcje – omw na 2 wybranych przykadach.
- Ludzie pracy w literaturze i malarstwie. Omw i porwnaj te kreacje
- Ludzki los zaley od... Na podstawie wybranych przykadw literackich omw od czego zaley los czowieka
- Lustro wiata czy najwyszy sdzia. Omw zadania literatury odwoujc si do wybranych przykadw
- acina w dziejach polskiej wsplnoty komunikatywnej
- Macierzystwo jako temat dzie literackich i malarskich. Zanalizuj temat na wybranych przykadach tekstw kultury
- Macierzystwo w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj artystyczne ujcia tego motywu.
- Magia gr w literaturze i malarstwie. Omw sposoby i rodki prezentowania tego tematu.
- Magia w literaturze wspczesnej. Omw rol motywu, odwoujc si do wybranych przykadw literackich.
- Magiczny wiat bani. Zinterpretuj symbolik rekwizytw oraz funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach Andersena.
- Malarstwo, rzeba i architektura jako inspiracja dla literatury. Omw temat analizujc celowo wybrane utwory.
- Mae formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Na wybranych przykadach omw ich struktur i funkcj.
- Maeskie dramaty w utworach literackich
- Maeskie dramaty w wybranych utworach literackich
- Maeskie dramaty w wybranych utworach literackich.
- Maeskie dramaty w wybranych utworach literackich. Rozwa problem na wybranych przykadach.
- Maestwa i pary literackie. Omw na przykadzie wybranych utworw literackich.
- Maestwa literackie – przedstaw rne modele par w literaturze.
- Maestwa w literaturze. Omw sposoby ich kreowania, wzajemne relacje i istoty tych zwizkw na przykadzie wybranych tekstw
- Manga jako gatunek komiksu. Dokonaj analizy zjawiska pod ktek walorw literackich, plastycznych i wychowawczych.
- Manipulacja i perswazja w jzyku reklam. Omw, odwoujc si do analizy zgromadzonego materiau jzykowego.
- Manipulacja jzykowa w polskich mediach. Omw temat analizujc celowo zgromadzony materia jzykowy.
- Maria Magdalena, Sonia i inne. Czyli literackie wizje kobiet upadych
- Martyrologia ydowska jako temat literacki i filmowy. Omw na wybranych przykadach.
- Marzenia i rzeczywisto. Omw problem ich wspistnienia, analizujc wybrane utwory.
- Marzyciele i ich dramat niespenienia. Przedstaw problem, analizujc wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
- Marzyciele i idelici w literaturze sposb kreowania postaci- bohater romantyczny
- Maska i przenonia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem- od bajek Krasickiego do utworw pisarzy polskich i obcych XX wieku
- Maski - ich rola i znaczenie w yciu czowieka. Rozwi temat, odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Matka jako bohater literacki. Scharakteryzuj rne portrety i omw funkcje tego typu postaci w wybranych tekstach prozatorskich
- M, ojciec, gospodarz domu. Przedstaw literackie portrety mczyzn w utworach wybranych pisarzy polskich
- Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguy i problemy ortograficzne spotykane przez piszcego po polsku
- Media jako rodek masowej manipulacji. Zanalizuj temat na wybranych przykadach.
- Memento mori w literaturze sredniowiecza i baroku, porownaj funkcjonowanie motywow.
- Memento mori w redniowieczu i baroku. Porwnaj fitnkcjonawanie motywu, odwoujc si do wybranych tekstw literackich.
- Memento mori w redniowieczu i baroku. Porwnaj funkcjonowanie motywu, odwoujc si do wybranych tekstw literackich.
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze i filmie. Omw na przykadach wybranych utworw.
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omw na przykadach wybranych utworw
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omw na przykadach wybranych utworw.
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omw temat, analizujc wybrane utwory z rnych epok.
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zilustruj i omow na przykadzie wybranych utworw.
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.Omw na wybranych przykadach
- Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.Omw temat na wybranych przykadach.
- Metamorfoza bohatera i jej sens. Rozwa problem odwoujc si do wybranych przykadw z literatury.
- Metamorfoza bohatera literackiego - jej przyczyny i skutki. Omw motyw na wybranych przez siebie przykadach.
- Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omw na przykadach tekstw literackich.
- Metamorfoza bohatera w literaturze. Omw na wybranych przykadach literackich.
- Metamorfoza jest istotnym elementem biografii bohatera. Zaprezentuj rne ujcia motywu przemiany w wybranych utworach.
- Metamorfoza w yciu czowieka
- Mczennicy, prorocy, bazny... Galeria postaci i postaw w III cz."Dziadw" Adama Mickiewicza.
- Miasto - przestrze ycia czowieka. Przedstaw rne sposoby ukazania motywu miasta w utworach literackich.
- Miasto - przestrze ycia czowieka. Przedstaw rne sposoby ukazania motywu miasta w utworach literackich.
- Miasto bliskie sercu i miasto obce. Omw ukazanie tego motywu w literaturze rnych epok.
- Miasto jako motyw. Rozwi temat realizujc wybrane utwory literackie.
- Miasto jako przestrze egzystencji ludzkiej – przyjemnej lub gronej. Omw problem, odwoujc si do wybranych przykadw z prozy XIX i XX wieku.
- Miasto jako przestrze ycia czowieka. Omw zagadnienie odwoujc si do znanych Ci utworw
- Miasto w literaturze, malarstwie i fotografii. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Miasto-cywilizacyjna arkadia ,miejsce magiczne ,dungla czy labirynt? Przedstaw obrazy miast wpisane w literaturze.
- Miejsce magiczne, cywilizacyjna dungla, przestrze destrukcji. Zanalizuj rne obrazy miasta przedstawione w literaturze
- Mio - przeklestwo czy rdo radoci? Omw temat na wybranych przykadach z literatury polskiej i obcej.
- Mio - uczucie budujce czy destrukcyjne? Na wybranych przykadach literackich omw rne oblicza mioci.
- Mio do ojczyzny jako temat literacki. Omw na wybranych przykadach
- Mio fatalna , sentymentalna, speniona. Porwnaj literackie obrazy mioci, odnoszc je do kontekstu epoki.
- Mio i cierpienie w literaturze romantycznej. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw literackich.
- Mio i najsynniejsze pary literatury wiatowej i polskiej. Omw temat na wybranych przykadach
- Mio i nienawi- wielkie namitnoci w yciu bohaterw literackich- omw temat wskazujc przyczyny i skutki dziaa bohaterw.
- Mio i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omw na wybranych przykadach z ronych epok.
- Mio i mier (Eros i Tanatos)- zanalizuj sposb wykorzystywania motywu w literaturze i tekstach pozaliterackich.
- Mio i mier tematem wielu dzie literackich. Opisz na podstawie wybranych lektur
- Mio i mier w tekstach kultury
- Mio jako sia budujca i niszczca ycie bohaterw
- Mio jako szczeglne dowiadczenie ludzkiego ycia. Przedstaw motyw mioci w trzech wybranych utworach literackich z rnych epok.
- Mio jako temat utworw romantycznych.
- Mio jako ywio budujcy lub niszczcy ycie wybranych bohaterw literackich. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Mio jako ywio niszczcy i budujcy. Omw jej role w yciu bohatera literackiego analizujc utwory z rnych epok
- Mio kobiety i mczyzny jako uczucie ponadczasowe. Zaprezentuj sposoby jej ukazania w znanych utworach literackich.
- Mio nie jedno ma imi… Przedstaw rne ujecie tego samego motywu w wybranych dziaach literackich i innych dzieach sztuki.
- Mio niejedno ma imi. Rozwi temat, odnoszc si do wybranych tekstw literackich
- Mio ojca do crki
- Mio romantyczna
- Mio romantyczna w literaturze i sztuce
- Mio romantyczna. Omw zagadnienie, odwoujc si do utworw romantycznych i pniejszych.
- Mio si destrulkcyjn
- Mio tragiczna – przedstaw motyw odwoujc si do wybranych przykadw
- Mio tristaniczna a nazareska - porwnaj jej obydwie odmiany w oparciu o wybrany materia ilustrujcy
- Mio w literaturze
- Mio w literaturze- omw rnorodno zagadnienia na przykadzie wybranych utworw rnych epok
- Mio w trudnych czasach. Zanalizuj i omw na podstawie utworw z okresu wojny i okupacji.
- Mio w yciu wybranych bohaterw literackich
- Mio wczoraj a dzi. Przedstaw obraz mioci analizujc wybrane przykady z literatury staroytnej i wspczesnej.
- Mio wczoraj i dzi
- Mio, cierpienie i mier w historii synnych par miosnych. Porwnaj funkcjonowanie tych motyww w wybranych utworach literackich
- Mio, jako sia niszczca i ocalajca. Omw temat na podstawie wybranych utworw.
- Mit i archetyp. Omw te pojcia i wska zachodzce pomidzy nimi zwizki. Dokonaj interpretacji wybranego mitu z mitologii greckiej
- Mit o Prometeuszu i jego funkcjonowanie w literaturze. Omw zagadnienie w oparciu o przykady z rnych epok.
- Mitologia grecka, jako rdo tematw i motyww dla literatury nowoytnej. Omw ich funkcjonowanie na wybranych utworach.
- Mitologia wartoci scalajc wiat antyczny i nowoytny
- Mitologia rdem inspiracji literackich i malarskich w dobie renesansu i baroku. Zaprezentuj zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw kultury
- Mity greckie jako rdo inspiracji w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na podstawie interpretacji rnych tekstw kultury.
- Mity i legendy jako tworzywo fantasy.
- Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Mity i legendy w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach
- Mity jako rdo inspiracji artystycznej. Omw funkcje motyww zaczerpnitych w wybranych tekstach literatury polskiej
- Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje i polemiki z nimi - w literaturze spadkobiercw. Przedstaw problem na wybranych przykadach
- Mity w literaturze fantasy
- Mlodzi Gniewni
- Mlodzi Gniewni Wsrod Tworcow i Bohaterow Literackich. Zaprezentuj Swoje przemyslenia na temat sensu ich buntu i ofiary.
- Modo jako temat i jako problem w literaturze polskiej. Omw na wybranych przykadach.
- Modo jako temat i problem w literaturze XIX i XX wieku
- Modo jako temat utworw literackich i filmowych. Omw na wybranych przykadach
- Modo jako wany motyw w literaturze. Omw funkcjonowanie motywu odwoujc si do wybranych przykadw literatury XIX i XX wieku
- Mody czowiek w poszukiwaniu autorytetw. przedstaw i oce denia bohaterw, analizujc wybrane teksty literackie
- Modzi gniewni jako bohaterowie literatury i filmu XX wieku. Przedstaw wybrane postacie i motywy ich dziaa.
- Modzi gniewni w literaturze wybranych epok/ motyw buntu
- Modzi gniewni wrd bohaterw i twrcw- przeciw czemu si buntowali i jaka bya ofiara ich buntu.
- Modzi i starzy. Przedstaw rne realizacje motywu konfliktu pokole na wybranych przykadach z literatury.
- Modele bohaterw negatywnych w literaturze, dramacie i filmie - porwnaj i zanalizuj ich postawy.
- Moje ulubione postacie mskie w literaturze. Uzasadnij ich wybr i porwnaj sposb kreowania.
- Moralne dylematy bohaterw utworw Stefana eromskiego
- Moralne dylematy bohaterw eromskiego
- Moralne kontrowersje wok literackiego motywu zbrodni. Rozwa problem odwoujc si do wybranych utworw rnych epok
- Morze w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie motywu na podstawie wybranych przykadw.
- Motta, tytuy i sceny finaowe. Wska i omw na podstawie celowo dobranych utworw funkcje, jakie peni w dziele literackim.
- Motto jako klucz do interpretacji dziea.
- Motto, tytu, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dziea. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motto, tytu, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dziea. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motwy winy i kary. Zaprezentuj rne sposoby jego ujcia w oparciu o wybrane przykady z literatury polskiej i obcej.
- Moty wdrwki w utworach literackich na przestrzeni epok.
- Motyw "Maej ojczyzny" i jego rne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Motyw "Maej ojczyzny" i jego rne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Motyw „Exegi mnumentum” w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw anioa w literaturze i sztuce
- Motyw anioa w literaturze i sztuce wybranych epok. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw anioa w literaturze i sztuce.
- Motyw anioa w literaturze. Omw funkcjonowanie motywu, odwoujc si do wybranych tekstw literatury
- Motyw apokalipsy – rnorodno jego literackich uj i funkcji. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw apokalipsy – rnorodno jego literackich uj i funkcji. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego rne ujcia i funkcje w wybranych dzieach literackich
- Motyw ascety i witego. Omw na przykadach
- Motyw ascety i witego. Omw na przykadzie utworw redniowiecznych i wspczesnych.
- Motyw balu w utworach literackich rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw bezdomnoci w literaturze.
- Motyw bohaterskiej mierci w literaturze.
- Motyw Buntu
- Motyw buntu czowieka wobec zastanej rzeczywistoci- przedstaw temat na wybranych przykadach
- Motyw buntu i nawrocenia w relacjach Bog czlowiek - omow na wybranych przykladach.
- Motyw buntu w literaturze
- Motyw buntu w literaturze
- Motyw buntu w literaturze. Omw temat wykorzystujc wybrane utwory.
- Motyw buntu w literaturze. Przedstaw rnorodne ujcia analizujc wybrane utwory literackie z rnych epok.
- Motyw cierpicej matki w literaturze i sztuce. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych dzie kultury
- Motyw cierpienia – pytanie o jego sens w literaturze polskiej i obcej. Omw na wybranych przykadach
- Motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu.
- Motyw cierpienia i mioci w literaturze polskiej i obcej. Omw na wybranych przykadach
- Motyw cierpienia w literaturze dawnej i wspczesnej
- Motyw cierpienia w literaturze i sztuce. Omw analizujc wybrane dziea.
- Motyw cierpienia w literaturze.
- Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw temat, analizujc wybrane dziea.
- Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Motyw cierpienia w literaturze. Rozwa zagadnienie analizujc wybrane przykady
- Motyw cierpienia.
- motyw crki w literaturze
- Motyw czarownicy w wybranych utworach literackich
- Motyw czowieka zbuntowanego w literaturze i malarstwie
- Motyw czterech pr roku w literaturze i sztuce
- Motyw danse macabre w literaturze i malarstwie. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw kultury redniowiecznej.
- Motyw diaba w literaturze. Omw na wybranych przykadach z rnych epok
- Motyw domu i jego funkcje w utworach literackich z rnych epok. Omw na podstawie wybranych przykadw.
- Motyw domu i jego funkcje w utworach z rnych epok
- Motyw domu i jego funkcje. Omw na wybranych przykadach literackich i filmowych
- Motyw domu rodzinnego w literaturze
- Motyw domu rodzinnego.Przedstaw na wybranych przykadach z literatury rnego rodzaju.
- Motyw domu w literaturze polskiej. Omw jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworw
- Motyw domu w literaturze rnych epok. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea z literatury polskiej i obcej
- Motyw drogi w literaturze i filmie
- Motyw drzewa w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw ducha, wampira, upiora w literaturze
- Motyw dworku szlacheckiego w literaturze i sztuce.Na wybranych przykadach przedstaw rne realizacje tego motywu i jego funkcje.
- Motyw dworu w literaturze polskiej. Na przykadzie wybranych tekstw omw jego znaczenie, funkcjonowanie w utworze i sposoby kreacji.
- Motyw dziecistwa w literaturze rnych epok. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu na wybranych przykadach.
- Motyw dziecka oraz jego funkcja w literaturze i sztuce
- Motyw dziecka w literaturze i malarstwie
- Motyw dziecka w literaturze i sztuce
- Motyw dziecka w literaturze i sztuce - zinterpretuj rne ujcia tego zjawiska na wybranych przykadach.
- Motyw dziecka w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw emigranta w literaturze rnych epok. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Motyw femme fatale w literaturze i malarstwie (filmie). Omw na piciu wybranych przykadach.
- Motyw franciszkanski w literaturze i sztuce
- Motyw holocaustu w literaturze II poowy XX wieku. Przedstaw zagadnienia na podstawie przykadw.
- Motyw i funkcje taca w literaturze
- Motyw idealizmu w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea literackie
- Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Omw na podstawie wybranych dzie rnych epok.
- Motyw Ikara w literaturze, malarstwie i rzebie.
- Motyw kamienicy w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
- Motyw kata i ofiary. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie
- motyw kobiety jako inspiracji twrcw literatury i malarstwa
- Motyw kobiety w literaturze i sztuce
- Motyw kobiety w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw kobiety w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania, analizujc wybrane przykady.
- Motyw kobiety w sztuce
- Motyw krzyku i cierpienia w literaturze XIX i XX wieku oraz jego funkcje. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych dzie literackich.
- Motyw krzyku w literaturze i sztuce. Na wybranych przykadach przedstaw zagadnienie
- Motyw lalki w literaturze, malarstwie, filmie. Dokonaj analizy porwnawczej wybranych dzie.
- Motyw macierzystwa w literaturze i innych dzieach sztuki. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw Maryjny i jego znaczenie w yciu Polakw
- Motyw marze / marzyciela w literaturze rnych epok. Przedstaw rne ujcia tego motywu.
- Motyw marze / marzyciela w literaturze rnych epok. Przedstaw rne ujcia tego motywu.
- Motyw marze w literaturze
- Motyw matki cierpicej po stracie dziecka
- Motyw matki cierpicej w literaturze
- Motyw matki cierpicej w literaturze i sztuce. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane dziea.
- Motyw matki cierpicej w polskiej literaturze
- Motyw matki w literaturze - omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw z rnych epok
- Motyw matki w literaturze. Rozwa na wybranych przykadach.
- Motyw metamorfozy bohatera w literaturze romantycznej. Dokonaj analizy jego funkcjonowania w wybranych utworach
- Motyw Mki Paskiej w redniowiecznych kazaniach i twrczoci apokryficznej
- Motyw miasta - d jako ziemia przeklta
- Motyw miasta jako rdo za i osaczenia czowieka (np. ”Proces” ,”Zbrodnia i Kara”). Analizujc wybrane utwory przedstaw rne sposoby realizacji motywu.
- Motyw miasta w literaturze
- Motyw miasta w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach dzie XIX i XX wieku.
- Motyw mioci i mierci w literaturze rnych epok. Dokonujc analizy celowo wybranych utworw przedstaw funkcj tego motywu.
- Motyw mioci nieszczliwej w literaturze romantycznej. Analizujc wybrane utwory, przedstaw rne ujcia tego tematu
- Motyw mioci utraconej lub nieszczliwej. Omw na wybranych przykadach utworw literackich.
- Motyw mioci w literaturze i jego rne ujcia.
- Motyw mioci w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw mioci w literaturze rnych epok. Zanalizuj na wybranych przykadach
- Motyw mioci w literaturze. Omw jego funkcjonowanie na wybranych przykadach.
- Motyw mioci w literaturze. Zaprezentuj temat, interpretujc wybrane utwory z rnych epok.
- Motyw modoci w literaturze
- Motyw mogiy w literaturze i sztuce. Przedstaw problem odwoujc si do wybranych dzie.
- Motyw mogiy w literaturze i sztuce. Przedstaw problem odwoujc si do wybranych dzie.
- Motyw moralnoci w literaturze. Omw na wybranych przykadach z rnych epok
- Motyw naprawy pastwa. Rozwi temat w oparciu o wybrane teksty literackie
- Motyw nieszczliwej mioci w romantyzmie
- Motyw nieszczliwej rodziny w literaturze
- Motyw niemiertelnoci poety i poezji w liter
- Motyw niemiertelnoci. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea literackie
- Motyw ofiary w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Zanalizuj na wybranych przykadach
- Motyw ogrodu w sztuce
- Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwoujc si do wybranych lektur z rnych epok
- Motyw ojca i syna w tekstach kultury. Omw na wybranych przykadach
- Motyw ojca w literackich przekazach wybranych epok. Przedstaw rne sposoby kreacji tego toposu w poznanych utworach.
- Motyw ojca w literaturze i sztuce. Omw jego funkcjonowanie analizujc wybrane przykady.
- Motyw ojca w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach.
- Motyw ojczyzny w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw pieka i jego funkcje w literaturze
- Motyw pieka w literaturze i sztuce europejskiej.
- Motyw pielgrzyma, tuacza, wdrowca.
- Motyw pienidza
- Motyw pienidza i jego wpyw na czowieka. Omw problem na podstawie wybranych utworw literackich i tekstw kultury.
- Motyw pienidza w literaturze
- Motyw pienidza w literaturze od antyku po czasy wspczesne. Omw na wybranych przykadach
- Motyw pienidza. Omw jego funkcje odwoujc si do wybranych utworw z rnych epok.
- Motyw pieniedzy w literaturze. Omw zagadnienie w oparciu o wybrane przykady z rnych epok.
- Motyw pienidzy w literaturze. Omw zagadnienia w oparciu o wybrane przykady z rnych epok
- Motyw pienidzy w literaturze. Omw zagadnienie w oparciu o wybrane przykady z rnych epok.
- Motyw podry w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw polskiego dworu w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach rne jego wykorzystanie.
- Motyw polskiego dworu w utworach literackich. Omw na wybranych przykadach rne ujcia dworu ziemiaskiego.
- Motyw powstania styczniowego w literaturze i sztuce
- Motyw Powstania Warszawskiego. Omw zagadnienie, analizujc wybrane przykady z literatury i innych dziedzin sztuki.
- Motyw poegnania i jego funkcje w tekcie literackim. Omw na podstawie wybranych przykadw z rnych epok.
- Motyw poegnania i jego funkcje w tekcie literackim. Omw na podstawie wybranych przykadw z rnych epok.
- Motyw poegnania w literaturze
- Motyw Poegnania w literaturze i sztuce
- Motyw pracy jako koniecznoci yciowej i rda satysfakcji w literaturze polskiej. Omw temat na wybranych przykadach literackich.
- Motyw pracy w literaturze rnych epok. Omw temat uwzgldniajc chronologie epok
- Motyw pracy w literaturze rnych epok. Rozwi temat w oparciu o wybrane przykady
- motyw pracy w literaturze. Omw jego funkcjonowanie na wybranych utworach pozytywizmu i Modej Polski
- Motyw pracy w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykadach
- Motyw pracy w literaturze. Zinterpretuj rne jego ujcia, analizujc wybrane utwory literackie.
- Motyw przemiany bohatera w literaturze. Omw na podstawie wybranych dzie literackich XIX i XX wieku.
- Motyw przemiany bohatera w literaturze. Omw na podstawie wybranych dzie literackich XIX i XX wieku.
- Motyw przemiany bohatera w literaturze. Omw na podstawie wybranych dzie literackich XIX i XX wieku.
- Motyw przemiany bohatera w literaturze. Omw na podstawie wybranych dzie literackich XIX i XX wieku.
- Motyw przemiany bohatera, omw ciekawe przypadki
- Motyw przemiany w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw przemijania w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw przyjani w literaturze
- Motyw przyjani w literaturze
- Motyw przyjani w literaturze
- Motyw przyjani w literaturze filmie i malarstwie
- Motyw przyjani w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw przyjani w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw przyjani w literaturze. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykady.
- Motyw przyjani w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea literackie
- Motyw przyjani, przedstaw na wybranych przykadach
- Motyw przyrody w literaturze i sztuce
- Motyw przyrody w literaturze. Omw jego wykorzystanie przez twrcw rnych epok.
- Motyw przyrody w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw rodziny i domu w literaturze
- Motyw rodziny i domu w literaturze. Omw jego funkcje i sposb przedstawienia na dowolnie wybranych przykadach.
- Motyw rodziny w literaturze polskiej i wiatowej. Omw na podstawie wybranych utworw
- Motyw rodziny w literaturze rnych epok. Rozwi temat w oparciu o wybrane lektury
- Motyw rodziny. Przedstaw na podstawie literatury i filmu.
- Motyw rozstania bohaterw literackich. Omw zagadnienia analizujc wybrane dziea literatury polskiej i wiatowej.
- Motyw rozstania i jego funkcje w tekcie literackim. Omw na podstawie wybranych przykadw z literatury XIX i XX wieku.
- Motyw rozstania i jego funkcje w utworze literackim. Omw na podstawie wybranych przykadw z literatury rnych epok.
- Motyw rozstania w literaturze
- Motyw rozstania. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania, analizujc wybrane teksty kultury.
- Motyw ry w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach
- Motyw rycerza i rycerskiej walki na podstawie wybranych utworw literackich
- Motyw rycerza w literaturze. Omw na wybranych przykadach literackich
- Motyw samobjcy w literaturze. Omw jego kreacje i funkcje w wybranych dzieach rnych epok
- Motyw samobjstwa w literaturze rnych epok. Zanalizuj na wybranych przykadach i wska z jakich przyczyn bohaterowie literaccy decyduj si na ten desperacki krok
- Motyw samobjstwa w literaturze. Omw jego funkcje w utworach rnych epok.
- Motyw samotnoci i jego konsekwencje
- Motyw samotnoci w literaturze. Analizujc celowo wybrane przykady objanij metody i funkcje wykorzystania motywu.
- Motyw samotnoci w literaturze. Analizujc celowo wybrane przykady objanij metody i funkcje wykorzystania motywu.
- Motyw samotnoci w literaturze. Przedstaw rnorodne sposoby jego ujcia odwoujc si do wybranych utworw.
- Motyw samotnoci. Podaj przykady z literatury.
- Motyw Sdu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motyw snu i jego funkcje w literaturze rnych epok. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Motyw snu i jego funkcje w utworze. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworw literackich
- Motyw snu i sposoby jego ujcia w literaturze rnych epok
- Motyw snu i sposoby jego ujcia w literaturze rnych epok
- Motyw snu i sposoby jego ujcia w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw snu i widzenia. Omw na wybranych przykadach
- Motyw snu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw snu w literaturze i jego funkcja w utworze. Omw problem, odwoujc si do wybranych tekstw.
- Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze. Omw zagadnienie, analizujc wybrane utwory z rnych epok
- Motyw snu w literaturze i jrgo funkcje w utworze. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw z rnych epok literackich
- Motyw snu w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw snu w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykadach.
- Motyw Stabat mater w literaturze.
- Motyw staroci
- Motyw staroci w literaturze i sztuce.
- Motyw syna marnotrawnego w literaturze i dzieach pozaliterackich. Omw na podstawie analizy wybranych utworw.
- Motyw szalestwa i mioci w literaturze.Omow temat na wybranych tekstach literatury
- Motyw szalestwa w literaturze
- Motyw szalestwa w literaturze
- Motyw szalestwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki
- Motyw szalestwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motyw szatana w literaturze i filmie. Uka na wybranych przykadach.
- Motyw szatana w literaturze i filmie. Uka na wybranych przykadach.
- Motyw szatana w literaturze i filmie. Uka na wybranych przykadach.
- Motyw szatana w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Motyw lubu w polskiej tradycji literackiej. Poddaj analizie jego funkcj odwoujc si do wybranych utworw.
- Motyw mierci i czasw ostatecznych w literaturze i sztuce.
- Motyw mierci i jego funkcjonowanie w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach.
- Motyw mierci i rne sposoby przedstawiania go w utworach literackich .
- Motyw mierci i rne sposoby przedstawiania go w utworach literackich . Scharakteryzuj i porwnaj utwory z rnych epok.
- Motyw mierci w literaturze i innych wytworach sztuki. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw mierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworw i dzie plastycznych
- Motyw mierci w literaturze i sztuce plastycznej
- Motyw mierci w literaturze i sztuce rnych epok
- Motyw mierci w literaturze i sztuce rnych epok
- Motyw mierci w literaturze i sztuce wybranych epok
- Motyw mierci w literaturze i sztuce. Okrel jego funkcje, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Motyw mierci w literaturze i sztuce. Omw temat odwoujc si do wybranych przykadw
- Motyw mierci w literaturze i sztukach plastycznych. Omw zagadnienie na podstawie wybranych utworw literackich i dzie plastycznych.
- Motyw mierci w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach
- Motyw mierci, przemijalnoci w literaturze i malarstwie (redniowiecze, Odrodzenie, Moda Polska)
- Motyw wiata jako teatru.
- Motyw tancerki obecny w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw sposoby kreacji bohaterek, odwoujc si do powyszych dziedzin sztuki.
- Motyw taca i jego funkcje w utworze. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw
- Motyw taca i jego funkcje w utworze. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw literackich
- Motyw taca i jego funkcjonowanie w literaturze wybranych epok
- Motyw taca i jego rola w literaturze Polskiej. Przedstaw na podstawie wybranych utworw literackich.
- Motyw taca mierci w literaturze i malarstwie. Opisz na wybranych przykadach.
- Motyw taca w literaturze - porwnaj jego funkcje na przykadzie wybranych utworw.
- Motyw taca w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
- Motyw taca w literaturze i malarstwie. Omw temat opierajc si na wybranych przykadach.
- Motyw taca w literaturze i sztuce
- Motyw taca w literaturze i sztuce
- Motyw taca w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach
- Motyw taca w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane teksty literackie
- Motyw taca w literaturze. Uka to zagadnienie na wybranych przykadach dzie literackich.
- Motyw teatru w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw ucieczki w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane przykady
- Motyw utopii w literaturze. Omw jego funkcje, odwoujc si do wybranych tekstw
- Motyw uwodziciela w literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motyw vanitas w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Motyw walki dobra ze zem i jego artystyczne uksztatowanie. Omw zagadnienie odwoujc si do przykadw z literatury i malarstwa.
- Motyw Wampira w literaturze i innych tekstach kultury. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw wampira w literaturze i w sztuce
- Motyw wesela i jego funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat analizujc wybrane utwory literackie.
- Motyw wdrowca w wybranych utworach literackich (wygnaniec, ciekawy wiata podrny, poszukiwacz sensu ycia) – omw na wybranych przykadach z literatury rnych epok
- Motyw wdrwki
- Motyw wdrwki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje na wybranych przykadach
- Motyw wdrwki utrwalony na kartach literatury. Omw na wybranych dzieach
- Motyw wdrwki w literaturze
- Motyw wdrwki w literaturze
- Motyw wdrwki w literaturze
- Motyw wdrwki w literaturze
- Motyw wdrwki w literaturze fantasy i science fiction. Omw temat przedstawiajc wtek genealogiczny.
- Motyw wdrwki w literaturze i sztuce
- Motyw wdrwki w literaturze omw rne jej funkcje w wybranych utworach.
- Motyw wdrwki w literaturze. Okrel jego funkcj na wybranych przykadach.
- Motyw wdrwki w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Motyw wdrwki w literaturze. Omw rne jego ujcia w wybranych utworach
- Motyw wdrwki w literaturze. Omw rne jego wersje w wybranych przykadach.
- Motyw wdrwki w literaturze. Omw rne jego wersje w wybranych utworach
- motyw wdrwki w literaturze. omw rne jego wersje w wybranych utworach.
- Motyw wdrwki w literaturze. Przedstaw jego funkcj na wybranych przykadach
- Motyw wdrwki w literaturze. Przedstaw jego funkcj na wybranych przykadach
- Motyw wdrwki w literaturze.Omw rne jego wersje na wybranych przykadach.
- Motyw wdrwki w polskiej poezji piewanej
- Motyw wdrwki.
- Motyw wdrwki. Omw i wska jego funkcje w wybranych utworach literackich
- Motyw wizienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw rne jego funkcje
- Motyw winia. Scharakteryzuj sposb kreowania postaci w literaturze i innych tekstach kultury wspczesnej.
- Motyw winy i kary (zbrodni i kary).
- Motyw winy i kary oraz jego funkcje przedstaw w wybranych utworach literackich.
- Motyw winy i kary w literaturze. Omw temat, analizujc utwory z rnych epok
- Motyw winy i kary w literaturze. Przedstaw jego funkcje odwoujc sie do wybranych utworw.
- Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw rne aspekty jego funkcjonowania w literaturze.
- Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw rne sposoby jego funkcjonowania w literaturze.
- Motyw winy i kary,jego funkcje w literaturze rnych epok.Omw na wybranych przykadach.
- Motyw winy i kary. Omw jego funkcjonowanie na wybranych przykadach literackich.
- Motyw winy i kary. Omw jego rol i funkcj w wybranych utworach literackich.
- Motyw winy i kary. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych tekstach.
- Motyw wadzy i rne portrety wadcw w literaturze
- Motyw wadzy i wadcy w literaturze. Oprzyj na wybranych przykadach.
- Motyw wadzy w literaturze
- Motyw wadzy w literaturze
- Motyw wadzy w literaturze
- Motyw wadzy w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw wadzy w literaturze. Rozwi temat odwoujc si do wybranych utworw.
- Motyw wadzy w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane przykady
- Motyw wadzy.
- Motyw wojny w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw wojny w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach
- Motyw wojny w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach, zachowujc chronologie epok
- Motyw wsi w literaturze polskiej.
- Motyw wsi w literaturze rnych epok. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea literackie
- Motyw wsi w oparciu o literatur renesansu.
- Motyw wygnaca, tuacza, pielgrzyma w literaturze romantycznej i wspczesnej. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motyw zbrodni w literaturze. Przedstaw rne jego ujcia w wybranych tekstach z literatury polskiej lub obcej.
- Motyw zbrodni i kary
- Motyw zbrodni i kary w literaturze polskiej i obcej. Zanalizuj na podanych przykadach.
- Motyw zbrodni i kary.
- Motyw zbrodni i kary. Dokonaj analizy przykadw rnie ilustrujacych funkcjonowanie teg o motywu.
- Motyw zbrodni i kary. Omw na wybranych przykadach.+pytania jakie mog zada egzaminatorzy!
- Motyw zbrodni i zbrodiarza w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Motyw zbrodni w rnych gatunkach literackich. Omw temat uwzgldniajc utwory od antyku po wspczesno.
- Motyw zbrodniarzy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.'
- Motyw zdrady w literaturze rnych epok. Jej przyczyny i konsekwencje.
- Motyw zdrady w literaturze. Omw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
- Motyw zdrady w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane lektury
- Motyw za w twrczoci romantykw i w literaturze wspczesnej
- Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw rnorodne ujcia
- Motywy autobiograficzne w literaturze. Omw zagadnienie w odniesieniu do wybranych utworw z rnych epok
- Motywy biblijne w literaturze i malarstwie
- Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do dowolnie wybranych przykadw.
- Motywy biblijne w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Motywy biograficzne i ich funkcjonowanie w dorobku Jana z Czarnolasu. Omw na przykadach (biografia Kochanowskiego a jego twrczo).
- Motywy franciszkaskie w literaturze. Czy twoim zdaniem motyw ten jest wiecznie ywy? Odpowiadajc na pytanie, odwoaj si do utworw rnych epok.
- Motywy genezyjskie w mitologiach rnych narodw. Analizujc wybrane mity, przedstaw podobiestwa i rnice w opisie stworzenia wiata.
- Motywy klasyczne we wspczesnej poezji polskiej. Omw na przykadach wybranych utworw Z. Herberta, Cz. Miosza, W. Szymborskiej.
- Motywy labiryntu w literaturze i sztuce
- Motywy mitologiczne w literaturze - ich funkcja i sposoby ich wykorzystania. Omw temat na wybranych przykadach.
- Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie, rzebie i muzyce. Omw, analizujac wybrane przykady.
- Motywy obdu w literaturze. Omw temat, odwoujc si do wybranych dzie z 2-3 epok.
- Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omw jak twrcy wykorzystywali motyw snu w swoich dzieach
- Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecno na przykadzie wybranych dzie literackich
- Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce uytkowej Modej Polski
- Motywy mierci w Literaturze i Malarstwie
- Motywy redniowieczne w powieciach fantasy
- Motywy w poezji traktujcej o wojnie i okupacji
- Mowyw wadcy w literaturze. Omw funkcj tego motywu na wybranych utworach.
- Mroczna strona natury ludzkiej - rne motywy zbrodni na podstawie wybranych dzie.
- Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj postawy psychologiczne wybranych bohaterw i sposoby ich kreacji
- Mussolini i wpyw faszyzmu na wygld wspczesnego Rzymu.
- Na czym polega i jakie daje efekty ironia w utworach Zbigniewa Herberta i Wisawy Szymborskiej? Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych tekstw.
- Na podstawie analizy i interpretacji malarstwa i literatury redniowiecza przedstaw wpyw religii na twrcw epoki. Posu si kilkoma wybranymi przykadami.
- Na podstawie analizy narracji utworw literackich (np. M. Haski, S. Mroka, M. Biaoszewskiego) okrel funkcj jzyka potocznego w literaturze wspczesnej
- Na podstawie dowolnie wybranych utworw literackich scharakteryzuj rol i zadania artysty.
- Na podstawie poznanych utworw literackich przedstaw motyw domu rodzinnego
- Na podstawie Trenw Jana Kochanowskiego omw zmagania czowieka z rozpacz i osobistym cierpieniem.
- Na podstawie utworw literackich, filmw, dokumentw, malarstwa i fotografii przedstaw los winiw w niemieckich obozach koncentracyjnych i agrach sowieckich.
- Na podstawie utworw Stefana eromskiego przedstaw wizerunek polskiego inteligenta oraz porwnaj ze wspczesnymi oczekiwaniami wobec niego
- Na podstawie wybranych przykadw literackich rozwa problem kary, jako konsekwencji zbrodni
- Na podstawie wybranych przykadw omw funkcje mierci w literaturze i malarstwie
- Na podstawie wybranych tekstw dokonaj analizy porwnawczej portretw maestw w literaturze polskiej.
- Na podstawie wybranych tekstw literackich omw funkcjonowanie motywu ojca w literaturze rnych epok.
- Na podstawie wybranych utworw literackich omw najciekawsze wedug Ciebie wizerunki kobiece.
- Na podstawie wybranych utworw literackich z rnych epok omw rol mioci w yciu czowieka.
- Na podstawie znanych Ci dzie literackich i malarskich omw funkcjonowanie motywu Sdu Ostatecznego.
- Na przykadach wybranych dzie kultury przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, portrety kobiet.
- Na przykadach wybranych tekstw reklamowych omw rodki jzykowe o funkcji perswazyjnej
- Na przykadach z wybranych utworw przedstaw literackie pary kochankw.
- Na przykadzie wybranych bohaterw literackich, omw problem wyboru drogi ycia i godzenia si z jego konsekwencjami
- Na wybranych fragmentach literackich i plastycznych omw kreacje Boga.
- Na wybranych przykadach bohaterw literackich przedstaw rne ujcia motywu buntownika.
- Na wybranych przykadach dzie literackich przedstaw rne sposoby realizacji motywu zbrodni
- Na wybranych przykadach omw problem samotnoci jako elementu losu czowieka.
- Na wybranych przykadach omw rne sposoby kreacji literackich wiadectw pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach.
- Na wybranych przykadach omw zjawisko przenikania si wiata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
- Na wybranych przykadach omw zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze
- Na wybranych przykadach porwnaj rne sposoby ukazywania dziecka w literaturze i malarstwie
- Na wybranych przykadach przedstaw portrety ydw w literaturze polskiej.
- Na wybranych przykadach przedstaw rne realizacje motywu pielgrzyma w literaturze.
- Na wybranych przykadach rozwa jak modo determinuje ycie bohatera literackiego.
- Na wybranych przykadach ronych epok omw i porwnaj rda i efekty przemiany wewntrznej bohaterw literackich.
- Na wybranych przykadach tekstw literackich i filmowych omw rne sposoby kreacji wampira.
- Na wybranych przykadach uka zwizki midzy baniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literatur fantastyczn.
- Na wybranych przykadach z rnych epok objanij funkcje wizji, snu, proroctwa w kreowaniu wiata przedstawionego
- Na wybranych przykadach z rnych epok objanij funkcje wizji, snu, proroctwa w kreowaniu wiata przedstawionego
- Na wybranych przykadach zaprezentuj istot postawy franciszkaskiej.
- Na wybranym przykadzie poka filmow adaptacj dziea literackiego jako przykad interpretacji tekstu pierwowzoru i dokonaj jej oceny.
- Nadzieja - podstawa wiary i mioci, czy te matka gupich?
- Najciekawsze portrety psychologiczne kobiet. Zaprezentuj na wybranych przykadach dzie literatury polskiej lub obcej.
- Najciekawsze Twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze. Dokonaj charakterystyki i oceny postaw
- Najsynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Najsynniejsze pary miosne w literaturze i filmie. Omw ich kreacje na wybranych przykadach literackich i filmowych
- Najsynniejsze pary miosne w literaturze i filmie. Omw ich kreacje na wybranych przykadach literackich i filmowych.
- Nasi bracia mniejsi w literaturze. Omow rzne funkcje zwierzt w wybranych utworach literackich
- Natura jako przedmiot opisu i jako bohater w wybranych utworach rnych epok.
- Naturalizm w literaturze polskiej. Omw temat na wybranych przykadach literackich.
- Nawizania do dzie malarskich w piosenkach Jacka Kaczmarskiego.
- Nawizania i aluzje do dzie malarskich w literaturze XIX i XX wieku. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Nazewnictwo wspczesnych firm. Omw problem i oce zasadno mechanizmw nazwotwrczych.
- Nazwy miejscowe Raciborszczyzny. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranego nazewnictwa (Onomastyka, toponomastyka, etymologia)
- Nazwy potraw i da w Polsce dawnej i wspczesnej. Analiza zgromadzonego materiau rzeczowego.
- Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterw. Omw na przykadzie wybranych utworw literackich
- Negatywny bohater, czarny charakter . Uka cel i sposb kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich .
- Negatywny bohater, czarny charakter. Odwoujc si do przykadw z rnych tekstw kultury przedstaw sposb i cel takich kreacji.
- Neologizmy i ich funkcje. Omw zjawisko, odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Neurotyczni bohaterowie europejskiej literatury doby romantyzmu i pniejszych epok. Omw rda wewntrznych niepokojw i sposb kreacji wybranych postaci.
- Nie pogodzeni ze wiatem. Przedstaw i porwnaj literackie portrety bohaterw zbuntowanych.
- Nie wszystek umr sylwetka Jana Pawa II w tle jego twrczoci
- Niepogodzeni ze wiatem. Przedstaw na wybranych przykadach portrety bohatera zbuntowanego
- Niepogodzeni ze wiatem. Zaprezentuj bohaterw zbuntowanych i wyobcowanych
- Niepokoje ludzi schyku wiekw – dokonaj analizy zjawiska na przykadzie twrczoci wybranych autorw.
- Niewaciwe wybory, faszywe kroki, bdy
- Niewaciwe wybory, faszywe kroki, bdy. Oce jakie byy ich konsekwencje i jak rzutoway na ycie bohaterw wybranych utworw.
- Nieznony dar wolnoci Rozwa problem, odwoujc si do postaw wybranych bohaterw literackich
- Noc – sposoby jej ujcia i znaczenie w dzieach literackich i malarskich. Omw temat odwoujc si do wybranych przykadw.
- Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska jzykowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstw prasowych i literackich
- Nurt wiejski w literaturze wspczesnej. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykadach.
- O ydach i kwestii ydowskiej - omw na wybranych przykadach literatury XIX i XX wieku.
- Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Obecno duchw i ich rola w utworach literackich rnych epok. Zanalizuj temat, odwoujc si do przykadw literatury polskiej i obcej
- Obecno motywu crki w utworach rnych epok literackich. Rozwi temat w oparciu o wybrane przykady
- Objanij rol konwencji snu w kreowaniu wiata przedstawionego na wybranych przykadach.
- Oblakani i szaleni w wybranych dramatach. dokonaj oceny bohaterow
- Oblicza mioci w literaturze.
- Oblicza samotnoci w literaturze rnych epok. Omw temat, analizujc wybrane utwory
- Oblicze wadcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwoujc si do wybranych przykadw
- Obkani i szaleni jako bohaterowie utworw literackich. Przedstaw rne kreacje bohaterw.
- Obkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Scharakteryzuj i przedstaw problem na wybranych przykadach.
- Obkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Omw problem, przedstawiajc rne kreacje bohaterw.
- Obkani i szaleni w literaturze rnych epok.
- Obkani i szaleni w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Obkani i szaleni. Portrety bohaterw w wybranych tekstach Williama Szekspira i twrcw romantyzmu
- Obkani i szaleni. Przedstaw rne kreacje bohaterw
- Obkani i szalecy w literaturze. Rozwa problem na wybranych przykadach.
- Obraz Boga w wierszach poetw rnych epok. Dokonaj interpretacji tego motywu na podstawie wybranych utworw.
- Obraz czowieka wojny w oczach wspczesnych poetw.
- Obraz domu i ojczyzny. Scharakteryzuj problem interpretujc teksty staropolskie i wspczesne.
- Obraz Fryderyka Chopina widziany przez pryzmat literatury i sztuki.
- Obraz grupy spoecznej w literaturze. Dokonaj wyboru i uzasadnij go analizujc przykady dzie.
- Obraz hitlerowskich obozw i sowieckich agrw w literaturze XX wieku
- Obraz hitlerowskich obozw i sowieckich agrw w literaturze XX wieku
- Obraz holocaustu w literaturze i filmie
- Obraz Holocaustu w literaturze polskiej. Przedstaw temat na wybranych przykadach literackich
- Obraz holokaustu w literaturze i filmie.Zanalizuj rne ujcia tematu na wybranych przykadach.
- Obraz Holokaustu w literaturze.
- Obraz II wojny wiatowej i przey wojennych widziany oczami rnych bohaterw. Odwoaj si do przykadw z literatury wiatowej i filmu.
- Obraz kobiet w literaturze. Przedstaw rne ich ujcia w wybranych utworach.
- Obraz kobiety w literaturze polskiej. przedstaw na wybranych lekturach.
- Obraz kobiety w literaturze. Omw, odwoujc si do wybranych przykadw z dwch rnych epok.
- Obraz kobiety w utworach modopolskich pisarzy
- Obraz literacki miasta w prozie pozytywizmu i modernizmu.
- Obraz miasta w literaturze rnych epok
- Obraz mieszczan w literaturze. Omw jego ewolucj na wybranych przykadach.
- Obraz Mioci Rodzicielskiej w wybranych utworach literackich. Omw temat, interpretujc celowo wybrane przykady
- Obraz mioci w literaturze.
- Obraz Polski niepodlegej w literaturze XX-lecia midzywojennego
- Obraz polskiej rzeczywistoci na podstawie piosenek.
- Obraz polskiej wsi w literaturze romantyzmu
- Obraz powrotu w literaturze. Omw rne jego wersje w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. Uwzgldnij waciwe konteksty.
- Obraz powstania styczniowego w literaturze i malarstwie
- Obraz rodziny w literaturze i sztuce przedstaw na wybranych przykadach.
- Obraz samotnoci w literaturze. Analizujc celowo wybrane teksty, omw sposoby jego prezentowania.
- Obraz samotnoci w literaturze. Analizujc celowo wybrane teksty, omw sposoby jego prezentowania.
- Obraz spoecznoci ydowskiej w literaturze polskiej
- Obraz syna w literaturze. Analizujc wybrane utwory z literatury polskiej i europejskiej omw funkcjonowanie tego motywu.
- Obraz szkoy w wybranych utworach literackich. Omw rne znaczenie tego motywu.
- Obraz szpitala psychiatrycznego w literaturze.
- Obraz mierci przedstawiony w literaturze i malarstwie. Odwoaj si do wybranych przykadw
- Obraz mierci w literaturze i malarstwie rnych epok.
- Obraz mierci w literaturze.
- Obraz totalitaryzmu w literaturze i filmie.
- Obraz Warszawy w literaturze. Porwnaj rne realizacje tego motywu w wybranych utworach.
- Obraz Warszawy w malarstwie i literaturze. Przectaw na dowolnie wybranych przykadach.
- Obraz Warszawy w utworach literackich i malarskich XIX wieku.
- Obraz Warszawy. Przedstaw realizacje tego motywu w literaturze i sztuce
- Obraz winiw w literaturze.
- Obraz wsi polskiej i jej mieszkancw na podstawie nawel pozytywistycznych
- Obraz wsi polskiej od renesansu do wspczesnoci. Omw na wybranych przykadach
- Obraz wsi w literaturze
- Obraz wsi w literaturze i sztuce.
- Obraz wsi w literaturze.
- Obraz wsi w polskiej literaturze i malarstwie pozytywizmu oraz Modej Polski
- Obraz wsi w polskiej literaturze i malarstwie pozytywizmu oraz Modej Polski. Dokonaj analizy przykadw ilustrujcych to zagadnienie.
- Obraz zagady ydw w literaturze polskiej XX wieku. Omw na wybranych przykadach
- Obraz zakochanego mczyzny w utworach literackich rnych epok. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Obraz zawiatw w literaturze. Omw na wybranych przykad z literatury polskiej i powszechnej
- Obraz zawiatw w literaturze. Przedstaw go na wybranych przykadach utworw z literatury polskiej
- Obraz zawiatw w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj temat na przkadach utworw rnych epok.
- Obraz zawiatw w literaturze. Przedstaw jego rnorodne ujcia, analizujc celowo dobrane utwory.
- Obraz zniewolenia czowieka w systemie totalitarnym.
- Obraz onierza w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Obraz yda w literaturze i sztuce. Przedstaw rne jego ujcia na podstawie analizy przykadw.
- Obraz ydw w literaturze pozytywistycznej. Przedstaw problem na wybranych przykadach.
- Obrazy arystokracji w literaturze. Przeanalizuj na wybranych przykadach.
- Obrazy domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw je i porwnaj.
- Obrazy miasta jako przestrzeni yciowej. Zanalizuj temat, wykorzystujc wybrane teksty literackie
- Obrazy mioci w literaturze i sztuce rnych epok. Omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Obrazy przeszoci w Panu Tadeuszu.
- Obrazy przyrody i ich funkcje w twrczoci Adama Mickiewicza. Omw analizujc celowo dobrane utwory.
- Obrazy rewolucji i pogldy twrcw zawarte w dzieach literatury polskiej. Omw na wybranych przykadach
- Obrazy wielkich miast w literaturze XIX wieku i ich funkcja ideowa
- Obrazy wsi w literaturze polskiej
- Obrazy wsi w literaturze rnych epok. Przedstaw i porwnaj sposoby prezentacji, oce efekty.
- Obrazy zagady w dzieach literackich i filmowych. Omw na wybranych przykadach.
- Obrazy zawiatw w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porwnawczej wybranych dzie.
- Obrazy zawiatw w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porwnawczej wybranych dzie.
- Obrzdy i obyczaje ludowe w literaturze – omw sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
- Obrzdy i obyczaje ludowe w literaturze.
- Obrzdy i obyczaje ludowe w literaturze. Omw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
- Obrzdy i obyczaje ludowe w literaturze. Omw sposoby ich opisywania i funkcje, jakie peni wybranych utworach
- Obrzdy i obyczaje w literaturze . Omw sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
- Obyczaje i ich znaczenie w yciu bohaterw wybranych dzie literackich
- Obyczaje ludowe i szlacheckie w wybranych utworach
- Obywatelska i patriotyczna refleksja w literaturze. Omw rne przykady postaw wobec ojczyzny na podstawie wybranych przykadw z literatury.
- Ocali ycie to nie wszystko. Wpyw II wojny wiatowej na psychik czowieka
- Od Adama do Batmana. Przedstaw rnorodne kreacje mczyzn w literaturze, filmie i innych tekstach kultury
- Od bani do science fiction – rne sposoby tworzenia fantastycznych wiatw w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykady.
- Od Biblijnej Ewy do bohaterek Simone de Beauvoir. Portret femme fatale.
- Od herosa do pantoflarza – rnorodne portrety mczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworw
- Od herosa do pantoflarza – wizerunki mczyzny w literaturze. Analizujc utwory literackie, przedstaw rne kreacje mczyzny.
- Od herosa do pantoflarza –rnorodne portrety mczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworw.
- Od Matki Polki do femme fatale. Porwnaj rne kreacje kobiet w wybranych utworach literackich
- Od Rolanda do Kolumbw... W jakim stopniu idea rycerza wpyn na kreacje bohaterw walczcych o wolno Przedstaw i omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Od witoci do erotyzmu. Porwnaj postacie kobiet umieszczone w literaturze i sztuce rnych epok oraz prdw artystycznych.
- Odmiana polszczyzny pisana oraz mwiona - scharakteryzuj ich waciwoci na podstawie przykadw
- Odmiecy: kaleka, wariat, dziwak w literaturze. Wykorzystujc poznane utwory, omw zagadnienie
- Odwoujc sie do wybranej powieci i jej filmowej adaptacji porwnaj funkcje krajobrazu ojczystego przedstawionego w literaturze i filmie.
- Odwoujc si do literatury rnych epok poka, e mio moe by w ludzkim yciu si budujc i niszczc.
- Odwoujc si do przykadw (np. literatura, malarstwo, architektura), wyjanij, co kultura europejska zawdzicza antykowi.
- Odwoujc si do przykadw literatury i sztuki, przedstaw obrazy mierci.
- Odwoujc si do przykadw, porwnaj rdo i sens cierpienia wybranych bohaterw literackich.
- Odwoujc si do wybranych dzie literackich z rnych epok, omw funkcjonowanie motywu arkadii
- Odwoujc si do wybranych przykadw literackich przedstaw budujc i niszczc rol mioci w yciu czowieka
- Odwoujc si do wybranych przykadw literackich, scharakteryzuj i porwnaj rne oblicza samotnoci
- Odwoujc si do wybranych przykadw omw funkcjonowanie motywu snu w literaturze polskiej i obcej XX wieku
- Odwoujc si do wybranych przykadw omw sposoby impresjonistycznego kreowania wiata w literaturze i malarstwie.
- Odwoujc si do wybranych tekstw kultury, przedstaw ujcia problematyki Holocaustu w literaturze i sztuce.
- Odwoujc si do wybranych tekstw literackich dokonaj analizy psychiki mordercy i jego zbrodni. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterw w utworach z rnych epok.
- Odwoujc si do wybranych tekstw, przedstaw funkcjonowanie motywu snu w literaturze.
- Odwoujc si do wybranych utworw dwch rnych epok, omw przyczyny i skutki konfliktw rodzinnych w yciu bohaterw literackich
- Odwoujc si do wybranych utworw z ronych epok, zinterpretuj myl zawart w sowach redniowiecznego filozofa „ycie to podr [...] Wdrowcem jeste i podrnikiem”
- Ojciec, m, kochanek. Przedstaw rne kreacje mczyzn.
- Ojcowie i dzieci w literaturze. Przedstaw rne przyczyny konfliktu pokole i funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach
- Ojcowie i synowie w literaturze. Omw na przykadzie wybranych tekstw literackich
- Okrel jak funkcj w literaturze rnych epok peni zjawy, wiedmy, wizje, sny.
- Omw funkcjonowanie motywu modoci w wybranych utworach literackich
- Omw frazeologizmy jzyka potocznego
- Omw funkcje motywu mioci w wybranych utworach trzech rnych epok literackich
- Omw funkcje motywu podry w wybranych utworach literackich
- Omw funkcje motywu przemijania w literaturze rnych epok.
- Omw funkcje motywu rozpaczy w wybranych utworach literatury rznych epok.
- Omw funkcje stylizacji rodowiskowej w wybranym utworze literackim-B. Prus Lalka
- Omw funkcj motywu podry na przykadzie wybranych utworw literackich
- Omw funkcj motywu wdrwki bohatera literackiego, odwoujc si do wybranych epok .
- Omw funkcj motywu wdrwki bohatera literackiego, odwoujc si do wybranych epok .
- Omw funkcj snu na wybranych przykadach literackich.
- Omw funkcjonowanie motywu Apokalipsy w wybranych dzieach literackich i malarskich.
- Omw funkcjonowanie motywu Arkadii w wybranych przez Ciebie utworach rnych epok
- Omw funkcjonowanie motywu podry w wybranych utworach literackich.
- Omw funkcjonowanie motywu mierci w literaturze i sztuce. Przedstaw celowo dobrane przykady
- Omw funkcjonowanie motywu mierci w literaturze obcej, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Omw funkcjonowanie symbolu w literaturze modopolskiej na przykadzie Wesela Wyspiaskiego, Chopw Reymonta i Ludzi bezdomnych eromskiego.
- Omw i oce wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej
- Omw i scharakteryzuj rne portrety matek na podstawie rnych epok
- Omw literackie wizerunki rycerzy, odwoujc si do wybranych przykadw
- Omw motyw Arkadii w literaturze polskiej.
- Omw motyw femme fatale w literaturze i malarstwie(filmie).
- Omw motyw ogrodu w literaturze i malarstwie oraz okrel jego rol odwoujc si do wybranych przykadw.
- Omw motyw pielgrzyma - tuacza w literaturze epoki romantyzmu. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Omw motyw sporu czowieka z Bogiem na wybranych przykadach literacki z rnych epok.
- Omw na podstawie wybranych przykladw jak wsplczesni twrcy reklam wykorzystuja funkcje jezyka
- Omw na wybranych przykladach zjawiska i mechanizmy jzykowe wykorzystywane w reklamach
- Omw na wybranych przykadach rne sposoby ujcia i funkcje motywu szalestwa w literaturze rnych epok
- Omw podobiestwa pomidzy herosami filmowymi naszych czasw a ich mitologicznymi pierwowzorami
- Omw problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej, odwoujc si do dowolnie wybranych utworw.
- Omw problem wpywu pienidza na dziaalno czowieka, odwoujc si do wybranych utworw literackich rnych epok.
- Omw role wizji , snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej , odwoujc si do wybranych przykadw
- Omw rol Holocaustu na wybranych tekstach kultury.
- Omw rol motyww historycznych w literaturze i sztuce w wybranych utworach rnych epok.
- Omw rol zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze
- Omw romantyczn i pozytywistyczn koncepcj patriotyzmu - odwoaj si do wybranych utworw.
- Omw rne formy odwoa do motywu Apokalipsy w literaturze, plastyce i filmie.
- Omw rne formy odwoa do motywu Apokalipsy w literaturze, sztuce i filmie.
- Omw rne rozumienie pojcia patriotyzmu w literaturze polskiej w oparciu o wybrane przykady utworw pochodzcych z rnych epok
- Omw rne sposoby funkcjonowania motywu samotnoci w literaturze – odwoaj si do przykadw z literatury polskiej i obcej.
- Omw rne sposoby przedstawienia toposu mioci na wybranych przykadach.
- Omw rne sposoby ujcia motywu bezdomnoci na podstawie analizy przykadw.
- Omw rne sposoby wykorzystywania motyww baniowych w wybranych dzieach literackich i plastycznych lub/i filmw.
- Omw rne ujcia tematu domu rodzinnego w literaturze rnych epok, odwoujc si do wybranych utworw.
- Omw sposoby prezentacji tematyki ydowskiej w literaturze XIX i XX w.
- Omw sposoby ukazania holocaustu na podstawie reportau Hanny Krall – „Zdy przed Panem Bogiem”, „Pamitnika Dawida Rubinowicza” oraz filmw: „Jakub Kamca”, „Lista Schindlera”, „ycie jest Pikne”.
- Omw sposoby zniewolenia czowieka ukazane w wybranych tekstach literackich i sztuki
- Omw stosunek pozytywistw do tradycji powstania styczniowego. Odwoaj si do wybranych przykadw literackich.
- Omw stosunek eromskiego do tradycji romantycznej i pozytywistycznej, poddajc analizie znane Ci utwory pisarza np. „Rozdziobi nas kruki, wrony…”, „Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Przedwionie”
- omw rodki perswazji jzykowej we wspczesnej reklamie
- Omw utwory literackie, w ktrych przestrzeni ycia jest miasto
- Omw wpyw jzyka angielskiego na wspczesn polszczyzn. Oce zasadno zapoycze.
- Omw wpyw wojny na ludzk psychik i moralno. Odwoaj si do wybranych przykadw z literatury
- Omw wybrane literackie wizje i obrazy systemw totalitarnych.
- Omw, czym jest karnawalizacja wiata na wybranych przykadach literackich
- Omw, odwoujc si do przykadw, klasycyzm w literaturze, malarstwie, rzebie i architekturze
- Omw, porwnaj i oce model rodziny w wybranych utworach literackich.
- Opis przyrody jako odzwierciedlenie stanu duchowego poety. Interpretujc celowo dobrane utwory, zwr uwag na zalenoci midzy literackimi rodkami wyrazu a psychicznym nastrojem utrwalonym w analizowanych tekstach.
- Orient jako inspiracja pisarzy rnych epok. Zanalizuj rne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze
- Orientalizm w literaturze i sztuce. Omw zjawisko i sposb jego funkcjonowania na podstawie wybranych dzie epoki romantyzmu.
- Paolo Coelho jako pisarz poszukujcy sensu ludzkiej egzystencji
- Pary literackich kochankw na tle wybranych epok. Omw na wybranych przykadach.
- Patriotyzm i bohater- patriota. Omw na wybranych przykadach z rnych epok
- Pejza malowany sowem. Omw sposoby funkcjonowania motywu natury w utworach literackich rnych epok
- Pejza prowincjonalny w dzieach Adama Mickiewicza
- Pejzae polskie w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykadach.
- perswazyjna funkcja jzyka w tekstach reklam. analiza przykadw
- Perswazyjna funkcja jzyka w tekstach reklamowych. Analiza wybranych przykadw.
- Perswazyjna funkcja jzyka w tekstach reklamowych. Analiza zebranych przykadw
- Perswazyjne funkcje jzyka w propagandzie. Dokonaj analizy wybranych przykadw i omw cele zastosowanych w nich zabiegw.
- Pieko i jego funkcje: przedstaw temat na przykadzie utworw literackich rnych epok
- Pienidz jako warto i antywarto. Omw na przykadach wybranych utworw literackich.
- Pienidze i ich sia. Na wybranych przykadach literackich, filmowych przedstaw i oce rol pienidza w yciu ludzkim.
- Pienidze jako warto i sia niszczca.
- Pienidze szczcia nie daj
- Pienidze szczcia nie daj
- Pikna brzydota jako prowokacja artystyczna w literaturze i w malarstwie. Rozwa problem na przykadach z dwch wybranych epok
- Pikno i brzydota
- Pikno i tajemnice bani. Ow na przykadzie podanych przykadw
- Pisane opiewaj pikno wsi, walcz z jej zacofaniem, debatuj nad jej awansem spoecznym. Przedstaw rnorodne sposoby pisania o wsi w literaturze wybranych epok.
- Podr jako dowiadczenie egzystencjalne bohatera literackiego. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory.
- Podr jako przygoda i dowiadczenie. Motywy wdrwki i sposoby jej ujcia w literaturze rnych epok.
- Podre literackich bohaterw. Przedstaw temat interpretujc wybrane teksty z dwch epok literackich.
- Poeci i pisarze XX wieku wobec Holokaustu.
- Poeta jako twrca wasnej legendy.
- Poetyka snu i jej funkcje w literaturze i filmie. Omw problem na wybranych przykadach.
- Poezja jako wyraz nieufnoci do jzyka. Omw zjawisko na przykadzie twrczoci Stanisawa Baraczaka
- Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Poka indywidualno twrcz Wisawy Szymborskiej jako poetki wspczesnej. Odwoaj si do wybranych utworw poetki
- Poka indywidualno w twrczoci Wisawy Szymborskiej jako poetki wspczesnej.
- Pokora i bunt jako dominujce postawy czowieka wobec Boga w poznanych utworach
- Pokora jako jeden z motyww Biblii i wybranych utworw literackich. Przedstaw i omw jego funkcjonowanie
- Pokora jako jeden z motyww Biblii i wybranych utworw literackich. Przedstaw i omw jego funkcjonowanie.
- Polacy jacy jestemy. Dokonaj analizy postaw bohaterw literackich ukazujc ich portrety – wady i zalety.
- Polak w Paryu. Porwnaj wybrane utwory, w ktrych na stolic wiata patrzy przybysz z Polski.
- Polakw portret wasny w literaturze rnych epok
- Polemiki, spory, prowokacje - na wybranych przykadach przedstaw starcia pokole literackich.
- Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokole literackich. Omw na przykadach wybranych utworw
- Polityka, poprzez media i sztuk, rdem korzyci - manipulacja.
- Polscy „Don Kichoci”- literackie kreacje idealistw w wybranych dzieach epickich literatury polskiej.
- Polska i Polacy w krzywym zwierciadle satyry.
- Polska i polacy w krzywym zwierciadle satyry. Omw na podstawie wybranych przykadw z epoki owiecenia
- Polska pie narodowa - przedstaw jej odmiany, okrel funkcje oraz zwizki z dziejami narodu.
- Polski dwr- od sielanki do groteski. Porwnaj rne ujcia tego tematu w literaturze.
- Polskie koldy- ich historia, rozwj i znaczenie w kulturze narodowej. Omw zagadnienie, analizujc wybrane utwory z rnych okresw.
- Polskie obrzdy i obyczaje utrwalone w literaturze. Przedstaw i omw na wybranych przykadach.
- Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omw rne sposoby ujcia tematu na wybranych przykadach
- Polskie zwycistwa i klski. Na wybranych przykadach przedstaw, jak literatura i malarstwo komentoway wane wydarzenia historii narodowej.
- Polskie zwyczaje i obrzdy. Omw, odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Polubi, to znaczy „zrozumie poezj - interpretacja wiersza T. Rewicza „ Wosek poety
- Porwnaj adaptacj filmow wybranego utworu literackiego z jej pierwowzorem. (Na podstawie "Procesu" Kafki i filmu "Proces" Orsona Wellesa)
- Porwnaj analizujc wybrane dziea literackie i filmowe sposoby, przedstawienia Holocaustu. Oce si oddziaywania tych rnych sposobw przekazu.
- Porwnaj formy korespondencji dawnej i dzisiejszej.
- Porwnaj jzyk modziey z norm literackiej polszczyzny na podstawie zebranego materiau.
- Porwnaj kreacje postaci kobiecych Romantyzmu, Pozytywizmu i Modej Polski
- Porwnaj literack i malarsk wizj wsi zaprezentowan w "Chopach" W. Reymonta i obrazach J. Chemoskiego
- Porwnaj literackie obrazy przemijania i mierci w literaturze baroku, modernizmu i wspczesnoci (na wybranych przykadach).
- Porwnaj literackie wizje Kresw w wybranych utworach literackich
- Porwnaj obraz prowincji z opowiada Brunona Schulza i malarstwa Marca Chagalla. Odwoaj si do wybranych przykadw
- Porwnaj obraz spoeczestwa ukazany w "Lalce" Bolesawa Prusa i w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
- Porwnaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesawa Prusa z dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku
- Porwnaj obrazy Holokaustu w twrczoci pisarzy i poetw rnych pokole, analizujc wybrane utwory.
- Porwnaj obrazy Warszawy utrwalone w literaturze.
- Porwnaj osignicia impresjonizmu w literaturze i malarstwie okresu Modej Polski
- Porwnaj portrety psychologiczne gwnych bohaterw
- Porwnaj postaci ydw w wybranych utworach literatury polskiej
- Porwnaj romantyczy i pozytywistyczny wizerunek patrioty.
- Porwnaj rne obrazy Sarmaty w literaturze polskiej
- Porwnaj rne sposoby suenia ojczynie zaprezentowane w literaturze XIX i XX wieku.
- Porwnaj rne sposoby wykorzystania konwencji realistycznej w prozie XIX i XX wieku. Omw zagadnienie, wykorzystujc wybrane utwory.
- Porwnaj rne ujcia tematu mioci - budujcej i niszczcej - w wybranych tekstach kultury.
- Porwnaj rne wizerunki bohaterw romantycznych. Odwoaj sie do wybranych przykadw literackich.
- Porwnaj rne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych
- Porwnaj sceny piknego umierania w literaturze rnych epok na podstawie analizy wybranych utworw.
- Porwnaj sposoby obrazowania mioci w literaturze rnych epok, odwoujc si do wybranych utworw.
- Porwnaj sposb kreowania wiata w twrczoci J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego
- Porwnaj wybrane opisy literackie z ich odpowiednikami scenograficznymi w przedstawieniu teatralnym lub realizacjach filmowych. Oce ich funkcjonalno i walory artystyczne.
- Porwnaj wybrane przykady portretowania kobiety w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku
- Portret emigrantw w literaturze i w filmie. Skonfrontuj rne sposoby kreowania takich bohaterw.
- Portret filmowy i literacki tego samego bohatera. Omw rnice w sposobie kreowania.
- Portret inteligenta w Modej Polsce
- Portret kobiet w literaturze i malarstwie Modej Polski. Omw temat w oparciu o wybrane przykady
- Portret kobiety w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Portret kobiety w literaturze. Przedstaw rnorodne sposoby jego ujcia, odwoujc si do wybranych utworw.
- Portret kobiety w literaturze. Przedstaw rnorodne sposoby jego ujcia, odwoujc si do wybranych utworw.
- Portret krla. Przedstaw na przykadzie literatury redniowiecza, owiecenia i pozytywizmu odwoujc si do wybranych przykadw.
- Portret matki w literaturze
- Portret matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykadw
- Portret mordercy. Omw na przykadzie wybranych tekstw literackich
- Portret ojca w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach
- Portret powstaca w wybranych dzieach literackich, malarskich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzie.
- Portret sarmaty
- Portret sarmaty w literaturze i malarstwie baroku.
- Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykadach.
- Portret zbrodniarza w literaturze i w filmie. Przedstaw, analizujc celowo wybrane utwory.
- Portret yda i problem kwestii ydowskiej w literaturze polskiej. Omw, odwoujc si do wybranych utworw XIX i XX wieku.
- Portret yda w literaturze polskiej
- Portret yda w literaturze polskiej i wiatowej. Uzasadnij rol i funkcje tego motywu w wybranych utworach literackich.
- Portret yda w literaturze polskiej. Omw kreacje tego bohatera na wybranych przykadach.
- Portret yda w literaturze Polskiej. Omw na podstawie wybranych przykadw
- Portret ydw polskich w literaturze. Przedstaw rnorodno ujcia postaci w wybranych dzieach.
- Portrety bohaterw samobjcw. Analizujc wybrane postacie przedstaw literackie prby zobrazowania przyczyn tej decyzji.
- Portrety kobiece w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach
- Portrety kobiet w literaturze
- Portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej XIX wieku
- Portrety kobiet w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Portrety kobiet w literaturze. Omw temat odwoujc si do wybranych dzie literackich
- Portrety kobiet w twrczoci Adama Mickiewicza. Omw zagadnienie na wybranych przykadach
- Portrety kochankw w literaturze rnych epok. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Portrety kochankw w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw rnych epok.
- Portrety par kochankw w literaturze. Analizujc kreacja wybranych postaci, scharakteryzuj je i porwnaj.
- Portrety samotnikw w literaturze. Charakteryzujc najciekawsze twoim zdaniem kreacje zinterpretuj samotno, odwoujc si do czterech utworw z rnych epok.
- Portrety ydw polskich w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Portrety ydw polskich w literaturze. Przedstaw rnorodno ujcia w wybranych dzieach.
- Portrety ydw w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych tekstw kultury.
- Portrety ydw w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Przedstaw temat, odwoujc si do wybranych utworw
- Pory roku jako temat literacki
- Postacie historyczne bohaterami utworw literackich
- Posta bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizujc literackie przykady z rnych epok.
- Posta kata i ofiary w literaturze okresu wojny i okupacji
- Posta kobiety w literaturze i sztuce. Omw temat odwoujc si do przykadw.
- Posta kobiety w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Posta szatana w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposb jego prezentowania, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Posta mierci w tekstach literackich i ikonograficznych rnych epok. Zaprezentuj jej wybrane przedstawienia.
- Postawy bohaterw romantycznych wobec rzeczywistoi
- Potpia czy pochwala pomys przenoszenia klasyki literackiej na ekran?
- Powieci H Sienkiewicza i ich filmowe adaptacje filmowe
- Powie science-fiction- przedstaw ewolucj gatunku w oparciu o wybrane przykady
- Powie w odcinkach a telenowela.Porwnaj sposb funkcjonowania w kulturze.
- Powinno wadcy. Analizujc teksty literackie, porwnaj rne sposoby sprawowania wadzy.
- Powroty do lat dziecistwa w literaturze. Omw zagadnienie, analizujc funkcje tego motywu w wybranych utworach
- Powrt do kraju dziecistwa jako motyw literacki. Przedstaw, analizujc wybrane przykady.
- Powrt do lat dziecistwa. Zinterpretuj motyw w oparciu o wybrane przykady.
- Powstania narodowe jako temat literatury polskiej. Omw temat na wybranych przykadach
- Powstania narodowe w literaturze polskiej.
- Powstanie warszawskie i sposb jego ujcia w literaturze, filmie i fotografii.
- Powstanie Warszawskie w literaturze i sztuce
- Pozycja narratora w literaturze przekazujcej prawd o obozach koncentracyjnych i agrach, oraz interpretacja jej wpywu na wymow wybranych dzie
- Pozytywistyczne i romantyczne kryteria oceny czowieka. Na podstawie wybranych utworw przedstaw rnice i podobiestwa.
- Poegnanie i rozaka jako temat obecny w kulturze.Przeanalizuj dowolnie wybrane przykady i porwnaj je.
- Praca – spenienie i rdo radoci czy przykra konieczno lub udrka? Odpowiedz, analizujc wybrane przykady literackie.
- Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Omw problem, analizujc wybrane teksty literackie.
- Prawda o czowieku w twrczoci Karola Wojtyy.Zreferuj zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw.
- Prawdy i refleksje zawarte w dzieach Karola Wojtyy. Omw na przykadzie wybranych dzie Papiea Polaka
- Prawo do szczcia a poczucie obowizku. Omw na wybranych przykadach z literatury.
- Prawo do szczcia a poczucie obowizku. Omw problem na wybranych przykadach z literatury.
- Prezentacja maturalna: Konflikt pokole zawarty w wybranych utworach literackich
- Problem cierpienia niezawinionego w literaturze rnych epok. Dokonaj analizy porwnawczej wybranych przykadw, przedstaw wnioski
- Problem filmowej adaptacji. Porwnaj film z jego literackim pierwowzorem. Oce adapracj.
- Problem narkomanii w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach
- Problem mierci w literaturze
- Problem wyboru drogi yciowej bohaterw i jego konsekwencje
- Problemy filmowej adaptacji. Na wybranych przykadach przeled zalenoci midzy dzieem literackim a jego wersj ekranow.(Wiedmin)
- Problemy moralne w filmach Krzysztofa Kielowskiego. Przedstaw temat analizujc wybrane dziea.
- Proces dehumanizacji czowieka w rzeczywistoci wojennej. Wykorzystaj wybrane utwory literackie.
- Proza Fiodora Dostojewskiego jako studium natury ludzkiej. Rozwi temat, odwoujc si do wybranych utworw autora „Zbrodni i kary”. (Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow, Gracz, agodna)
- Przeanalizuj katastroficzne wizje i obrazy apokalipsy w wybranych dzieach literackich i filmowych
- Przeanalizuj na wybranych przykadach utworw modopolskich literackie portrety filistra i artysty
- Przedstaw analiz artystycznych funkcji jzyka mwionego w poezji wspczesnej
- Przedstaw barok w literaturze, rzebie, malarstwie i architekturze. Odwoaj si do wybranych przykadw
- Przedstaw biografi Jzefa Czechowicza i zaprezentuj twrczo poetyck zwizan z Lublinem.
- Przedstaw charakter -Kultury Ziemiaskiej- na przykadzie wybranych utworw z polskiej literatury rnych epok
- Przedstaw co o sytuacji czowieka mwi pytania ktre zadaje on Bogu. Przedstaw temat na wybranych przykadach z literatury
- Przedstaw etapy rozwoju czowieka jako rdo inspiracji dla twrcw w wybranych utworach literackich i kreacjach filmowych.
- Przedstaw funkcje motywu zaangaowania modziey w ruchu oporu podczas II wojny wiatowej, odwoujc si do wybranych tekstw literackich
- Przedstaw funkcje rnorodnego ujcia motywu miasta, analizujc wybrane utwory literackie
- Przedstaw funkcje wtkw miosnych w wybranych utworach literackich rnych epok.
- Przedstaw funkcjonowanie motywu cierpienia w wybranych utworach literackich.
- Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twrczoci pisarzy rnych epok
- Przedstaw funkcjonowanie motywu przemijania w literaturze i malarstwie
- Przedstaw funkcjonowanie motywu samotnoci czowieka w literaturze. Przeanalizuj wybrane utwory.
- Przedstaw funkcjonowanie motywu mierci w wybranych utworach literackich
- Przedstaw funkcjonowanie motywu wdrowca analizujc wybrane utwory literackie
- Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku
- Przedstaw histori jako temat literacki i skomentuj jego rnorodne funkcje w utworach z rnych epok
- Przedstaw i oce konflikt pokole literackich na wybranych przykadach.
- Przedstaw i oce rne modele ycia rodzinnego przedstawione w literaturze wybranych epok.
- Przedstaw i omw biblijne i literackie rozmowy z Bogiem jako wyraz tsknoty do transcendencji
- Przedstaw i omw na wybranych przykadach rne sposoby kreowania obrazu mierci w literaturze i malarstwie
- Przedstaw i omw rnorodne ujcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
- Przedstaw i omw rnorodne ujcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
- Przedstaw i porwnaj literackie portrety zbrodniarzy i obrazy zbrodni
- Przedstaw i porwnaj motyw poegnania w literaturze i sztuce
- Przedstaw i porwnaj rne kreacje ydw w literaturze polskiej.
- Przedstaw i porwnaj rne modele patriotyzmu. Omw na wybranych przykadach.
- Przedstaw i porwnaj sposb przedstawiania tragedii narodu ydowskiego w literaturze i filmach
- Przedstaw jzyk internatw i na wybranych przykadach omw jego praktyczne zastosowanie.
- Przedstaw jzyk internautw i na wybranych przykadach omw jego praktyczne zastosowanie
- Przedstaw jzyk internautw i na wybranych przykadach omw jego praktyczne zastosowanie.
- Przedstaw kreacje bohaterw, ktrzy dowiadczyli okruciestw II wojny i prbuj odbudowa wiat wartoci
- Przedstaw kreacje bohaterw, ktrzy dowiadczyli okruciestw II wojny wiatowej i prbuj odbudowa wiat wartoci
- Przedstaw kreacje bohaterw, ktrzy dowiadczyli okruciestw II wojny wiatowej i prbuj odbudowa wiat wartoci.
- Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwoaj si do wybranych dzie literackich
- Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykadzie wybranych utworw z rnych epok
- Przedstaw literackie portrety idealistw i marzycieli, analizujc wybrane utwory.
- Przedstaw literackie rozmowy z Bogiem. Omw funkcje tego motywu. Odwoaj si do wybranych przykadw z rnych epok.
- Przedstaw los narodu ydowskiego na podstawie wybranych tekstw literackich i filmw.
- Przedstaw mechanizmy powstawania bdw jzykowych
- Przedstaw modo jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku
- Przedstaw motyw exegi monumentum
- Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich rnych epok
- Przedstaw motyw matki na wybranych przykadach literackich z rnych epok.
- Przedstaw motyw samotnoci czowieka w znanych ci utworach literackich
- Przedstaw motyw szalestwa z mioci w utworach literackich roznych epok
- Przedstaw motyw szalestwa z mioci w utworach literackich roznych epok
- Przedstaw motyw szalestwa z mioci w utworach literackich z rnych epok.
- Przedstaw motyw wdrwki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Zanalizuj jego dosowny i przenony sens
- przedstaw motyw za w wybranych dzieach literackich i filmowych
- Przedstaw motyw onierza- tuacza odwoujc si do dowolnie wybranych utworw literackich z rnych epok
- Przedstaw na przykadach reguy rzdzce udan konwersacj
- Przedstaw na wybranych przykadach funkcjonowanie motywu rodziny w literaturze polskiej i obcej
- Przedstaw na wybranych przykadach literackie krainy szczcia w utworach rnych epok
- Przedstaw na wybranych przykadach obraz holokaustu w literaturze polskiej
- Przedstaw na wybranych przykadach obrazy Niemcw w literaturze polskiej rnych epok
- Przedstaw na wybranych przykadach rnorodne ujcie motywu pracy w literaturze
- Przedstaw na wybranych przykadach wtek miosny, jego rol i sposb prezentowania w rnych okresach literackich
- Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze.
- Przedstaw obraz wielkiego miasta w wybranych tekstach literatury i kultury XIX i XX wieku.
- Przedstaw odmiany romantycznego indywidualizmu w twrczoci literackiej wybranych autorw.
- Przedstaw odmiany romantycznego pejzau w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzie. + cytaty
- Przedstaw poezj dwudziestolecia midzywojennego Jako wyraz charakteru epoki
- Przedstaw portrety mczyzn w literaturze rnych epok.
- Przedstaw postawy ludzi wobec skrajnych sytuacji yciowych. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Przedstaw postawy ludzi wobec skrajnych sytuacji yciowych. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Przedstaw postawy yciowe modziey i jej ideay w oparciu o utwory dowolnie wybranej epoki literackiej
- Przedstaw rne kreacje matek, interpretujc wybrane utwory literackie.
- Przedstaw rne oblicza buntu odwoujc si do przykadw z wybranych epok literackich
- Przedstaw rne oblicza rewolucji w znanych ci utworach literackich
- Przedstaw rne obrazy miasta i ich funkcje w wybranych utworach literackich
- Przedstaw rne sposoby funkcjonowania motywu snu w wybranych dzieach literackich
- Przedstaw rne sposoby opisywania przyszoci wiata w literaturze, odwoujc si do wspczesnej.
- Przedstaw rne ujcia motywu buntu w wybranych utworach
- Przedstaw rne ujcia motywu kobiety jako inspiracji twrcw literatury i malarstwa wybranych epok
- Przedstaw rne ujcia motywu mierci w literaturze i malarstwie wybranych epok.
- Przedstaw rne ujcia motywu mierci w literaturze i w malarstwie, analizujc wybrane teksty kultury.
- Przedstaw rne ujcia obrazu I i II wojny wiatowej na wybranych utworach literackich i filmowych.
- Przedstaw rne ujcia problematyki Holocaustu w literaturze polskiej, odwoujc si do wybranych utworw.
- Przedstaw rne ujcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej, odwoujc si do wybranych utworw
- Przedstaw rne ujcia szsccia w literaturze. Odwoaj si do wybranych utworw.
- Przedstaw rne wyobraenia i znaczenie apokalipsy w wybranych utworach literackich rnych epok
- Przedstaw rnorodne ujcia Boga w dzieach literackich i ich funkcje.
- Przedstaw rnorodno istot w wiecie fantasy na podstawie twrczoci wybranych autorw.
- Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu miasta w literaturze wybranych
- Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu miasta w literaturze wybranych epok
- Przedstaw sposoby kreacji ydw w prozie i poezji polskiej. Odwoaj si do wybranych przykadw literackich
- Przedstaw sposoby ujcia motywu buntu wobec Boga w oparciu o wybrane teksty literackie.
- Przedstaw sposoby wyraania uczu do kobiety w twrczoci wybranych poetw rnych epok
- Przedstaw sposb kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykadach
- Przedstaw redniowieczn fascynacj motywem mierci. Przywoaj przykady literackie i plastyczne.
- Przedstaw teksty piosenek Kazika Staszewskiego jako komentarz do historii wspczesnej
- Przedstaw twrczo dwch pisarzy emigracyjnych po roku 1945.
- Przedstaw wpyw domu i rodziny na ksztatowanie postaw moralnych bohaterw literackich.
- Przedstaw wpyw filozofii na literatur dokonujc analizy wybranych przykadw literackich.
- Przedstaw wpyw postaw romantycznych na literatur pozytywizmu i modej polski w wietle znanych utworw.
- Przedstaw wybranych bohaterw-samobjcw. Okrel i oce motywy ich postpowania.
- Przedstaw zwizek twrczoci wybranego artysty literatury z jego biografi
- Przedstaw ycie na wsi, analizujc celowo dobrane utwory literackie.
- Przedstawienia Matki Boskiej w sztuce i literaturze redniowiecza.
- Przedstawienie literackich par maeskich poprzez analizowanie wybranych utworw z rnych epok.
- Przedstwa rne sposoby prezentacji samotnoci bohaterw w wybranych utworach literackich
- Przedwionie Stefana eromskiego a adaptacja filmowa Filipa Bajona. Przedstaw wasne spostrzeenia i wnioski.
- Przejawy nietolerancji w wybranych utworach rnych epok. Zaprezentuj temat wykazujc przyczyny i skutki zjawiska.
- Przemiana wewntrzna bohatera jako motyw okrelajcy osobowo bohatera literackiego
- Przemiana wewntrzna bohatera literackiego. Zanalizuj temat na wybranych przykadach.
- Przemiana wewntrzna bohatera.
- Przemiana wewntrzna jako motyw literacki i wany element okrelajcy osobowo bohatera.
- Przenikanie si wiata nadprzyrodzonego z realnym w dramacie. Przedstaw funkcje tego zabiegu na wybranych przykladach.
- Przenikanie si wiata nadprzyrodzonego z realnym w literaturze. Przedstaw funkcje tego zabiegu artystycznego, analizujc wybrane przykady.
- Przenikanie si wiata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omw na podstawie wybranych przykadw.
- Przepa na szlaku romantycznego wdrowca. Uka funkcjonowanie tego motywu w oparciu o wybrane teksty literatury.
- Przepowiednie, proroctwa wrby i ich autorzy. Omw funkcjonowanie motywu odwoujc si do wybranych utworw literackich z rnych epok
- Przestaw funkcjonowanie motywu macierzystwa w literaturze. Odwoaj si do przykadw z rnych epok.
- Przeled problem antysemityzmu w literaturze polskiej
- Przez jzyk do konsumenta! Scharakteryzuj wybrane hasa reklamowe lub teksty reklam pod ktem uytych rodkw jzykowych
- Przodownicy pracy i bumelanci na plakatach i w poezji PRL-u. Przeanalizuj temat na wybranych przykadach.
- Przyczyn i konsekwencjie przybierania rnych postaw wobec za
- Przyczyny niepowodze w yciu bohaterw - przedstaw w oparciu o wybrane utwory literackie
- Przyja jako najpikniejsze uczucie wice ludzi
- Przyja jako ponadczasowy motyw w wybranych tekstach kultury (w dzieach literackich i innych dziedzinach sztuki)
- Przyja w literaturze- omw sposb ujcia tego motywu w wybranych utworach literatury .
- Przyja w literaturze. Na podstawie interpretacji wybranych utworw zbadaj literackie ujcie tego zjawiska(+cytaty)
- Przyroda jako gwny temat i to w literaturze i sztuce romantyzmu. Odwoaj si do wybranych tekstw kultury epoki .
- Przyroda- zdumiewajca, grona, tajemnicza. Omw rnorodno obrazw przyrody w tekstach literackich
- Przysowia polskie. Przedstaw analiz kulturow i jzykow przysw o okrelonej tematyce.
- Przywoaj rne sposoby ujcia wsi w literaturze Modej Polski. Zaprezentuj wasny wybr przykadw
- Przywoujc wybrane przykady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z mioci".
- Przywoujc wybrane przykady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z mioci".
- Przywoujc wybrane przykady literackie zaprezentuj i porwnaj kreacje kobiet opuszczonych przez mczyzn.
- Przywoujc wybrane przykady rozwa rol inspiracji biblijnych we wspczesnej literaturze i filmie
- Przywoujc wybrane przykady, rozwa rol inspiracji biblijnych we wspczesnej literaturze i filmie.
- Psychika zbrodniarza jako temat literacki i filmowy. Omw problem analizujc wybrane przykady
- Psychika zbrodniarza jako temat literacki i filmowy. Omw problem analizujc wybrane przykady
- Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Psychika zbrodniarza, jako temat literacki. Omw zagadnienia na przykadach z rnych epok.
- Pycha, jako czynnik determinujcy dziaania czowieka. Okrel jej rda i konsekwencje, analizujc wybrane utwory dramatyczne.
- Raj na ziemi. Omw rne obrazy arkadii w oparciu o utwory literackie rnych epok
- Realistyczne obrazy wielkich miast w literaturze i malarstwie. Omw na przykadach sztuki XIX wieku.
- Reklamowe gry z prawd. Omw rne sposoby manipulacji jzykowej, wykorzystywane przez twrcw reklamy i oce to zjawisko.
- Relacje midzy Polakami a ydami. Omw problem analizujc wybrane utwory literackie.
- Relacje polsko-ydowskie ukazane w literaturze wspczesnej. Przedstaw rne formy tych relacji na wybranych przykadach.
- Relacje polsko-ydowskie ukazane w literaturze wspczesnej. Przedstaw rne formy tych relacji na wybranych przykadach.
- Renesansowa i barokowa wizja wiata , boga i czowieka. Omw na wybranych przykadach
- Renesansowe i barokowe kanony pikna kobiecego na wybranych przykadach z literatury, malarstwa i rzeby.
- Renesansowe i barokowe kanony pikna kobiecego na wybranych przykadach z literatury, malarstwa i rzeby.
- Reporta w polskiej literaturze dwudziestowiecznej (np. Pruszyski, Wakowicz, Kapuciski, Krall, ysiak) na wybranych przykadach omw zrnicowania poetyki i funkcje tych tekstw.
- Retoryczne rodki wyrazu. Zanalizuj je i porwnaj na dwch przykadach z publicystyki dawnej i wspczesnej
- Rock'n'Roll jako alternatywa poezji XX wieku
- Rodzice i dzieci w utworach literackich rnych epok. Przedstaw zwizki uczuciowe i konflikty postaw na wybranych przykadach.
- Rodzina dawniej i dzi. Porwnaj modele rodzin, odwoujc si do dzie literackich i filmowych.
- Rodzina jako temat utworw literackich. Omw, odwoujc si do wybranych przykadw z rnych epok.
- Rola lektur w ksztatowaniu charakterw postaci literackich.
- Rola lektur w ksztatowaniu charakterw postaci literackich. Rozwa problem na podstawie wybranych utworw.
- Rola lektur w ksztatowaniu charakterw postaci literackich. Rozwa problem na podstawie wybranych utworw.
- Rola literatury w ksztatowaniu osobowoci bohaterw literackich na wybranych przykadach z literatury polskiej i obcej.
- Rola literatury w ksztatowaniu osobowoci bohaterw literackich. Omw na wybranych przykadach.
- Rola mioci w yciu czowieka
- Rola motyww ludowych w literaturze romantyzmu i Modej Polski
- Rola motywu anioa w literaturze i sztuce
- Rola muzyki, obrazu i sowa w reklamie. Sztuka persfazji w reklamie
- Rola neologizmw w tworzeniu literackiego obrazu wiata. Omw zagadnienie na postrawie wybranego poety.
- Rola pienidza w yciu bohatera literackiego.
- Rola pienidza w yciu bohaterw literackich. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do wybranych przykadw z literatury polskiej.
- Rola pisarzy - emigrantw w literaturze polskiej. Omw problem odwoujc si do wybranych przykadw romantyzmu i wspczesnoci.
- Rola podry w yciu bohaterw literackich. Omw temat interpretujc wybrane lektury pochodzce z dwch epok literackich.
- Rola postaci demonicznych w literaturze
- Rola pracy w yciu czowieka. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw.
- Rola przyrody w romantycznym kreowaniu wiata
- Rola rodziny w ksztatowaniu postawy modego czowieka. Przedstaw zagadnienie, przywoujc wybrane utwory literackie z rnych epok.
- Rola uczty, balu, wesela w literaturze w filmie. Omw problem odwoujc si do wybranych przykadw
- Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w literaturze.
- Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Omw na wybranych przykadach.
- Romantyczna nieszczliwa mio. Omw odwoujc si do ycia twrcw i kreacji literackich doby romantyzmu
- Romantyczna nieszczliwa mio. Omw odwoujc si do ycia twrcw i kreacji literackich doby romantyzmu.
- Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny czowieka na postawie wybranych dzie. Omw podobiestwa i rnice
- Romantyczny model bohatera i jego recepcja w twrczoci pisarzy nastpnych epok
- Romantyczny model mioci odzwierciedlony w tekstach literackich pniejszych epok. Omw temat na wybranych przykadach.
- Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Porwnaj rone ich wizerunki, odwoujc si do wybranych utworw.
- Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Porwnaj rone ich wizerunki, odwoujc si do wybranych utworw.
- Rozmawa czowieka z Bogiem. Omw na przykadach znanych Ci dzie literackich malarskich i filmowych rnych epok.
- Rozmowa czowieka z Bogiem na przykadzie wybranych utworw literackich
- Rozmowy czoiweka z Bogiem na przykadzie rnych epok.
- Rozmowy czowieka z Bogiem w przekazie literackim twrcw rnych epok. Omw temat, odwoujc si do wybranych utworw.
- Rozmowy czowieka z Bogiem. Omw problem odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Rozmowy czowieka z Bogiem. Omw problem, odwoujc si do wybranych utworw.
- Rozmowy czowieka z Bogiem. Przedstaw problematyk i sposb prowadzenia dialogu.
- Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie wybranych poetw. Zanalizuj ich form i funkcj.
- Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omw ich form i znaczenie w wybranych utworach rnych epok.
- Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omw rne sposoby i funkcje dialogu prowadzonego ze Stwrc w utworach literackich.
- Rozne ujecia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce.
- Rozstania kochankw w literaturze
- Rozum i serce w poznawaniu wiata - czy jest to gra przeciwiestw? Przedstaw problem na wybranych przykadach literackich.
- Rozwa funkcjonowanie motywu winy i kary w wybranych utworach literackich.
- Rozwa na przykadach literackich jak pojmowano Boga w rnych epokach.
- Rozwa problem kategorii prawdy w filmie historycznym i powieci historycznej, analizujc wybrane dziea
- Rozwa problem odpowiedzialnoci czowieka za wasne czyny w wietle wybranych utworw.
- Rozwa problem samotnoci jako rda cierpienia wykorzystujc wybrane utwory literackie.
- Rozwa problem znaczenia pracy w yciu czowieka (na wybranych przykadach).
- Rozwa rol opisw przyrody w przedstawieniu stanw emocjonalnych wybranych Bohaterw literackich.
- Rozwa, jaki obraz miasta przedstawia literatura? Odwoaj si do wybranych utworw.
- Rozwaania o Polsce i Polakach w literaturze rnych epok.
- Rone obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
- Rone postawy ludzi wobec okrciestw II wojny wiatowej
- Rne aspekty cierpienia ukazane w literaturze (przedstaw na wybranych przykadach)
- Rne funkcje motywu macierzystwa w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Rne funkcje motywu winy i kary w literaturze. Przedstaw problem analizujc wybrane utwory z 2- 3 epok. Wykorzystaj kontekst kulturowy
- Rne funkcje przypisywane zwierztom w utworach literackich. Przedstaw na wybranych przykadach z rnych epok.
- Rne koncepcje patriotyzmu. Rozwa problem analizujc wybrane przykady z literatury romantyzmu i pozytywizmu
- Rne konsekwencje wyboru za przez bohaterw literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykadach
- Rne kreacje Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykady
- Rne kreacje bohatera romantycznego
- Rne kreacje idealistw. Porwnaj wizerunki idealistw z wybranych epok literackich i uka ich zwizek z duchem epoki w ktrej yli.
- Rne kreacje idealistw. Porwnaj wizerunki idealistw z wybranych epok literackich i uka ich zwizek z duchem epoki, w ktrej yli.
- Rne kreacje zakochanego mczyzny w literaturze. Dokonaj analizy wybranych przykadw.
- Rne modele patriotyzmu w literaturze. Omw zagadnienie na podstawie wybranych tekstw.
- Rne motywacje ludzkiego postepowania. Odwoujc sie do wybranych utworw literackich zaprezentuj te, ktore wydaj ci sie najwazniejsze.
- Rne oblicza awangardy w literaturze XX wieku. Analizujc problem odwoaj si do przykadw literatury polskiej i wiatowej.
- Rne oblicza bohatera romantycznego.
- Rne oblicza buntu w literaturze polskiej i amerykaskiej lat 50’ i 60’ XX wieku.
- Rne oblicza diaba w utworach literackich. Omw problem na wybranych przykadach.
- Rne oblicza mioci (na podstawie utworw Mickiewicza, Sowackiego i Szekspira)
- Rne oblicza mioci i jej wpyw na ludzkie zachowanie – rozwa problem, odwoujc si do wybranych przykadw literackich
- Rne oblicza mioci ukazane w literaturze. Przedstaw problem wykorzystujc literatur z rnych epok literackich.
- Rne oblicza mioci w literaturze
- Rne oblicza mioci w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach literackich.
- Rne oblicza mioci. Przedstaw temat na wybranych przykadach literackich
- Rne oblicza samotnoci bohaterw literackich. Omw problem analizujc przykady z co najmniej dwch epok.
- Rne oblicza szczcia. Omw na wybranych przykadach
- Rne oblicza mierci w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Rne obrazy Boga i relacji Bg - czowiek w literaturze. Przeled problem na podstawie wybranego materiau literackiego.
- Rne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omw na wybranych przykadach
- Rne obrazy miasta w literaturze. Omw problem, odwoujc si do treci wybranych utworw
- Rne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
- Rne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
- Rne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
- Rne obrazy przyrody w literaturze. przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, odnoszc si do wybranych tekstw kulturowych.
- Rne odmiany satyry. Omw zagadnienie na przykadzie wybranych utworw literackich z rnych epok
- Rne odmiany wspczesnego reportau literackiego. Na wybranych przykadach zbadaj ich tematy, techniki, funkcje spoeczne.
- Rne portety kobiet na przeomie wiekw w literaturze
- Rne portrety aniow w literaturze i sztuce. Zinterpretuj sposb i funkcj przywoywania tego motywu przez wybranych twrcw rnych epok.
- Rne portrety aniow w literaturze i sztuce. Zinterpretuj sposb i funkcj przywoywania tego motywu przez wybranych twrcw rnych epok.
- Rne portrety aniow w literaturze i sztuce. Zinterpretuj sposb i funkcj przywoywania tego motywu przez wybranych twrcw rnych epok.
- Rne portrety aniow w literaturze i sztuce. Zinterpretuj sposb i funkcj przywoywania tego motywu przez wybranych twrcw rnych epok.
- Rne portrety aniow w literaturze i sztuce. Zinterpretuj sposb i funkcj przywoywania tego motywu przez wybranych twrcw rnych epok.
- Rne portrety matek w literaturze i sztuce
- Rne portrety matek. Scharakteryzuj sposb przedstawienia wybranych przykadw pochodzcych z literatury i sztuki.
- Rne portrety matek. Zaprezentuj je na wybranych przykadach literackich.
- Rne portrety on w literaturze. Przedstaw analizujc i interpretujc wybrane utwory literackie.
- Rne portrety yda w literaturze polskiej
- Rne postawy czowieka wobec Boga w literaturze.
- Rne postawy Polakw wobec Holocaustu
- Rne przedstawienia istot nadprzyrodzonych w literaturze i sztuce. Zaprezentuj wybrane przykady.
- Rne rodzaje podmiotu lirycznego, Omw na wybranych przykdach
- Rne rozumienie pojcia szczcia w literaturze. Omw motyw interpretujc celowo dobrane utwory z dwch epok literackich.
- Rne rozumienie wolnoci w literaturze. Przedstaw zagadnienie interpretujc wybrane utwory pochodzce z dwch epok literackich.
- Rne spojrzenia na wadz i wadc. Rozwa temat odwoujc si do literatury polskiej i obcej
- Rne sposoby funkcjonowania motywu prowincji w dziele literackim. Rozwa problem, odwoujc si do wybranych utworw 1 - 2 epok.
- Rne sposoby i funkcje nawiza do sarmatyzmu w literaturze. Przedstaw je, odwoujc si do wybranych utworw.
- Rne sposoby kreowania kochankw w literaturze – przedstaw na wybranych przykadach.
- Rne sposoby mwienia o dowiadczeniach wojennych. Omw zagadnienie wykorzystujc przykady z literatury piknej, literatury faktu i innych tekstw kultury (film, malarstwo, rzeba)
- Rne sposoby opowiadania o dowiadczeniach wojennych. Analizujc zagadnienie, wykorzystaj np. proz G. Herlinga-Grudziskiego, T. Borowskiego, Z. Nakowskiej
- Rne sposoby pisania o cierpieniu. Omw zagadnienia odwoujc si do utworw z dwch epok literackich.
- Rne sposoby podrowania dawniej i dzi. Przedstaw na wybranych przykadach literackich
- Rne sposoby portretowania ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Rne sposoby przedstawiania motywu matki cierpicej w literaturze i sztuce
- Rne sposoby ujcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea literackie
- Rne sposoby ujcia Sdu Ostatecznego w literaturze i sztuce
- Rne sposoby ukazania wsi i jej problemw na przykadzie rnych epok.
- Rne sposoby ukazywania pikna ludzkiego ciaa. Omw problem odwoujc si do literatury i sztuki.
- Rne sposoby walki z zaborc , przedstawione w literaturze XIX wieku. Omw , analizujc wybrane dziea.
- Rne sposoby wykorzystania motyww antycznych w literaturze pniejszych epok
- Rne typy narracji. Przywoujc wybrane przykady utworw epickich, przedstaw literackie techniki opowiadania.
- Rne ujcia anioa w dzieach kultury (literatury i sztuki)
- Rne ujcia anioa w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Rne ujcia buntu w literaturze
- Rne ujcia dworku szlacheckiego w literaturze polskiej
- Rne ujcia modelu wspczesnej rodziny w literaturze. Przedstaw je, odwoujc si do wybranych tekstw literatury
- Rne ujcia motyww tatrzaskich w literaturze i malarstwie. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych dzie.
- Rne ujcia motywu cierpienia w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach
- Rne ujcia motywu cierpienia. Przedstaw na podstawie wybranych utworw literackich
- Rne ujcia motywu lekarza w literaturze. Przedstaw, odwoujc si do wybranych przykadw
- Rne ujcia motywu podry w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizujc celowo wybrane przykady
- Rne ujcia motywu powrotu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Rne ujcia motywu poegnania w literaturze i sztuce. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Rne ujcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Rne ujcia motywu rycerza w literaturze. Porwnaj sposoby kreowania, odwoujc si do wybranych tekstw od redniowiecza do wspczesnoci.
- Rne ujcia motywu snu, jego znaczenie i wpyw na bohatera w literaturze XIX i XX wieku.
- Rne ujcia motywu mierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Rne ujcia motywu mierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Rne ujcia motywu mierci w literaturze i sztuce
- Rne ujcia motywu mierci w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Rne ujcia motywu mierci w literaturze. Omw sposoby kreowania i funkcje w utworach literackich wybranych epok.
- Rne ujcia motywu taca w literaturze, malarstwie i filmie. Omw odwoujc si do wybranych przykadw
- Rne ujcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwoujc si do wybranych lektur
- Rne ujcia portretw psychologicznych kobiet. Przedstaw temat na wybranych przykadach literatury polskiej i obcej.
- Rne ujcia powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w.
- Rne ujcia Sdu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwoaj si do wybranych przykadw.
- Rne ujcia mierci w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Rne ujcia toposu rozstania w literaturze i w filmie. Omw na wybranych przykadach
- Rne wizerunki Chrystusa. Omw temat odwoujc sie do dzie z literatury, malarstwa, rzeby, filmu i innych dziedzin sztuki
- Rne wizerunki Polakw w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Rne wizerunki wsi w literaturze i malarstwie.
- Rne wizerunki on w literaturze polskiej.
- Rne wizje Boga w literaturze.
- Rne wizje miasta w literaturze. Omw na wybranych przykadach z rnych epok
- Rne wizje modoci i dojrzewania . Przedstaw na podstawie literatury i wasnych przemyle.
- Rne wizje modoci w literaturze. Omw na wybranych przykadach
- Rne wizje samotnoci w literaturze. Rozwi w oparciu o wybrane dziea z literatury p0olskiej i powszechnej
- Rne wizje szkoy w literaturze i sztuce filmowej.
- Rne wizje wiata utrwalone na kartach literatury i filozofii. Omw temat ukazujc na wybranych przykadach, jak widzieli wiat twrcy i filozofowie rnych epok
- Rnorodne funkcjonowanie motywu mioci w literaturze.
- Rnorodne kreacje bohaterw w habitach. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych postaci literackich.
- Rnorodne oblicza zniewolenia. Omw temat analizujc wybrane utwory literatury polskiej i obcej XX wieku.
- Rnorodne postawy bohatera romantycznego wobec rzeczywistoci. Rozwi temat na wybranych przykadach z literatury polskiej i obcej.
- Rnorodne sposoby funkcjonowania motywu cierpienia w literaturze. Omw na wybranych przykadach..
- Rnorodne sposoby wykorzystania motywu wdrwki w literaturze. Omw problem, analizujc wybrane teksty z rnych epok.
- Rnorodne ujcia motywu bohatera samotnika. Omw odwoujc si do wybranych przykadw literackich.
- Rnorodne ujcia motywu poegnania w literaturze i sztuce. Analiza porwnawcza wybranych dzie.
- Rnorodne ujcia motywu rozstania i poegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykadach
- Rnorodne ujcia motywu mierci i przemijania w literaturze i sztuce
- Rnorodne ujcia motywu wdrwki w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach
- Rnorodne ujcia portretu matki w literaturze
- Rnorodne ujcia utopii w wybranych utworach literackich.
- Rnorodne ujcie motywu mioci rodzicielskiej w utworach literackich wybranych epok...
- Rnorodne ujcie motywu wedrwki w literaturze
- Rnorodne wizerunki dzieci w naszej literaturze i sztuce. Omw je odwoujc si do stosownych przykadw utworw literackich i dokona malarskich.
- Rnorodno inspiracji antycznych i ich funkcje w poezji Zbigniewa Herberta.
- Rnorodno postaw czowieka wobec wojny.
- Rnorodny wizerunek ydw w literaturze. Omw temat na podstawie wybranych utworw.
- Rycerz a supermam. ywa tradycja czy relikt przeszlosci. Rozwaz na wybranych przykladach.
- Rzeczywisto lagrowa w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wizerunku obozw hitlerowskich w wybranych dzieach.
- Rzeczywisto niemieckich obozw koncentracyjnych utrwalona w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Samobjstwa i prby samobjcze w literaturze. Omw na podstawie przykadw z literatury polskiej i obcej.
- Samobjstwo jako wyraz cierpienia, buntu, niezgody na wiat. Omw na wybranych przykadach z literatury wspczesnej.
- Samobjstwo w literaturze jako wyraz cierpienia buntu i niezgody na wiat.
- Samobjstwo w literaturze jako wyraz cierpienia, buntu, niezgody na wiat... Przyczyny desperacji bohaterw literackich. Omw na wybranych przykadach.
- Samobjstwo-sabo czy odwaga? Przeanazlizuj problem na przykadzie wybranych tekstw kultury – literackich i innych.
- Samotni inaczej. Przedstaw i scharakteryzuj portrety wspczesnych samotnikw w literaturze i filmie. Zwr uwag na powody wyboru ycia w samotnoci. Oce warto artystyczn omawianych kreacji.
- Samotnoc bohatera romantycznego i czowieka wsplczesnego.Porwnaj je analizujc wybrane utwory z literatury romantycznej i wspczesnoci.
- Samotno - wybr czy konieczno, heroizm czy egoizm? Rozwaania o losach bohaterw literackich - omw zagadnienia na wybranych przykadach.
- Samotno bohatera romantycznego i czowieka wspczesnego. Scharakteryzuj i porwnaj je, odwoujc si do wybranych utworw literackich romantyzmu i wspczesnoci.
- Samotno bohatera romantycznego i czowieka wspczesnego. Scharakteryzuj i porwnaj odwoujc si do wybranych utworw literackich romantyzmu i wspczesnoci.
- Samotno czowieka w otaczajcym go wiecie. Omw temat w oparciu o wybrane przez siebie utwory.
- Samotno i jej oblicza. Rozwa na wybranych przykadach.
- Samotno jak wybr i samotno jako skazanie. Zaprezentuj temat na przykadzie wybranych dzie literackich.
- Samotno jaki wyznacznik ycia gwnych bohaterw twrczoci pisarzy fantastycznych XX wieku.
- Samotno jako temat literacki. Omw zagadnienie na wybranych przykadach z literatury piknej.
- Samotno z wyboru i samotno z koniecznoci. Omw temat na wybranych przykadach literackich.
- Samotno z wyboru. Przedstaw problem na przykadzie wybranych bohaterw.
- Samotny wrd tumu. Przedstaw temat , analizujc wybrane teksty literackie.
- Sarmata o sobie , inni o Sarmacie - porwnaj literackie portrety tego typu Polaka w wybranych utworach rnych epok.
- Satyra jako narzdzie walki z przywarami ludzkimi. Omw temat, analizujc celowo dobrane utwory literackie.
- Satyryczny obraz spoeczestwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
- Satyryczny obraz spoeczestwa polskiego. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu w wybranych tekstach literackich.
- Sd Ostateczny i Bg jako sdzia w literaturze i sztuce. Omw problem analizujc wybrane przykady.
- Sceny batalistyczne w literaturze filmie i obrazach. Na podstawie wybranych dzie oce ich funkcj.
- Sceny batalistyczne w literaturze filmie i obrazach. Na podstawie wybranych dzie oce ich funkcj.
- Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe.
- Sceny batalistyczne w sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Sceny batalistyczne w utworach rnych epok. Analizujc wybrane dziea literackie i malarskie omw sposoby przedstawienia oraz rodki stylistyczne i artystyczne wpywajce na ksztat kompozycji w/w scen.
- Sceny mierci w literaturze. Porwnaj i omw ich funkcje w wybranych dzieach
- Scharakteryzuj i porwnaj rne portrety ydw w literaturze polskiej (na wybranych przykadach). (Mendel Gdaski, Zdy przed Panem Bogiem, Pocztek, Lalka i inne)
- Scharakteryzuj i porwnaj rne portrety ydw w literaturze polskiej. (Na wybranych przykadach) (Mendel Gdaski, Zdy przed Panem Bogiem, Ziemia obiecana, Wesele i inne)
- Scharakteryzuj i porwnaj rne realizacje motywu pielgrzyma, tuacza, emigranta w literaturze (na wybranych przykadach).
- Scharakteryzuj i skomentuj nowomow w wybranych przykadach polskiej powieci produkcyjnej z lat 50. XX wieku
- scharakteryzuj jzyk modziey z tzw. blokowisk. Oce zjawisko
- Scharakteryzuj jzyk piosenek rockowych ( lub hip-hopowych ) wybranego zespou muzycznego lub artysty.
- Scharakteryzuj jzyk reklamy telewizyjnej na podstawie wybranych przykadw
- Scharakteryzuj jzyk reporterw telewizyjnych w oparciu o wybrane programy (np. sportowe, publicystyczne, itp.).
- Scharakteryzuj jzyk reporterw telewizyjnych w oparciu o wybrane programy(np. sportowe, publicystyczne, itp.).
- Scharakteryzuj mity kosmogoniczne w mitologii grecko-rzymskiej i tolkienowskiej. Zestaw podobiestwa i rnice
- Scharakteryzuj motyw mierci w literaturze i sztuce polskiego redniowiecza i baroku .
- Scharakteryzuj motyw wdrwki w wybranych utworach literackich
- Scharakteryzuj motywy architektoniczne w wybranych dzieach literackich. +cytaty
- Scharakteryzuj na przykadach jzyk poetycki (styl artystyczny)
- Scharakteryzuj na wybranych przykadach sownictwo internetowe
- Scharakteryzuj oblicza kobiecego pikna w literaturze i malarstwie
- Scharakteryzuj obraz Femme Fatale na przykadach w literaturze.
- Scharakteryzuj Polakw portret wasny ukazany w wybranych utworach literackich
- Scharakteryzuj rne sposoby przedstawiania zniewolenia czowieka w literaturze XX wieku
- Scharakteryzuj rne typy bohaterw Henryka Sienkiewicza. Odwoaj si do wybranych dzie pisarza
- Scharakteryzuj rodki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omw ich funkcje- Pudelsi
- Scharakteryzuj twrczo Moliera odwoujc si do trzech wybranych dramatw tego autora.
- Scharakteryzuj, odwoujc si do rnych utworw, wzorzec bohatera romantycznego
- Sen i jego funkcja w dziele literackim. Omw na wybranych przykadach"
- Sen jako schemat i jako sposb widzenia rzeczywistoci. Omw zagadnienie za pomoc wybranych przykadw z literatury i innych dzie sztuki.
- Sen jako sposb prezentowania postaci literackiej. Odwoujc si do wybranych tekstw literackich, przedstaw rne funkcje motywu snu.
- Sen jako ukojenie, proroctwo,ucieczka... . Omw rne sposoby wprowadzenia elementw onirycznych na przykadach literatury rnych epok
- Senne wizje i ich wpyw na kreowanie obrazu wiata w literaturze, filmie, malarstwie. Zanalizuj i porwnaj wybrane przykady.
- Sens albo brak sensu – istnienie czowieka rozpatrywane pod wieloma
- Sens cierpienia. Omw problem na podstawie wybranych utworw literackich.
- Sentymentalizm w literaturze i sztuce. Na wybranych przykadach przedstaw funkcjonowanie tego kierunku w literaturze i sztuce.
- Sienkiewiczowska wizja przeszoci. Przedstaw sposoby jej kreowania.
- Skandale i prowokacje literackie
- Skceni ze wiatem czyli literackie kreacje bohaterw zbuntowanych i wyobcowanych. Omw na wybranych przykadach z rnych epok.
- Skomentuj przesanie twrczoci poetyckiej Zbigniewa Herberta odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Skonfrontuj rne interpretacje wybranego powstania narodowego w literaturze i sztuce.
- Sowa Edwarda Stachury „Chodz tu, chodz tam, z tumem ludzi zawsze sam” uczy mottem rozwaa o bohaterach, ktrzy dowiadczyli samotnoci w tumie.
- Sownictwo internetowe. Omw na wybranych przykadach.
- Sownictwo internetowe. Scharakteryzuj na wybranych przykadach.
- Synne literackie zemsty
- Synne pary kochankw w literaturze. Omw temat na wybranych przykadach.
- Synne pary kochankw. Omw na wybranych przykadach.
- Synni kochankowie na przestrzeni wiekw. Rozwi temat na podstawie wybranych utworw literatury polskiej i powszechnej
- Synni kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe na wybranych przykadach.
- Specyfika jzyka uytkownikw internetu. Omw zjawisko na wybranych przykadach.
- Specyfika nurtu chopskiego w literaturze XX wieku
- Spenia swoje marzenia, ale czy za wszelk cen? Omw problem na wybranych przykadach literatury.
- Spenia swoje marzenia, ale czy za wszelk cen? Omw problem na wybranych przykadach literatury.
- Spojrzenia czowieka na problem przemijania
- Sport w literaturze i kulturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materia.
- Sportowcy i obraz ich zmagania. Omw zagadnienie na podstawie wybranych utworw.
- Sposoby definiowania szczcia. Opisz, odwoujc si do przykadw pozwalajcych na tworzenie zrnicowanych definicji.
- Sposoby funkcjonowania motywu mierci w literaturze i sztuce
- Sposoby i funkcje kreowania rycerza w literaturze i sztuce
- Sposoby indywidualizacji jzyka bohaterw literackich. Omw zagadnienie na wybranych przykadach z rnych epok
- Sposoby kreacji miejsc strasznych w literaturze. Porwnaj wizje analizujc celowo dobrane utwory.
- Sposoby kreowania matki w literaturze i innych dzieach sztuki. Przeanalizuj wybrane dziea.
- Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie
- Sposoby kreowania portretu matki. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych dzie literackich.
- Sposoby kreowania postaci kobiet nieszczliwych w literaturze i sztuce. Omw na wybranych przykadach.
- Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twrczoci B. Schulza
- Sposoby kreowania rzeczywistoci w literaturze typu fantasy. Przestaw temat analizujc wybrane utwory literackie.
- Sposoby literackiej kreacji wizerunku dziecka. Omw zagadnienie w oparciu o dziea rnych epok
- Sposoby prezentowania danse macabre w literaturze redniowiecznej
- Sposoby przedstawiania motywu kary. Omw temat i funkcjonowanie motywu, analizujc wybrane utwory literackie.
- Sposoby ujcia motywu przebaczenia w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Sposoby ukazania przyczyn oraz stanu emocjonalnego samobjcw. Rozwi temat na wybranych przykadach literackich.
- Sposoby ukazywania bohaterskiej mierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykadzie wybranych utworw powstaych w dwch epokach literackich.
- Sposoby ukazywania bohaterskiej mierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworw rnych epok literackich.
- Sposoby ukazywania mierci i ich funkcje w literaturze i malarstwie rnych epok. Omw na wybranych przykadach.
- Sposb kreowania czrnych charakterw w lteraturze. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych przykadw.
- Sposb kreowania portretu kobiety w literaturze. Omw zagadnienie, analizujc wybrane przykady.
- Sposb kreowania portretu kobiety w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Sposb ukazania krain szczcia w utworach literackich rnych epok
- Sposb wykorzystania motyww mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych. Omw na wybranych przykadach.
- Sposb wykorzystania motyww mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych. Omw na wybranych przykadach.
- Spr czowieka z Bogiem w dzieach twrcw rnych epok
- Spr modych ze starymi- omw na podstawie wybranych tekstw literackich.
- Stanisaw Wyspiaski – malarz, dramaturg, poeta… zaprezentuj sylwetk twrcz artysty.
- Stanisaw Wyspiaski – malarz, dramaturg, poeta. Prezentujc sylwetk twrcz artysty, odwoaj si do analizy wybranych dzie.
- Stanisaw Wyspiaski - czowiek wszechstronny
- Stanisaw Wyspiaski jako artysta wszechstronny - udowodnij na podstawie wybranych dzie
- Staropolskie obyczaje w utworach XVII wieku i w "Panu Tadeuszu". Dokonaj analizy porwnawczej.
- Staro jako motyw literacki. Omw odwoujc si do wybranych przykadw literackich
- Staroytny heros (rycerz redniowieczny) w literaturze i we wspczesnej kulturze masowej (film, komiks). Porwnaj rne ujcia tematu.
- Staroytny eglarz, wedrowiec, odkrywca- przedstaw kreacje bohaterw na przykadzie tekstw z rnych epok.
- Stary czowiek w literaturze. Omw na wybranych przykadach jak w poszczeglnych epokach postrzegano staro.
- Stary czowiek w literaturze. Omw postrzeganie staroci w utworach rnych epok.
- Stereotyp ycia szczliwego. Uka rne ujcia funkcjonowania tego motywu.
- Stereotyp ycia szczliwego. Uka rne ujcia tego motywu w literaturze.
- Stolica - miasto szczeglne scharakteryzuj portret jednej z nich na odpowiednio dobranym materiale literackim
- Stosunek do pracy jako kryterium wartoci czowieka. Omw na przykadzie celowo dobranych utworw z rnych epok.
- Stosunek do rewolucji w twrczoci pisarzy polskich i obcych. Przedstaw na podstawie wybranych utworw literackich.
- Stosunek do za i nienawici sprawdzianem czowieczestwa. Zanalizuj zagadnienie, posugujc si wybranymi przykadami z literatury rnych epok.
- Stosunek Polakw do przedstawicieli mniejszoci narodowych. Przedstaw na podstawie wybranych dzie literackich.
- Styl barokowy w literaturze, rzebie i malarstwie. Scharakteryzuj go na wybranych przykadach.
- Sukces i poraka w yciu bohatera literackiego. Przedstaw bohaterw literackich realizujcych wyranie okrelone cele w yciu.
- Surrealizm jako inspiracja literacka, malarska, filmowa. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Surrealizm w literaturze i sztuce. Porwnaj dziea rnych twrcw
- Sylwetki kobiet fatalnych w literaturze
- Sylwetki ydw w literaturze polskiej. Omw zagadnienie na dowolnie wybranych przykadach dzie literackich.
- Symbol ptaka i rnorodno funkcjonowania tego symbolu w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Symboliczne znaczenie tytuu, rekwiztu i ostatniej sceny w wybranych utworach literackich. Omw na wybranych przykadach.
- Symbolika barw w literaturze i dzieach plastycznych. Omw na wybranych przykadach.
- Symbolika drzew w polskiej literaturze. Omw temat analizujc wybrane teksty.
- Symbolika drzewa w literaturze. Omw rne sposoby wykorzystania motywu interpretujc celowo dobrane teksty.
- Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizujc wybrane przykady.
- Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej przedstawienia analizujc wybrane przykady.
- Symbolika Powieci Fiodora Dostojewskiego. Omw na Wybranych przykadach.
- Symbolika stroju. Omw analizujc wybrane dziea literackie i inne
- Symbolika witego Graala w literaturze. Przedstaw na wybranych przykadach.
- Symbolika taca w literaturze i sztuce. Omw zagadnienie, odwoujc sie do wybranych dzie
- Symbolizm w dramatach Stanisawa Wyspiaskiego i w malarstwie Modej Polski.
- Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porwnaj metody twrcze na wybranych przykadach z okresu modernizmu
- System totalitarny jako zagroenie czowieka i wiata. Omw temat na podstawie analizy wybranych tekstw literatury wspczesnej.
- Szaleni i rozwani - dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze. Rozwa problem odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Szaleniec – bohater czsto pojawiajcy si na kartach literatury. Wska rne sposoby kreacji i funkcje takich bohaterw. Przedstaw temat w odwoaniu do 3-4 bohaterw literackich rnych epok
- Szalecy…obkani…nadwraliwi…- rne przykady odmiecw w literaturze. Omw na wybranych przykadach.
- Szalestwo i obd jako zjawiska wystpujce w literaturze rnych epok
- Szalestwo jako temat literacki. Zaprezentuj rne przedstawienia i oceny zjawiska w literaturze polskiej i/ lub obcej.
- Szkoa w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Szlachta w literaturze polskiej
- Sztuka czy barbarzystwo? Poddajc analizie wybrane teksty graffiti omw i oce zjawisko.
- Sztuka dla sztuki czy sztuka dla mas? Twj gos w dyskusji na temat roli sztuki i artysty we wspczesnym wiecie. Odwoaj si do wybranych dzie z literatury, malarstwa,...
- Sztuka jako realizacja ludzkich marze i pragnie. Uka sposb realizowania tych de w rnych dzieach literackich.
- Sztuka pisania listw
- lub i wesele w literaturze, omw temat odwoujc si do wybranych utworw literackich
- mier bliskich punktem zwrotnym w yciu czowieka. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych przykadw literackich
- mier bliskich punktem zwrotnym w yciu czowieka.Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych przykadw literackich
- mier jako nieodczny element ludzkiej egzystencji. Omw i porwnaj rne sceny umierania, uwzgldniajc kontekst epoki.
- mier realna i metaforyczna. Omw na przykadzie znanych ci utworw literackich :
- mier: omw sposb ujcia motywu w literaturze wybranych epok
- rodki perswazji w wystpieniach politykw. Przeanalizuj wybrane teksty.
- rodki retoryczne w reklamie. Scharakteryzuj je i omw ich funkcje na podstawie analizy wybranych przekazw.
- rodowiskowa odmiana jzyka: na przykadzie jzyka internautw. Analiza zgromadzonych przykadw.
- wiat dorosych w oczach dziecka.
- wiat dziecistwa w literaturze. Omw temat na wybranych utworach literackich.
- wiat fantastyczny w literaturze i sztuce. Omw funkcje tego motywu na wybranych przykadach.
- wiat jako labirynt. Omw zagadnienie na przykadzie twrczoci Brunona Schulza i innych pisarzy
- wiat jako teatr. Zanalizuj sposoby funkcjonowania toposu, odwoujc si do wybranych tekstw literackich pochodzcych z rnych epok.
- wiat jest teatrem, aktorami ludzie. (W. Szekspir) Czowiek w teatrze wiata - rozwi w oparciu o literatur.
- wiat nadprzyrodzony w dramatach rnych epok. Omw jego funkcje, analizujc trzy wybrane utwory literackie.
- wiat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porwnawcza wybranych dzie
- wiat przedstawiony w realistycznej powieci pozytywistycznej. Okrel jego cechy i funkcje, analizujc wybran powie.
- wiat to labirynt, teatr, sen... Ktra z koncepcji mwienia o wiecie przez literatur jest najblisza Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistoci
- wiat w krzywym zwierciadle satyry. Dokonaj interpretacji kilku tekstw i wyjanij. Jakim celom ona suy”
- wiat wartoci agrw i lagrw
- wiat wartoci winiw agrw i lagrw. Omw temat, analizujc wybrane utwory literackie.
- wiat widziany oczami dziecka
- wiat widziany oczami podrnikw. Dokonaj analizy porwnawczej opisw w literackich wiadectwach podry.
- Tak mwi bohaterowie literaccy. Omw jzyk trzech wybranych postaci ze szczeglnym uwzgldnieniem cech ujawniajcych ich przynaleno rodowiskow i charakter
- Taniec w literaturze i sztuce
- Tatry i Podhale w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizujc wybrane teksty.
- Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykadach
- Tatry jako temat literatury, malarstwa fotografii. Przedstaw zagadnienia odwoujc si do rnych dzie sztuki
- Tatry w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzie.
- Tatry w literaturze i sztuce Modej Polski
- Tatry w polskiej literaturze - omw, odwoujc si do wybranych przykadw, rne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu
- Teksty polskich utworw hip-hopowych – zanalizuj jzyk (frazeologia, skadnia, leksyka) wybranych twrcw tego gatunku.
- Temat rodziny w literaturze. Przedstaw sposoby jego ujcia odwoujc si do wybranych utworw
- Temat Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieci i ich porwnanie. (Wadca piercieni)
- Temat: Omw motyw podry. Odwoaj si do wybranych dzie literackich.
- Temat: Przedstaw natur jako przedmiot opisu i jako bohatera w wybranych utworach rnych epok.
- Tematyka ydowska w literaturze.
- Tendencje awangardowe w polskiej literaturze midzywojennej. Przedstaw rnorodno zjawiska, analizujc wybrane utwory literackie.
- Tsknota za ojczyzn. Wska obecno motywu w utworach wybranych z epok.
- To co si czyta dzisiaj. Modni pisarze, modne ksiki. Omw na przykadzie dwoch trzech utworw spoza kanonu szkolnego dlaczego ksiki sa sawne.
- To si czyta dzisiaj – modni pisarze i modne ksiki. Omw przyczyny popularnoci utworw na trzech wybranych przykadach spoza kanonu lektur szkolnych.
- To si czyta dzisiaj - modni autorzy i modne ksiki. Omw przyczyny popularnoci niektrych autorw i ksiek spoza kanonu lektr. Sformuuj wasn opini na ten temat
- To si czyta dzisiaj - modni pisarze, modne ksiki. Omw - na przykadzie dwch - trzech twrcw soza szkolnego kanonu - przyczyny popularnoci niektrych ksiek. Sformuuj wasn opini na ten temat.
- To si dzisiaj czyta-modni pisarze modne ksiki. Omw na przykadzie trzech twrcw spoza szkolnego kanonu - przyczyny popularnoci niektrych autorw i ksiek. Sformuuj wasn opinni na ten temat.
- Toksyczni, pobaliwi, obojtni - rodzice wobec swoich dzieci w literaturze polskiej i obcej
- Topos arkadii w kulturze europejskiej. Przedstaw rne ujcia tego motywu, analizujc wybrane motywy literackie.
- Topos Boga w literaturze i malarstwie
- Topos domu w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykadach z rznych epok
- Topos domu- omw temat porwnujc sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych tekstach literackich i obrazach rnych epok.
- Topos matki w literaturze i sztuce rnych epok
- Topos mioci rodzicielskiej w literaturze i innej dziedzinie sztuki wybranych epok
- Topos pielgrzyma i jego funkcje. Dokonaj analizy wybranych przykadw dzie romantycznych.
- Topos wiata jako teatru obecny w literaturze. Przedstaw go poddajc analizie i interpretacji wybrane utwory.
- Topos theatrum mundi.
- topos wdrwki w literaturze. omw temat na przykadzie wybranych lektur.
- Topos wadzy w literaturze. Omw funkcje jego wystpowania na wybranych przykadach literackich
- Topos ycia-teatru w literaturze rnych epok. Omw na wybranych przykadach .
- Totalitaryzm i prba zachowania ludzkiej godnoci. Omw temat, odwoujc si do wybranych opowiada Tadeusza Borowskiego, "Innego wiata" G.Herlinga-Grudziskiego i "Jednego dnia Iwana Denisowicza" A. Soenicyna
- Tragedia Holokaustu. Omw zagadnienia odwoujc si do wybranych utworw literackich.
- Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar
- Tragizm i pikno zwizkw midzyludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw.
- Tragizm ludzkiej egzystencji w obozach koncentracyjnych.Omw na przykadach literatury faktu.
- Tren jako gatunek literacki. Omw ewolucj gatunku, analizujc celowo wybrane teksty z rnych epok
- Trudne pojcie tolerancji. Omw zagadnienie na wybranych przykadach z literatury.
- Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach czowieka z Bogiem. Omw na wybranych przykadach
- Turpizm – omw jego funkcjonowanie w literaturze i malarstwie.
- Turpizm w literaturze wspczesnej i baroku
- Turpizm w poezji barokowej i wspolczesnej.omow na wybranych przykadach
- Twrcy emigracyjni – Ojczynie. Przedstaw ich denia i aspiracje, wykorzystujc wybrane teksty literatury romantycznej i wspczesnej.
- Twrcy wspczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykadach literackie odniesienia i ich funkcje
- Twrcza i destrukcyjna rola mioci
- Twrcza i destrukcyjna sia mioci w yciu czowieka. Omw na przykadzie dowolnych utworw literackich.
- Twrcza i destrukcyjna sia mioci w yciu czowieka. Omw na wybranych przykadach losy bohaterw literackich.
- Twrcza i destruktywna rola mioci
- Twrczo Czesawa Miosza
- Twrczo Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej pniejszych epok. Rozwi temat na przykadzie wybranych utworw.
- Twrczo Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej pniejszych epok
- Twrczo Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej pniejszych epok. Rozwi temat na przykadzie wybranych utworw.
- Tytu, motto, ostatnia scena jako klucze suce interpretacji dziea. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Tytuy prasowe jako przykad manipulacji jzykowej. Omw zjawisko, analizujc wybrane artykuy z prasy codziennej.
- Ucztowanie jako motyw literacki. Rozwa problem w oparciu o wybrane teksty z literatury piknej.
- Uczucie i rozum jako dwie drogi postpowania czowieka. Omw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
- Udowodnij, e ,,kada epoka ma swe cele", odwoujc si do zaoe filozoficznych, estetycznych oraz przykadw literackich wybranych epok.
- Uka motyw domu rodzinnego w wybranych utworach literackich z rnych epok
- Uka motyw matki
- Uka obraz getta w wybranych utworach literackich i dzieach filmowych
- Umieranie i mier
- Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwi temat w oparciu o wybrane dziea
- Uniwersalne wartoci w mitach i literaturze antycznej.
- upiory duchy czary. Omw funkcje zjawisk nadprzyrodzonych, analizujc utwory z rnych epok
- Uprawia wasny ogrdek - moje rozumienie zakoczenia powiastki filozoficznej "Kandyd".
- Utopia i antyutopia w literaturze - marzenia, diagnozy, przestrogi
- Utopie i antyutopie w literaturze. Omw na wybranych przykadach literackich
- Utopie i antyutopie w literaturze. Opisz ich funkcje i sposoby kreowania na wybranych przykadach.
- Utopie i antyutopie. Analizujc wybrane utwory, scharakteryzuj nurt poszukiwa spoeczestwa doskonaego.
- Utwr literacki czy adaptacja filmowa? Uzasadnij swoje preferencje, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Utwr literacki jako cisa, jzykowa konstrukcja. Zanalizuj projekty teoretyczne oraz same wiersze T. Peipera i J. Przybosia jako przykad awangardy w literaturze
- W jaki sposb autorzy wyraali swoj wiar i niewiar w porzdek wiata. Omw zagadnienie analizujc celowo dobrane lektury z dwch epok literackich.
- W jaki sposb bohaterowie utworw literackich osigali dojrzao ?
- W jaki sposb literatura kreli posta matki. Omw problem sigajc do literatury rnych epok.
- W jaki sposb literatura powojenna ukazuje ludzkie cierpienie? Omw na wybranych przykadach poetyckich i prozatorskich
- W jaki sposb przedstawiaj wiat i czowieka polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla? Odpowiedz na pytanie, analizujc twrczo jednego z nich.
- W jaki sposb wypowied A. Mickiewicza: „Szczcia w domu nie zazna, bo go nie byo w ojczynie" odnosi si do biografii polskich pisarzy romantycznych i bohaterw ich utworw? Przedstaw na wybranych przykadach literackich.
- W jakim stopniu mwimy tak sam polszczyzn Zbadaj zrnicowanie oraz jego przyczyny we wspczesnym jzyku polskim
- W krgu fascynacji literackich, wska i omw indywidualno twrcz wybranego pisarza, poety lub dramaturga.
- W krgu mioci i nienawici – o bohaterach literackich, ktrych rozumiem, podziwiam, oskaram.
- W krgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat; rda popularnoci, znaczenie imion. Omw w oparciu o zgromadzony lub opublikowany materia.
- W krgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat; rda popularnoci, znaczenie imion. Omw w oparciu o zgromadzony lub opublikowany materia.
- W oparciu o wybrane utwory omw rne ujcia motywu cierpienia w literaturze.
- W wiecie Reklam. Omw Perswazyjn Funkcje Jzyka Reklam na Wybranych Przykadach.
- W wiecie reklam. Omw perswazyjn funkcj jzyka reklam (analizujc wybrane przykady).
- Walka dobra ze zem w literaturze i sztuce - omw i oce rne przedstawienia tego motywu
- Walka dobra ze zem. Na podstawie wybranych przykadw przedstaw literackie ujcia tego tematu.
- Walka dobra ze zem. Przedstaw zagadnienia odwoujc si do literatury i filmu.
- Walka dobra zem jako temat literatury fantastycznej. Omw funkcje motywu w wybranych przykadach.
- Warszawa i Pary w Lalce Prusa. Przedstaw obrazy dwch metropolii i oce ich wpyw na losy gwnego bohatera powieci.
- Warszawa oczyma bohaterw literackich rnych epok. Omw temat, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Warszawa XIX i XX wieku. Omw temat na wybranych przykadach dzie literackich i malarskich.
- Wci o anioach gosz...Przedstaw i zanalizuj sposb funkcjonowania motywu anioa, odwoujc si do rnych tekstw kultury.
- We wadzy namitnoci - bohaterowie wybranych dzie Williama Szekspira. Omw problem, odwoujc si do wybranych przykadw.
- Wewntrzne rozterki bohaterw komedii i tragedii Szekspira. Omw na wybranych przykadach.
- Wdrwka jako sposb poznawania wiata i samego siebie. Przybli sylwetki wybranych bohaterw literackich rnych epok.
- Wdrwk jest ycie czowieka - omw funkcje motywu wdrwki na wybranych przykadach literackich i malarskich
- Wdrwk jest ycie czowieka - omw funkcje motywu wdrwki w wybranych utworach literackich
- Wielcy buntownicy - bohaterowie literatury i filmu - co byo przyczyn ich buntu, co byo jego konsekwencj - omw w oparciu o dowolne przykady literackie i filmowe.
- Wielcy kochankowie. Omw ich kreacje literackie filmowe i teatralne.
- Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe na wybranych przykadach.
- Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe.
- Wielcy kochanowie w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach
- Wielcy ludzie rnych czasw. Przedstaw najciekawsze wedug ciebie sylwetki w literaturze
- Wielkie dziea i ich twrcy w ocenie Witolda Gombrowicza.
- Wielkie mioci w literaturze i filmie. Przedstaw temat wybranych przykadach.
- Wielkie przyjanie w literaturze i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Wielkie przyjanie w literaturze i filmie. Rozwi temat odwoujc si do wybranych przykadw z literackich i filmowych z rnych epok
- wies w literaturze
- Wie - pieko czy idylla? zbadaj rn interpretacje ycia wiejskiego w literaturze wybranych epok.
- Wie i jej mieszkacy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.
- Wie i kultura ludowa jako temat literacki i plastyczny. Przedstaw jego rnorodno w oparciu o wybrane teksty kultury
- Wie jako temat w literaturze i w malarstwie. Omw na wybranych przykadach.
- Wie pozytywistyczna i wie modopolska. Omw zagadnienie opierajc si na wybranych tekstach.
- Wie w powieci Reymonta – wie na obrazach Chemoskiego. Przedstaw podobiestwa i rnice posugujc si wybranymi fragmentami i dzieami malarskimi.
- Wie w twrczoci poetw i pisarzy rnych epok. Okrel funkcje motywu, odwoujc si do wybranych dzie.
- Wie- od Arkadii po grotesk. Omw na wybranych przykadach
- Wina, kara, pokuta jako motywy literackie. Zaprezentuj temat, odwoujc si do wybranych utworw.
- Wizerunek anioa w literaturze. Porwnaj sposoby ujcia postaci zestawiajc wybrane teksty literackie
- Wizerunek dziecka w rnych epokach literackich. Omw zagadnienie, zwracajc uwag na sposb kreowania bohatera
- Wizerunek kobiety w literaturze i malarstwie
- Wizerunek kobiety w literaturze rnych epok. Omw zagadnienie, ukazujc zoono kobiecej natury
- Wizerunek matki w literaturze polskiej. Omw zagadnienie na wybranych przykadach.
- Wizerunek pokolenia Kolumbw na przykadzie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyskiego
- Wizerunek onierza w literaturze i malarstwie. Dokonaj porwnania na wybranych przykadach.
- wizerunek yda i stosunki polsko-ydowskie w literaturze polskiej
- Wizerunek yda w literaturze i malarstwie XX w.
- Wizerunek ydw polskich w wybranych utworach I.B. Singera. Przedstaw na wybranych przykadach
- Wizerunek ydw w literaturze polskiej przedstaw temat na wbranych przykadach. Uwzgldnij kontekst historyczny i kulturowy
- Wizerunki kobiety w literaturze,malarstwie i rzebie.Odwoujc si do wybranych przykadw wska zmiany w pojmowaniu pikna.
- Wizerunki lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce. Omw zagadnienia, odwoujc si do wybranych utworw.
- Wizja koca wiata w literaturze i sztuce.
- Wizja koca swiata i jego zagady w literaturze, malarstwie i filmie. Omw problem analizujc wybrane przykady.
- Wizja Sdu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj rne sposoby ujcia motywu.
- Wizje koca wiata w literaturze i sztuce. Okrel funkcje motywu analizujc wybrane dziea.
- Wizje miejsc szczliwych - omw na wybranych przykadach
- Wadcy i wadza. Omw sposoby dochodzenia do wadzy i metody jej sprawowania. Odwoaj si do wybranych przykadw literackich.
- Wadcy i wadza. Omw sposoby dochodzenia do wadzy i sposoby jej sprawowania, analizujc przykady
- Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako poraajca prawda... Zaprezentuj rne spojrzenia na wojn w wybranych tekstach kultury
- Wolno i zniewolenie w ujciu twrcw wybranych epok. Rozwa problem odwoujc si do wybranych przykadw literackich.
- Wolno jako wielkie marzenie jednostki i zbiorowoci. Przedstaw temat odwoujc si do literatury trzech epok.
- Wpyw domu i rodziny na ksztatowanie postawy moralnej bohaterw literackich. Odwoaj si do wybranych epok.
- Wpyw domu i rodziny na ksztatowanie si postaw moralnych bohaterw literackich. Omw na przykadach utworw Modej Polski i dwudziestolecia midzywojennego.
- Wpyw domu rodzinnego na ksztatowanie si postaw moralnych wybranych bohaterw literackich. Omw na wybranych przykadach.
- WPYW DOMU RODZINNEGO NA TOSAMO CZOWIEKA- OMW PROBLEM, ODWOUJC SI DO WYBRANYCH TEKSTW LITERACKICH.
- Wpyw klski powstania listopadowego na twrczo polskich romantykw. Dokonaj analizy problemu na wybranych przykadach literackich.
- Wpyw kobiet na losy bohaterw literackich. Omw problem na wybranych przykadach.
- Wpyw kobiety na ycie bohaterw literackich. Omw temat przywoujc wybrane dziea literatury polskiej i powszechnej.
- Wpyw miasta na psychik bohatera
- Wpyw mioci na wybory moralne czowieka.
- Wpyw mioci na wybory moralne czowieka. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich.
- Wpyw pienidza na wybranych bohaterw
- Wpyw pienidza na ycie bohaterw literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykadach
- Wpyw pienidza na ycie bohaterw literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykadach.
- Wpyw reklamy na odbiorc
- Wpyw twrczoci Henryka Sienkiewicza na wiadomo narodow Polakw. Pisarz postaw heroicznych czy autor infantylnych komiksw? Nauczyciel patriotyzmu czy ksenofobii? Zajmij stanowisko wobec tych sdw, odwoujc si do konkretnych utworw.
- Wpyw uczu na postpowanie oraz zachowanie bohaterw literackich, oparte na odpowiednych przykadach.
- Wpyw wojny na ludzk psychik. Omw na wybranych przykadach
- Wpyw wojny na psychik czowieka. Omw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw literatury wojny i okupacji.
- Wpyw wojny na psychik i moralno czowieka. Omw zagadnienie na wybranych przykadach dzie literackich i filmowych.
- Wpyw zbrodni na psychike bohaterw literackich. Przedstaw zagadnienie odwoujc sie do wybranych utworw.
- Wpyw zbrodni na psychik bohaterw literackich.
- Wpyw zbrodni na psychik bohaterw literackich. Przedstaw zagadnienie, odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Wpyw zbrodni na psychik czowieka. Przedstaw temat analizujc kreacje wybranych postaci literackich
- Wpyw zbrodni na psychik czowieka.Przedstaw zagadniene odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Wspczesna modzie i jej problemy-przedstaw zagadnienie odwoujc si do wybranych utworw
- Wspczesne stereotypy mczyzny w literaturze i filmie. Omw zagadnienie odwoujc si do rnych tekstw kultury. Wyra swj sd na temat prawdziwoci stereotypu.
- Wspczesne zapoyczenia w jzyku polskim. Omw na wybranych przykadach.
- Wspczesny film fabularny i literatura jako wiadectwa kryzysu wartoci. Omw temat, analizujc wybrane przykady.
- Wspczesny jzyk urzdowy. Zanalizuj rodki jzykowe i dokonaj ich oceny pod wzgldem poprawnoci
- Wspczesny kabaret -jego rodowd, korelacja sztuk w nim funkcjonujcych. Omw zagadnienie na dowolnych przykadach.
- wspczesny. Omw zagadnienie, przedstawiajc eksperymenty teatru Kantora i Grotowskiego.
- Wspistnienie mioci i mierci ( Erosa i Tanatosa) na przykadzie rnych tekstw kultury
- Wybierz jedn ze znanych ci mitycznych opowieci i omw na jej podstawowe cechy mitu. Przeled funkcjonowanie tego motywu w literaturze rnych epok.
- Wybite postacie historyczne i sposoby ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omw na wybranych przykadach.
- Wybitne postacie historyczne i sposb ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie.
- Wybitni twrcy literatury polskiej zwizani z Kielecczyzn.
- Wybrane motywy w tekstach Jacka Kaczmarskiego w rnych okresach jego twrczoci
- Wybrane utwory literackie jako odbicie koncepcji filozoficznych
- Wygnaniec, ciekawy wiata podrny, poszukiwacz sensu ycia...
- Wygnacy, emigranci, imigranci jako bohaterowie literaccy; Emigracja polska w XIX i XX wieku widziana oczami twrcw literackich poprzez ich dziea.
- Wygrali czy przegrali swoje ycie? Rozwaania na temat postaw moralnych wybranych bohaterw rnych epok literackich
- Wyka na wybranych przykadach, e nowelistyka z okresu pozytywizmu realizuje hasa programowe epoki
- Wyka wpyw tytuu i motta na interpretacj wybranych utworw literackich.
- Wyka zwizki midzy literatur i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury
- Wyka, e biografia moe by kluczem do odczytania twrczoci autora
- Wykorzystanie motywu maryjnego w rnych epokach. Omw na wybranych przykadach literackich
- Wyobraenia i znaczenia apokalipsy w literaturze rnych epok
- Wyprawa na Krym na podstawie "Sonetw Krymskich" A. Mickiewicza.Uka pikno krajobrazw i odmienno kulturow tamtego regionu,analizujc wybrane sonety i sposoby kreowania natury.
- Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem
- wzajemne relacje midzy (auto)biografi i dokumentem, narracj autobiograficzn i dokumentarn
- Wzorce ludzkich postaw i zachowa zapisane w Biblii ( Kain, Hiob, Judasz )
- Wzorce pikna ludzkiego ciaa
- Z dowolnie wybranych wierszy Agnieszki Osieckiej utwrz portret polskiej kobiety wspczesnej.
- Za murami getta - kartki z pamitnika ukrywajcego si yda
- Zadania literatury z dwch wybranych epok minionych i dobie wspczesnej.(np. owiecenie - uczy bawic, romantyzm - nawoywanie do walki wspczesna - funkcja demaskatorska, dokumentalizm)
- Zagada ydw jako temat w literaturze i filmie. Porwnaj rne sposoby ujcia tego tematu, analizujc wybrane dziea.
- Zainteresowania Wschodem w kulturze polskiej. Omw zjawisko na wybranych przykadach.
- Zanalizuj fenomen popularnoci wybranego twrcy wspczesnego – Katarzyna Grochola.
- Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na wybranych przykadach
- Zanalizuj funkcjonowanie motywu wadzy na wybranych przykadach literackich.
- Zanalizuj problem winy i kary, opierajc si na wybranych przykadach z literatury polskiej i obcej.
- Zanalizuj problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich
- Zanalizuj rol interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu
- Zanalizuj rne reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe i inne. Wyjanij, jaki obraz wiata one kreuj.
- Zanalizuj rodki jzykowe charakterystyczne dla wybranej gwary rodowiskowej
- Zanalizuj zjawisko akcentu w jzyku polskim
- Zanalizuj zjawisko metafory, odwoujc si do wybranych przykadw
- Zapoyczenia jako sposb bogacenia jzyka. Omw wpyw wybranych jzykw obcych na polszczyzn.
- Zapoyczenia jzykowe w polszczynie- anglicyzmy. Omw problem szerzenia si tego rodzaju zapoycze we wspczesnym jzyku.
- Zapoyczenia jzykowe w polszczynie- anglicyzmy. Omw problem szerzenia si tego rodzaju zapoycze we wspczesnym jzyku.
- Zapoyczenia jzykowe w wybranej dziedzinie ycia. Omw zasadno ich zastosowania na wybranych przykadach
- Zapoyczenia jzykowe we wspczesnym jzyku modziey. Omw zagadnienie, opierajc si na jzyku prasy modzieowej.
- Zapoyczenia jzykowe-potrzebne czy zbdne? Omw problem i oce zasadno najnowszych zapoycze w jzyku polskim.
- Zapoyczenia jzykowe. Omw problem i oce zasadno najnowszych zapoycze w jzyku polskim.
- Zapoyczenia jzykowe. Omw problem na przestrzeni wiekw i oce zasadno najnowszych zapoycze w jzyku polskim.
- Zapoyczenia w jzyku polskim. Omw wpyw dwch wybranych jzykw obcych na polszczyzn, uwzgldniajc uwarunkowania kulturowe i cywilizacyjne.
- Zapoyczenia z jzyka angielskiego we wspczesnej polszczynie. Omw na zgromadzonym materiale jzykowym charakterystycznym dla wybranych dziedzin ycia.
- Zaprezentuj bogactwo formalne i treciowe liryki modopolskiej na przykadzie wybranych utworw polskich poetw
- Zaprezentuj bogactwo neologizmw i ich funkcje w utworach wybranych poetw (np. C. K. Norwid, B. Lemian, M. Biaoszewski)
- Zaprezentuj dwa szczliwe i dwa nieudane maestwa w literaturze polskiej
- Zaprezentuj funkcjonowanie motywu przyjani w wybranych utworach literackich
- Zaprezentuj funkcjonowanie motywu mierci w literaturze europejskiej- na wybranych przykadach.
- Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjanij ich funkcje w wybranych utworach literackich
- Zaprezentuj motyw „exegi monumentum” w twrczoci Jana Kochanowskiego
- Zaprezentuj na dowolnie wybranych przykadach z literatury i malarstwa rnorodne ujcia motywu mierci i umierania. Przedstaw jego najciekawsze i najwaniejsze realizacje, wykorzystujc odpowiednie dziea"
- Zaprezentuj odwoujc si do wybranych utworw literackich, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
- Zaprezentuj rozwj dramatu analizujc przykady z rnych epok.
- Zaprezentuj rne literackie modele rodziny, odwoujc si do utworw polskich z XIX i XX wieku. Uwzgldnij w swych rozwaaniach powieci i dramaty.
- Zaprezentuj rne obrazy dziecistwa odwoujc si do wybranych utworw literackich
- Zaprezentuj rne postawy czowieka wobec Boga w wybranych utworach literackich
- Zaprezentuj rne postawy maestw literackich na wybranych przykadach z literatury polskiej i obcej.
- Zaprezentuj rne sposoby kreowania duchw, zjaw i upiorw w literaturze, analizujc wybrane przykady z kilku epok.
- Zaprezentuj rne sposoby przedstawiania mierci w literaturze i innych tekstach kultury, analizujc wybrane dziea od redniowiecza do wspczesnoci
- Zaprezentuj rne ujcia motywu cierpienia w literaturze, odwoujc si do przykadw z rnych epok
- Zaprezentuj rnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej
- Zaprezentuj rnorodne ujcia szlacheckiego dworku w literaturze XIX i XX wieku
- Zaprezentuj wiat odwrconego dekalogu wykorzystujc utwory literackie okresu II wojny wiatowej.
- Zaprezentuj twrczo wybranego wspczesnego poety- buntownika. Okrel przyczyny buntu i ich wpyw na charakter poezji. Edward Stachura
- ZAPREZENTUJ TWRCZO WYBRANEGO WSPӣCZESNEGO POETY-BUNTOWNIKA. OKREL PRZYCZYNU BUNTU I ICH WPYW NA CHARAKTER POEZJI
- Zaprezentuj wpyw dramaturgii Szekspira na polski dramat romantyczny. Zanalizuj wybrane przykady
- Zaprezentuj zoono osobowoci wybranego poety w wietle biografii, twrczoci i oceny przyjaci.
- Zaprezentuj zwizek literatury z muzyk. Przywoaj wybrane przykady z rnych epok
- Zaprezentuj, odwoujc si do wybranych utworw, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku
- Zasadnoc doboru rodkw wyrazu w tekstach piosenek wybranego zespou muzycznego - HAPPYSAD
- Zawiedziona mio jako temat utworu literackiego. Przeanalizuj wybrane dziea.
- Zazdro, jako postawa ludzi przedstawiana w literaturze i filmie. Omw problem na wybranych przykadach.
- Zbadaj przemiany w dramacie od staroytnoci do wspczesnoci na wybranych przykadach.
- Zbadaj rne przyczyny, oblicza i skutki samotnoci bohaterw literackich.
- Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw problem na przykadach wybranych tekstw literackich rnych epok.
- Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykadach omw rol tego motywu
- Zbrodnia i kara oraz dramat sumienia obcionego win. Omw na wybranych przykadach literatury polskiej i obcej.
- Zbrodnia i kara w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. Omw motyw, analizujc psychologiczne aspekty czynw wybranych bohaterw literackich.
- Zbrodnia i lady, jakie odcisna na psychice wybranych postaci literackich. Omw w oparciu o wybrane przykady
- Zbrodnia jako motyw literacki.Omw jego funkcjonowanie na wybranych utworach.
- Zbrodniarz ofiar wasnej zbrodni. Przeanalizuj zagadnienie, analizujc wybrana dziea literacki i filmowe.
- Zbrodniarze i ofiary – przedstaw kreacje bohaterw, nawizujc do wybranych przykadw z literatury polskiej i obcej.
- Zdrada i spisek w literaturze. Omw problem na wybranych przykadach z literatury.
- Zdrada jako motyw literacki funkcjonuje w literaturze w rnorodny sposb.
- Zinterpretuj i oce wybrane adaptacje dzie literackich dokonane przez Andrzeja Wajd.
- Zjawisko horacjanizmu w liryce polskiej. Przedstaw sposoby wykorzystania staroytnego modelu poezji na podstawie interpretacji wybranych utworw.
- Zjawisko nowomowy w pastwach totalitarnych w przemwieniach wadzy komunistycznej.
- Zjawisko nowomowy w pastwach totalitarnych w przemwieniach wadzy komunistycznej.
- Zjawy i duchy w literaturze. Omw funkcjonowanie tych motyww w wybranych utworach rnych epok.
- Zjawy, duchy i upiory w literaturze. Zbadaj ich fukcjonowanie w literaturze rnych epok.
- Zjawy, duchy, sny i wizje. Okrel, jak funkcj peni one w wybranych przez ciebie utworach literackich.
- Zjawy, duchy, sny i wizje... - okrel jak funkcj peni one w wybranych przez ciebie utworach literackich rnych epok.
- Zjawy, duchy, sny, wizje i ich funkcje w wybranych tekstach kultury.
- Zjawy, duchy, sny, wizje. Okrel, jak funkcj peni one w wybranych przez Ciebie utworach literackich rnych epok.
- Zjawy, sny, duchy, wizje – okrel, jak funkcj peni w wybranych przez ciebie utworach.
- Zjawy, wampiry, upiory w literaturze rnych epok. Omw problem na wybranych przykadach literackich.
- Zmaganie z samym sob. Omw przypadki metamorfozy bohaterw w wybranych utworach w zwizku z przesaniem ideowym tych utworw.
- Zmiany w jzyku polskim zwizane z rozwojem wspczesnych sposobw komunikacji- czat, e-mail, SMS. Omw problem analizujc materia jzykowy.
- Zmienno ideau urody kobiecej w literaturze i sztuce
- Zniewolenie czowieka na podstawie literatury XX wieku.
- Zrehabilitowani grzesznicy. Omw na wybranych przykadach literackich
- Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistw. Odwoaj si do wybranych przykadw z literatury tego okresu
- Zrnicowanie polszczyzny- jzyk w domu, pracy i szkole. Omw jego odmiany, odwoujc si do odpowiednich przykadw.
- Zwtpienie w mio prawdziw. Omw zjawisko na przykadach utworw z rnych epok.
- Zwizki frazeologiczne we wspzesnej polszczynie. Zbadaj ich funkcj na wybranych przykadach.
- Zwizki malarstwa impresjonistycznego i literatury przeomu XIX i XX wieku. Omw na wybranych przykadach
- Zwierzta, jako bohaterowie utworw literackich. Jak funkcj peni ich kreacja w dziele literacki? Omw na wybranych przykadach.
- rda tragizmu bohatera romantycznego. Omw problem, wykorzystujc teksty rnych twrcw romantycznych.
- aden utwr literacki nie przetworzy ludzi, s wszake takie, ktre pobudzaj do przetwarzania si- Myl Aleksandra witochowskiego uczy mottem rozwaa nad rol literatury
- art jzykowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Poka zjawisko na wybranych przykadach
- artowni i klasyk. Scharakteryzuj twrczo J. Tuwima, wykorzystujc wybrane utwory tego poety
- dza wadzy si niszczc - rozwi temat odwoujc si do dzie literackich.
- ycie jako teatr. Przedstaw rne ujcia tego motywu, analizujc wybrane utwory literackie.
- ycie ludzie i los czowieka. Omw na wybranych przykadach
- ydzi w literaturze XIX wieku.
- ydzi wrd Polakow. Przwdstaw relacje polsko-ydowskie na przeomie rnych eppok literackich

PREZENTACJE

wszystkie prace
dodaj prezentacjê
jak pisaæ?
Prezentacje maturalne

WYPRACOWANIA

wszystkie prace
dodaj wypracowanie

INNE

kursy matematyki
Arti
matura z polskiego

OG£OSZENIA

dodaj
zobacz wszystkie

NOGAZPOLAKA.PL

o stronie
kontakt
regulamin
cennik i prowizje

POMOC

jak kupowaæ?
jak sprzedawaæ?
Najczê¶ciej zadawane pytania